Rozhraní číselníků

Rozhraní číselníků je ovládáno pomocí URL parametrické řádky. Číselníky jsou uloženy ve struktuře XML, která je popsána v tomto univerzálním schématu. Výsledek výběru může obsahovat žádný, jeden, nebo množinu záznamů. Vyhledávání je možné provést různými způsoby (případně kombinací více způsobů):

Volací adresa servletu číselníků je:


Pro posílání dotazů na číselníky platí některá další pravidla:

Seznam parametrů, které lze použít při vyhledávání v konkrétním číselníku, je uveden na stránce s popisem číselníku, která se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz níže.

Aktuální seznam dostupných číselníků je uveden zde (v závorce je název číselníku jako parametr C volání servletu číselníků):

Výstup (odezva) číselníku, pokud byl dotaz v pořádku, je ve formátu XML a odpovídá jeho primární definici podle schématu s tím, že element Ciselnik je obohacen o atribut Dotaz, ve kterém je původní dotaz na číselník.
Pokud dotaz nebyl správný, nebo je nějaký jiný problém, je vráceno hlášení chyby ve formátu XML podle schématu  (příklad).

Upozornění: Z důvodu výkonu je zavedeno omezení na velikost výstupu. Pokud odpověď na dotaz obsahuje příliš mnoho záznamů, je z této množiny vráceno pouze prvních 300 nalezených položek. Je doporučeno dotazy optimalizovat pomocí zadání vhodných kritérií tak, aby výstupy nebyly příliš velké. V případě potřeby je možné získat obsah celého číselníku zadáním dotazu s jediným parametrem C=název číselníku, ale toto neplatí pro číselníky označené jako "velký číselník". Pro ně je v případě, že není zadán žádný omezující parametr, vráceno pouze prvních 300 nalezených položek. Pro všechny číselníky je možné získat obsah celého číselníku ke konkrétnímu datu platnosti zadáním dotazu s parametrem "PL=RRRR-MM-DD".