Ověření konfigurace

Ověření konfigurace počítače zkontroluje všechna podstatná nastavení Vašeho počítače, která jsou důležitá pro správnou funkčnost aplikace EPO.

Jednotlivá nastavení jsou barevně ohodnocena podle jejich aktuálních hodnot a vlivu na funcionalitu aplikace EPO.