• PŘIHLÁSIT NIA

Přístupové údaje

ID předání:
Přístupové heslo:

Stav zpracování

Přijato.

Zjistit stav zpracování podání je možné ve službě "STAV PODÁNÍ" daňového portálu načtením staženého potvrzení nebo zadáním podacího čísla a hesla (uvedené údaje si pečlivě uschovejte). V případě, že bylo podání odesláno z DIS+, je možné ověřit stav podání přímo v seznamu odeslaných podání v DIS+, na stránce Moje formuláře. Využití služby "STAV PODÁNÍ" není v tomto případě nutné.
Podací číslo:
Přístupové heslo:

E-tiskopis podání

Aby se jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný FÚ e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem, který se zobrazí po stisknutí tlačítka "E-Tiskopis" (§ 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). V případě podání, které je upraveno jiným právním předpisem, jsou pokyny a lhůty uvedeny v části D. tohoto e-tiskopisu.
E-tiskopisOdkaz bude otevřen v novém okně prohlížeče(.pdf; 0)

Potvrzení podání

Vyzýváme Vás ke stažení a uložení souboru uvedeného pod tímto textem na základě ustanovení §73 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. K doložení skutečnosti, že na společné technické zařízení bylo přijato podání, je potřeba v případě pochybnosti předložit správci daně tento soubor a nikoliv pouze jeho opis.
Potvrzení podání (--potvrzeni.p7s; 0)

Opisy podání

K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opisy pomocí odkazů zde uvedených:

Ostatní informace

Pokud se k podání vztahuje placení daní, je možné získat podrobnější informace na stránkách Finanční správy České republiky
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.40.2 ze dne 01.12.2021 07:46