• PŘIHLÁSIT NIA

Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2009 do roku 2012 včetně

Zkratka:DPFDP4
Verze:04.01.04
Ze dne:5.12.2018

Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně. (dokument PDF; 316,6 kB).

Soubor definující strukturu písemnosti ke stažení: dpfdp4_epo2.xsd (dpfdp4_epo2.xsd).

DPFDP4 - Struktura vět

TypPopisMinimální početMaximální početPoložky
DZáznam o DAP11audit, c_ufo_cil, d_duvpod, d_uv, d_zjist, da_celod13, da_slevy, da_slevy35ba, da_slevy35c, da_slezap, dap_typ, dokument, duvpoddapdpf, k_uladis, kc_csprij, kc_danbonus, kc_dazvyhod, kc_dztrata, kc_konkurs, kc_manztpp, kc_op15_1a, kc_op15_1c, kc_op15_1d, kc_op15_1e1, kc_op15_1e2, kc_pausal, kc_pzdp, kc_pzzt, kc_rozdbonus, kc_rozdil_dp, kc_rozdil_zt, kc_slevy35c, kc_sraz367, kc_sraz3810, kc_sraz385, kc_sraz_rezehp, kc_stud, kc_vyplbonus, kc_zalpred, kc_zalzavc, kc_zbyvpred, kc_zjidp, kc_zjizt, kod_popl, m_cinvduch, m_deti, m_detiztpp, m_invduch, m_manz, m_stud, m_vyzmanzl, m_ztpp, manz_jmeno, manz_prijmeni, manz_r_cislo, manz_titul, pln_moc, prop_zahr, rok, sleva_rp, uhrn_slevy35ba, uv_podpis, uv_vyhl, zdobd_do, zdobd_od
PZáznam o poplatníkovi01c_faxu, c_obce, c_orient, c_pasu, c_pop, c_pracufo, c_telef, dic, email, jmeno, k_stat, krok_c_obce, krok_c_orient, krok_c_pop, krok_naz_obce, krok_psc, krok_ulice, naz_obce, opr_jmeno, opr_postaveni, opr_prijmeni, prijmeni, psc, rod_c, rodnepr, st_prislus, stat, titul, ulice, z_c_faxu, z_c_obce, z_c_orient, z_c_pop, z_c_telef, z_email, z_naz_obce, z_psc, z_ulice, zast_dat_nar, zast_ev_cislo, zast_ic, zast_jmeno, zast_kod, zast_nazev, zast_prijmeni, zast_typ
OZáznam II. Oddílu01celk_sl4, celk_sl5, kc_dan_zah, kc_poj6, kc_prij6, kc_prij6zahr, kc_uhrn, kc_vynprij, kc_vynprij_6, kc_zakldan, kc_zakldan23, kc_zakldan8, kc_zd10, kc_zd6, kc_zd6p, kc_zd7, kc_zd9, kc_ztrata2
SZáznam III. Oddílu01da_dan16, kc_dalsivzd, kc_odcelk, kc_op15_12, kc_op15_13, kc_op15_14, kc_op15_8, kc_op28_5, kc_op34_4, kc_op_dal, kc_zdsniz, kc_zdzaokr, m_dalsi, m_uroky, text_op_dal
AZáznam o vyživovaném dítěti, na které je uplatňováno daňové zvýhodnění099vyzdite_jmeno, vyzdite_pocmes, vyzdite_prijmeni, vyzdite_r_cislo, vyzdite_ztpp
BZáznam o přílohách přikládaných k DAP DPF01dal_prilohy, doklad_dar, duvody_dodap, potv_dalsivzd, potv_penpri, potv_uver, potv_zam, potv_zivpoj, pril3_samlist, pril_poduv, pril_ztraty, priloh_celk, priloha1, priloha2, seznam
TPříloha č. 101c_nace, celk_pr_prij7, celk_pr_vyd7, d_obnocin, d_precin, d_ukoncin, d_zahcin, kc_cisobr, kc_hosp_rozd, kc_odpcelk, kc_odpnem, kc_pod_komp, kc_pod_so, kc_pod_vaso, kc_prij7, kc_uhsniz, kc_uhzvys, kc_vyd7, kc_vyd_so, kc_vyd_vaso, kc_zd7p, m_podnik, pr_prij7, pr_sazba, pr_vyd7, uc_soust, vyd7proc
cTabulka dalších činností § 7 ZDP099c_nace_dal, prijmy7, sazba_dal, vydaje7
UTabulka pro poplatníky vedoucí daňovou evidenci01kc_dpfmz02, kc_dpfmz03, kc_dpfmz04, kc_dpfmz05a, kc_dpfmz06, kc_dpfmz08, kc_dpfmz10, kc_dpfmz11, kc_dpfmz18, kc_z_dpfmz02, kc_z_dpfmz03, kc_z_dpfmz04, kc_z_dpfmz05a, kc_z_dpfmz06, kc_z_dpfmz08, kc_z_dpfmz10, kc_z_dpfmz11
CZáznam úpravy podle § 23,§ 5 zákona zvyšující VH nebo rozdíl mezi P a V099kc_uprzvys_235, uprzvys_235
EZáznam úpravy podle § 23, § 5 zákona snižující VH nebo rozdíl mezi P a V099kc_uprsniz_235, uprsniz_235
FZáznam o účastníku sdružení099ucsdruz_dic, ucsdruz_jmeno, ucsdruz_podprij, ucsdruz_podvyd, ucsdruz_prijmeni
GZáznam o spolupracující osobě099spolos_dic, spolos_jmeno, spolos_podil, spolos_prijmeni
HZáznam o osobě, která rozděluje příjmy099rozdos_dic, rozdos_jmeno, rozdos_podil, rozdos_prijmeni
IZáznam o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti099vos_ks_dic, vos_ks_podil
VPříloha č. 201kc_prij10, kc_prij9, kc_rezerv_k, kc_rezerv_z, kc_rozdil9, kc_snizukon9, kc_vyd10, kc_vyd9, kc_zd10p, kc_zd9p, kc_zvysukon9, spol_jm_manz, uhrn_prijmy10, uhrn_rozdil10, uhrn_vydaje10, vyd9proc
JZáznam o příjmech a výdajích dle § 10 zákona099druh_prij10, kod10, kod_dr_prij10, prijmy10, rozdil10, vydaje10
WPříloha č. 301da_zazahr, uhrn_neuzndan, uhrn_uzndan
RZáznam o příloze0999kod_sekce, poradi, t_prilohy
LMetoda prostého zápočtu daně0999da_uznzap, da_zahr, kc_k_zapzahr, kc_prijzap, kc_vydzap, kod_statu, proczahr, roz_od12
MPříloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku dle § 34 odst.1 zákona08prilztr_sl1, prilztr_sl2, prilztr_sl3, prilztr_sl4, prilztr_sl5
NŽádost o vrácení přeplatku01c_nest_uctu, id_banky, k_meny_uctu, k_stat_banky, kc_preplatek, mesto_banky, mesto_prij, naz_adr_banky, nazev_prij, psc_banky, psc_prij, region_banky, region_prij, stat_prij, sym_plvmpv, ulice_banky, ulice_prij, zp_vrac, zvp_c_komds, zvp_c_obce, zvp_c_orient, zvp_c_pop, zvp_jmeno, zvp_k_bank, zvp_naz_bank, zvp_naz_obce, zvp_pbu, zvp_prijmeni, zvp_psc, zvp_spec_symb, zvp_titul, zvp_ulice
bPříjmy podle § 6 zákona - údaje dle jednotlivých zaměstnavatelů 0999kc_poj6p, kc_prij6p, kc_vyplbonusp, kc_zalzavcp
dSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 ZDP0999dan_seznam, ident_udaje, k_stat_zdroj, prijmy_seznam, zapl_dan
UAVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka aktiv09999c_listu, c_radku, kc_brutto, kc_korekce, kc_netto, kc_netto_min
UBVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - druhové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele09999c_listu, c_radku, kc_min, kc_sled
UCVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - účelové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka nákladů a výnosů09999c_listu, c_radku, kc_min, kc_sled
UDVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka pasiv09999c_listu, c_radku, kc_min, kc_sled
UEVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - účelové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele09999c_listu, c_radku, kc_min, kc_sled
XÚčetní výkazy EPO1 (založeno pro konverzi EPO1 struktury)09999
YÚčetní výkazy EPO1 (založeno pro konverzi EPO1 struktury)09999

DPFDP4 - e-přílohy

TypKód přílohyPopisMinimální početMaximální početAtributy
Obecná příloha0500cislo, nazev, jm_souboru, kodovani
Předepsaná přílohaPP_DALSIVZPotvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod
Předepsaná přílohaPP_DARDoklad o poskytnutém daru01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod
Předepsaná přílohaPP_OPISPUVOpis přílohy účetní závěrky01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod
Předepsaná přílohaPP_POTPENZPotvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod
Předepsaná přílohaPP_POTPRIJPotvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod
Předepsaná přílohaPP_POTUVERPotvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod
Předepsaná přílohaPP_POTZIVPPotvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod
Předepsaná přílohaPP_UCETZAVÚčetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod

DPFDP4 - Položky vět

Věta D
Záznam o DAP
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
auditText15A|Na Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem
Hodnota může být pouze A - zákonná povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, N - není zákonná povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.
c_ufo_cilČíslo4Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
Vyplňte sídlo místně příslušného správce daně. Místní příslušnost se řídí u právnické osoby místem jejího sídla v České republice a u fyzické osoby místem pobytu v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje, tj. v němž pobývá nejvíce dnů v roce. Místem pobytu fyzické osoby se rozumí adresa místa trvalého pobytu. Nelze-li takto určit místní příslušnost, postupuje se podle ustanovení § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Vyplňte číslo FÚ podle registrace daňového přiznání, nebo výběrem ze seznamu.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Územní finanční orgány (ufo). Z číselníku se vkládá položka c_ufo.
Položka obsahuje kritické kontroly: musí být vyplněno číslo existujícího FÚ, nesmí se jednat o zaniklý FÚ.
Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde.
d_duvpodDatum10Datum
Vyplňte datum kdy skutečnost nastala.
Položka obsahuje kritické kontroly:
  • V případě DAP DPF podávaném za zemřelý DS je nutné do položky Datum v záhlaví DAP uvést datum úmrtí
  • V případě DAP DPF podávaného v průběhu insolvence za bezprostředně předcházející zdaňovací období, za které nebylo DAP dosud podáno, je nutné do položky Datum v záhlaví DAP uvést datum skutečnosti, ke které se DAP váže
  • V případě DAP DPF podávaného v průběhu insolvence za zdaňovací období, u něhož již uplynula lhůta pro podání DAP, ale nebylo dosud podáno, je nutné do položky Datum v záhlaví DAP uvést datum skutečnosti, ke které se DAP váže
  • V případě, že DAP není podáváno s kódem rozlišení = G,H, nebo I, položka Datum v záhlaví DAP DPF nesmí být vyplněna
  • V případě, že DAP není podáváno s kódem rozlišení = G nebo I, položka Datum v záhlaví DAP DPF nesmí být vyplněna
  • V případě DAP s kódem rozlišení G musí Datum spadat do období bezprostředně následujícího či vyššího než za které je DAP podáváno
d_uvDatum10Údaje ke dni:
Vyplňte datum, ke kterému se údaje tabulek vztahují.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota musí být zadána pokud je vyplněn alespoň jeden výkaz.
d_zjistDatum10Datum zjištění
Vyplňte datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: Datum zjištění důvodů pro podání dodat. DAP musí být vyplněno, pokud se jedná o dodatečné DAP.
da_celod13Číslo14060Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58)
da_slevyČíslo14062Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona
da_slevy35baČíslo14071Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, 35b, a § 35ba zákona (ř. 60 - ř. 70)
da_slevy35cČíslo14074Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 - ř. 73)
da_slezapČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 2258Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka z ř. 330 přílohy č. 3 DAP
dap_typText13B|O|D|EDAP
Typ daňového přiznání.
B - řádné
O - řádné-opravné
D - dodatečné
E - dodatečné-opravné
Položka obsahuje kritickou kontrolu kontrolující platnou hodnotu z uvedeného seznamu.
dokumentText3DP4Typ dokumentu
Název dokumentu, musí být uvedeno DP4.
duvpoddapdpfText14G|H|IKód rozlišení typu DAP
Elektronický formulář pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob nelze použít pro podání za část zdaňovacího období. EPO DAP s kódem I nebo G lze podat pouze za celé ZO; tzn., že došlo ke sjednocení lhůt pro podání DAP podle § 245 DŘ.
 
2012
Vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a uveďte datum, kdy skutečnost nastala
G. insolvence – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula (§ 245 daňového řádu)
H. pro roky 2010 až 2012 nelze uplatnit
I. úmrtí – do 6 měsícůpo úmrtí poplatníka podle § 239 odst. 3 daňového řádu a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle § 245 daňového řádu
 
2011, 2010
Vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a uveďte datum, kdy skutečnost nastala
G. za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno (§ 245 daňového řádu)
H. pro roky 2010 až 2012 nelze uplatnit
I. do 6 měsíců po úmrtí poplatníka (§ 239 odst. 3 daňového řádu)
 
2009
Vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a uveďte datum, kdy skutečnost nastala
G. za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno (§ 40b odst. 7 zákona o správě daní a poplatků)
H. za předcházející zdaňovací období, u DAP, u kterých uplynula lhůta pro jejich podání, pokud nebylo dosud podáno (§ 40b odst. 7 zákona o správě daní a poplatků)
I. úmrtí poplatníka (§ 40 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků).
k_uladisText3DPFZkratka daňové úlohy
Název daně, musí být uvedeno DPF.
kc_csprijČíslo14029a Výše celosvětových příjmů
Jste-li poplatníkem podle § 2 odst. 3 zákona a uplatňujete nezdanitelné části základu daně podle § 15 (do roku 2011 odst. 3 a 4) zákona nebo slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, uveďte úhrn všech příjmů ze zdrojů na území České republiky a ze zdrojů v zahraničí v celých Kč. Cizí měnu přepočtěte podle § 38 odst. 1 zákona.
kc_danbonusČíslo14075Daňový bonus (ř. 72 - ř. 73)
Uveďte rozdíl daňového zvýhodnění a slevy na dani, jehož výsledkem je výše daňového bonusu. Daňový bonus můžete uplatnit při splnění podmínek stanovených v §35c zákona, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč (resp. 52 200 Kč pro 2011 a starší) ročně.
kc_dazvyhodČíslo14072Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
2012
Uveďte výši daňového zvýhodnění podle § 35c zákona. Pokud byly splněny podmínky po celé zdaňovací období 2012, máte nárok na daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kčna jedno dítě. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Vyživuje-li dítěv jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich.
 
2011, 2010
Uveďte výši daňového zvýhodnění podle § 35c zákona. Pokud byly splněny podmínky po celé zdaňovací období 2011, resp. 2010, máte nárok na daňové zvýhodnění ve výši 11 604 Kč na jedno dítě. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich.
 
2009
Uveďte výši daňového zvýhodnění podle § 35c zákona. Pokud byly splněny podmínky po celé zdaňovací období 2009, máte nárok na daňové zvýhodnění ve výši 10 680 Kč na jedno dítě. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.
kc_dztrataČíslo14061Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru bez znaménka mínus
kc_konkursČíslo14090Zaplacená daňová povinnost (záloha) podle § 38gb odst. 2 zákona
Uveďte, podáváte-li DAP, výši daně tvořící zálohu na daň daňové povinnosti podle podmínek uvedených v § 38gb zákona.
kc_manztppČíslo14065b písm. b) zákona (na manželku/manžela, která/který je držitelem ZTP/P)
kc_op15_1aČíslo14064písm. a) zákona (na poplatníka)
2012: Uveďte částku 24 840 Kč.
2011: Uveďte částku 23 640 Kč.
2010, 2009: Uveďte částku 24 840 Kč.
kc_op15_1cČíslo14065a písm. b) zákona (na manželku/manžela)
kc_op15_1dČíslo14066písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně; 2009: na poživatele část. invalidního důchodu)
kc_op15_1e1Číslo14067písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; 2009: na poživatele plného invalidního důchodu)
kc_op15_1e2Číslo14068písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P)
kc_pausalČíslo14086Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a zákona
2010 a vyšší
Uveďte částku daně stanovené paušální částkou podle § 7a zákona, kterou započtete na výslednou daňovou povinnost, podáváte-li DAP podle § 7a odst. 5 zákona tj. v případě, že jste dosáhl (dosáhla) jiných příjmů než předpokládaných.
 
2009
Uveďte částku daně stanovené paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů, kterou započtete na výslednou daňovou povinnost, podáváte-li DAP podle § 7a odst. 3 zákona tj. v případě, že jste dosáhl (dosáhla) jiných příjmů než předpokládaných.
kc_pzdpČíslo14078Poslední známá daň (2009: daňová povinnost)
kc_pzztČíslo14081Poslední známá daň (2009: daňová povinnost) - daňová ztráta podle § 5 zákona
kc_rozdbonusČíslo14077Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 - ř. 76)
kc_rozdil_dpČíslo14080Rozdíl řádků (ř. 79 - ř. 78) : zvýšení (+) - částka daně se zvyšuje, snížení (-) - částka daně se snižuje
kc_rozdil_ztČíslo14083Rozdíl řádků (ř. 82 - ř. 81) : zvýšení (+) - daňová ztráta se zvyšuje, snížení (-) - daňová ztráta se snižuje
kc_slevy35cČíslo14073Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně do výše daně na ř. 71)
kc_sraz367Číslo14087Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)
kc_sraz3810Číslo14089Sražená daň dle § 38f odst. 12 zákona
kc_sraz385Číslo14088Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona
Uveďte částku, kterou Vám jako poplatníkovi podle § 2 odst. 3 zákona, plátce daně podle § 38e zákona srazil na zajištění daně. Jste-li společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, bude částka uvedená na tomto řádku zahrnovat zajištění daně sražené Vám veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností podle § 38e odst. 3 písm. a) zákona vztahující se ke zdaňovacímu období 2012 nebo k části zdaňovacího období 2012, za něž je podáváno DAP. Obdobně se postupuje ve zdaňovacích obdobích 2009, 2010 a 2011.
kc_sraz_rezehpČíslo1408787a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona
kc_studČíslo14069písm. f) zákona (studium)
kc_vyplbonusČíslo14076Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu)
2010 a vyšší
Uveďte úhrn měsíčních daňových bonusů, které Vám jako zaměstnanci byly zaměstnavatelem vyplaceny za zdaňovací období 2012, resp. 2011, 2010. Údaje zjistíte z „Potvrzení“ vystaveného jednotlivými zaměstnavateli. Pokud podáváte daňové přiznání a již Vám bylo provedeno roční zúčtování u zaměstnavatele, pak se v Potvrzení vzor č. 20 (2011: vzor č. 19; 2010: vzor č. 18) jedná o součet řádků 13 a doplatku na daňovém bonusu z řádku 17.
 
2009
Uveďte úhrn měsíčních daňových bonusů, které Vám jako zaměstnanci byly zaměstnavatelem vyplaceny za zdaňovací období 2009. Údaje zjistíte z „Potvrzení“ vystaveného jednotlivými zaměstnavateli.
kc_zalpredČíslo14085Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem
Uveďte souhrn záloh, které jste zaplatil (zaplatila), v průběhu zdaňovacího období 2012 nebo části zdaňovacího období 2012, za něž je podáváno DAP, včetně přeplatku použitého jako záloha na daň podle § 154 a § 155 daňového řádu. Obdobně se postupuje ve zdaňovacích obdobích 2009, 2010 a 2011.
kc_zalzavcČíslo14084Úhrn sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (po slevách na dani)
Uveďte úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (po slevách na dani), které Vám byly sraženy všemi zaměstnavateli. Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků uveďte v souladu s § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č.20 (2011: č.19; 2010: č.18; 2009: č.17) se jedná o údaj uvedený na řádku 12). V případě, že Vám bylo provedeno roční zúčtování, uveďte částku sražených záloh sníženou o vrácený přeplatek z ročního zúčtování.
kc_zbyvpredČíslo14091Zbývá doplatit (ř. 74 - ř. 77 - ř. 84 - ř. 85 - ř. 86 - ř. 87 - ř. 87a - ř. 88 - ř. 89 - ř. 90): (+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více.
Kladná částka znamená, že zbývá na dani doplatit vypočtenou částku. Záporná částka znamená, že bylo za zdaňovací období 2012 zaplaceno více. O přeplatek je možné požádat příslušného správce daně formou žádosti, která je součástí DAP. Obdobně se postupuje ve zdaňovacích obdobích 2011, 2010 a 2009.
kc_zjidpČíslo14079Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (ř.74)
(2009: Zjištěná daňová povinnost podle § 41 zákona č.337/1992 Sb., o správě dani a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 74))

kc_zjiztČíslo14082Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (ř.61) (2009: Zjištěná ztráta podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř.61))
kod_poplText229Kód státu - vyplní jen daňový nerezident
Jste-li poplatníkem podle § 2 odst. 3 zákona, tj. daňový nerezident v České republice, který má daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů na území České republiky, uveďte písmenný kód státu, ve kterém jste rezidentem. Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2.
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota musí obsahovat kód existujícího státu a nesmí obsahovat kód CZ - Česko
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
m_cinvduchČíslo266Počet měsíců
m_detiČíslo3Celkem počet měsíců
m_detiztppČíslo3Celkem počet měsíců se ZTP/P
m_invduchČíslo267Počet měsíců
m_manzČíslo265b) Počet měsíců
m_studČíslo269Počet měsíců
m_vyzmanzlČíslo265a) Počet měsíců
m_ztppČíslo268Počet měsíců
manz_jmenoText36Jméno
manz_prijmeniText36Příjmení
manz_r_cisloTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)100Rodné číslo
manz_titulText10Titul
pln_mocText15A|NDAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty
Uveďte, zda DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci.
prop_zahrText130A|NSpojení se zahraničními osobami
rokČíslo4Zdaňovací období
Uveďte rok, za který je DAP podáváno.
Položka obsahuje kritické kontroly: rok může nabývat hodnot od 2009 do 2012 včetně a dále nelze vložit DAP na rok vyšší než je rok z data úmrtí poplatníka.
sleva_rpČíslo14063Sleva podle § 35a nebo 35b zákona (2009: Sleva podle § 35 odst. 6 až 8, § 35a nebo § 35b zákona)
uhrn_slevy35baČíslo14070Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona (ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)
uv_podpisText40Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy.
uv_vyhlČíslo3500Vyhláška č.
Vyplňte číslo vyhlášky (první část), podle které byly účetní výkazy a následně vybrané údaje sestaveny. Uveďte následující označení:
500 pro
Vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.

Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněn současně druhový a účelový výkaz zisků a ztrát, pokud je zadána hodnota musí odpovídat masce položky, může být použito pouze číslo vyhlášky korespondující s danou písemností, může být použito pouze číslo vyhlášky korespondující s daným typem subjektu, pro zadané číslo vyhlášky musí být použity odpovídající výkazy, pro vyhlášky kromě 500 musí být vyplněny všechny výkazy, číslo vyhlášky musí být vyplněno je-li zadán alespoň 1 výkaz.
zdobd_doDatum10Konec zdaňovacího období
Vyplňte konec zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritické kontroly: konec zdaňovacího období musí být roven 31.12.; rok konce zdaňovacího období musí být stejný jako rok podání DAP; datum konce zdaňovacího období nemůže být větší než datum úmrtí poplatníka.
zdobd_odDatum10Počátek zdaňovacího období
Vyplňte počátek zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritické kontroly: počátek zdaňovacího období musí být roven 1.1. a zároveň rok počátku zdaňovacího období musí být stejný jako rok podání DAP.

Věta P
Záznam o poplatníkovi
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_faxuText1417Fax
c_obceČíslo6Číslo obce

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
c_orientText4Číslo orientační
c_pasuText1611Číslo pasu
c_popČíslo614Číslo popisné
c_pracufoČíslo4Územní pracoviště v, ve, pro
územní pracoviště, kde je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (podle § 13 zákona číslo 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Pro popis číselníku Pracoviště FÚ klikněte zde.
c_telefText1416Telefon/mobilní telefon
dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)101Daňové identifikační číslo (pouze číselná část)
emailText255E-mail
jmenoText208Jméno
k_statText218Stát

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
krok_c_obceČíslo6Číslo obce
Vyplňte název obce z adresy trvalého bydliště nebo sídla
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
krok_c_orientText4Číslo orientační
Vyplňte číslo orientační z adresy trvalého bydliště nebo sídla.
krok_c_popČíslo621Číslo popisné
Vyplňte číslo popisné z adresy trvalého bydliště nebo sídla.
krok_naz_obceText4819Obec / Městská část
Vyplňte název obce/městskou část z adresy trvalého bydliště nebo sídla.
krok_pscText522PSČ
Vyplňte poštovní směrovací číslo
krok_uliceText3820Ulice/část obce
Vyplňte název ulice/části obce.
naz_obceText4812Obec / Městská část

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
opr_jmenoText20Jméno
opr_postaveniText40Postavení osoby oprávněné podat k subjektu
opr_prijmeniText36Příjmení
prijmeniText366Příjmení
pscText1015PSČ
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. PSČ v České republice musí mít délku 5 znaků bez mezer.
rod_cTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)102Rodné číslo
rodneprText367Rodné příjmení
st_prislusText1510Státní příslušnost
statText2518Stát
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka naz_zeme_c25.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
titulText109Titul
uliceText3813Ulice/část obce
z_c_faxuText1428Fax
z_c_obceČíslo6Číslo obce
adresy pro doručování písemností, dle číselníku obcí.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
z_c_orientText4Číslo orientační
adresy pro doručování písemností.
z_c_popČíslo625Číslo popisné
adresy pro doručování písemností.
z_c_telefText1427Telefon/mobilní telefon
z_emailText255E-mail
z_naz_obceText4823Obec / Městská část
adresy pro doručování písemností.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
z_pscText526PSČ
adresy pro doručování písemností.
z_uliceText3824Ulice/část obce
adresy pro doručování písemností.
zast_dat_narDatum10Datum narození
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_ev_cisloText36Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_icTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10IČ právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_jmenoText20Jméno (a)
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_kodText2([123])|(4c)|([4567][ab])Kód podepisující osoby
Číselný kód podle níže uvedených typů podepisující osoby:
Fyzická osoba:
1 - zákonný zástupce nebo opatrovník
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby

Právnická osoba:
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby
zast_nazevText255Název právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_prijmeniText36Příjmení
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_typText1[FP]Typ podepisující osoby
F - fyzická osoba
P - právnická osoba
Pokud podává podepisující osoba je povinné.

Věta O
Záznam II. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
celk_sl4Číslo140Celková výše daňové ztráty uplatněné v tomto zdaňovacím období
Uveďte celkovou výši daňové ztráty uplatněné v tomto ZO.
celk_sl5Číslo140Celková výše daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích.
Uveďte celkovou výši daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících ZO.
kc_dan_zahČíslo14033Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona
Jste-li poplatník podle § 2 odst. 2 zákona (daňový rezident) a máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, uveďte na tento řádek daň zaplacenou z těchto příjmů, jak je uvedeno v § 6 odst. 14 zákona.
kc_poj6Číslo14032Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona
Uveďte pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které je z příjmů uvedených na ř. 31 povinen platit podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb. a zákon č. 592/1992 Sb.) zaměstnavatel (ve vzoru Potvrzení č. 20 (2011: Potvrzení č. 19; 2010: Potvrzení č. 18; 2009: Potvrzení č. 17) se jedná o řádek 6. a 7.). Částka odpovídající povinnému pojistnému se uvádí i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá (např. jde-li o příjmy za zdrojů v zahraničí). Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
kc_prij6Číslo14031Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů
kc_prij6zahrČíslo14035Úhrn příjmů plynoucích ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné podle § 6 odst. 13 zákona
Uveďte na tento řádek část příjmů z ř. 31, u kterých neměl plátce daně povinnost srazit zálohy na daň dle § 38h zákona zvýšený o povinné pojistné podle § 6 odst. 13 zákona (např. příjmy zaměstnanců zahraničních zastupitelských úřadů v tuzemsku dle § 38c zákona, příjmy ze zdrojů v zahraničí). Úhrn příjmů je uváděn pro stanovení záloh na daň z příjmů podle § 38a zákona. Jste-li poplatník podle § 2 odst. 2 zákona (daňový rezident) a máte příjmy ze zdrojů v zahraničí ze státu, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, uveďte na tento řádek úhrn příjmů zvýšený o povinné pojistné a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí uvedenou na ř. 33.
kc_uhrnČíslo14041Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).
Vyplňte úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).
kc_vynprijČíslo14041a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 - úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)
Na tomto řádku uveďte rozdíl úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona (ř. 41) a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona. Kladnou hodnotu lze dále použít pro odečet ztráty z předcházejících zdaňovacích období podle § 34 odst. 1 zákona. V případě, že nemáte příjmy ze zdrojů v zahraničí, které se vyjímají ze zdanění, přeneste údaj z ř. 41. Záporná částka je ztrátou, kterou přeneste na ř. 61, 4. oddílu, základní části DAP na stranu 2.
kc_vynprij_6Číslo14036a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí (ř. 36 - úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona nebo ř. 36)
Na tomto řádku uveďte rozdíl dílčího základu daně podle § 6 zákona (ř. 36) a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí. Vyjímané příjmy uveďte v souladu s § 6 odst. 14 zákona. V případě, že nemáte příjmy ze zdrojů v zahraničí, které se vyjímají ze zdanění, přeneste údaj z ř. 36.
kc_zakldanČíslo14045Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 - ř. 44)
Do tohoto řádku uveďte vypočtený rozdíl ř. 42 – ř. 44.
kc_zakldan23Číslo14042Základ daně (ř. 36a + kladná hodnota z ř. 41a)
Vyplněný úhrn je základ daně podle zákona a zákona o správě daní a poplatků. Pokud je ř. 41a záporný, uveďte pouze hodnotu z ř. 36a. To znamená, že základ daně je tvořen pouze dílčím základem daně podle § 6 zákona.
kc_zakldan8Číslo14038Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona
Vyplňte úhrn příjmů z kapitálového majetku podle § 8 zákona, které zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč, které nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona.
kc_zd10Číslo14040Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona (ř. 209 přílohy č. 2 DAP)
Přeneste údaj z ř. 209 Přílohy č. 2 DAP.
kc_zd6Číslo14036Dílčí základ daně ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 6 zákona (ř. 34)
Přeneste údaj z ř. 34.
kc_zd6pČíslo14034Dílčí základ daně podle § 6 zákona (ř. 31 + ř. 32 - ř. 33)
Vypočtená částka tvoří dílčí základ daně připadající na příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků.
kc_zd7Číslo14037Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)
Přeneste údaj z ř. 113 Přílohy č. 1 DAP.
kc_zd9Číslo14039Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona (ř. 206 přílohy č. 2 DAP)
Přeneste údaj z ř. 206 Přílohy č. 2 DAP.
kc_ztrata2Číslo14044Uplatňovaná výše ztráty - vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a
Uveďte úhrn uplatňované ztráty (za zdaňovací období 2012 lze uplatnit ztrátu vzniklou a vyměřenou pouze za zdaňovací období 2006, 2007, 2009, 2009, 2010, 2011; za zdaňovací období 2011 lze uplatnit ztrátu vzniklou a vyměřenou pouze za zdaňovací období 2006, 2007, 2009, 2009, 2010; za zdaňovací období 2010 lze uplatnit ztrátu vzniklou a vyměřenou pouze za zdaňovací období 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009) maximálně však do výše částky uvedené na ř. 41a. Částka uplatňované ztráty, která převyšuje částku na ř. 41a, je část ztráty, kterou nelze uplatnit v tomto zdaňovacím období a tuto částku můžete uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona. Poplatník uplatňující ztrátu za předchozí zdaňovací období podle § 34 odst. 1 zákona uvede do samostatné přílohy následující údaje: 1. Zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla / byla uplatněna, 2. Celkovou výši daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období uvedené v bodu 1, 3. Část daňové ztráty odečtené v předcházejících zdaňovacích obdobích. 4. Část daňové ztráty uplatněné v tomto zdaňovacím období (ř. 44, 2. oddílu základní části DAP, str. 2), 5. Část daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích. Doporučený vzor přílohy pro poplatníky uplatňující ztrátu z příjmů je uveden na internetových stránkách na adrese http://www.financnisprava.cz.
2009: Uveďte úhrn uplatňované ztráty (za zdaňovací období 2009 lze uplatnit ztrátu vzniklou a vyměřenou pouze za zdaňovací období 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008) maximálně však do výše částky uvedené na ř. 41a. Částka uplatňované ztráty, která převyšuje částku na ř. 41a, je část ztráty, kterou nelze uplatnit v tomto zdaňovacím období a tuto částku můžete uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona. Poplatník uplatňující ztrátu za předchozí zdaňovací období podle § 34 odst. 1 zákona uvede do samostatné přílohy následující údaje: 1. Zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla / byla uplatněna, 2. Celkovou výši daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období uvedené v bodu 1, 3. Část daňové ztráty odečtené v předcházejících zdaňovacích obdobích. 4. Část daňové ztráty uplatněné v tomto zdaňovacím období (ř. 44, 2. oddílu základní části DAP, str. 2), 5. Část daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích. Doporučený vzor přílohy pro poplatníky uplatňující ztrátu z příjmů je uveden na internetových stránkách Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz, v nabídce Daně a cla/Daně/Tiskopisy ke stažení.

Věta S
Záznam III. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
da_dan16Číslo14057Daň podle § 16 zákona
Daň podle § 16 zákona činí 15 % ze základu daně uvedeného na ř. 56.
kc_dalsivzdČíslo14051Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)
Uveďte uplatňovanou výši úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č.179/2006 Sb., max. však do výše 10 000 Kč za zdaňovací období 2012 (resp. 2009, 2010, 2011) (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13 000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15 000 Kč).
kc_odcelkČíslo14054Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 + ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)
(ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 + ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53) – Uveďte úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek odčitatelných od základu daně, které uplatňujete podle zákona.
kc_op15_12Číslo14048Odst. 5 zákona (penzijní připojištění)
Uveďte uplatňovanou výši plateb příspěvků, které jste zaplatil (zaplatila) na své penzijní připojištění se státním příspěvkem uvedenou v potvrzení penzijního fondu o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období 2012 (resp. 2009, 2010, 2011) sníženou o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období 2012 (resp. 2009, 2010, 2011), činí 12 000 Kč.
kc_op15_13Číslo14049Odst. 6 zákona (životní pojištění)
Uveďte uplatňovanou výši pojistného, které jste zaplatil (zaplatila) na své soukromé životní pojištění uvedenou v potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění ve zdaňovacím období 2012 (resp. 2009, 2010, 2011). Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období 2012 (resp. 2009, 2010, 2011), činí v úhrnu 12 000 Kč.
kc_op15_14Číslo14050Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)
Uveďte uplatňovanou výši zaplacených členských příspěvků ve zdaňovacím období 2012 (resp. 2009, 2010, 2011) členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem (§ 146 a násl. zákoníku práce; pro ZO 2011 a starší § 18). Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období 2012 (resp. 2009, 2010, 2011).
kc_op15_8Číslo14046Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)
Uveďte uplatňovanou hodnotu daru (darů), který (které) jste poskytl (poskytla) podle § 15 odst. 1 zákona. Úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně ř. 42 anebo činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně ř. 42.
kc_op28_5Číslo14047Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)
Uveďte uplatňovanou výši úroků zaplacených ve zdaňovacím období 2012 (resp. 2011, 2010, 2009) z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru uvedenou v potvrzení stavební spořitelny nebo banky nebo pobočky zahraniční banky anebo zahraniční banky. Úhrnná částka úroků, o které lze snížit základ daně podle těchto odst. ze všech úvěrů u poplatníků v téže domácnosti nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.
kc_op34_4Číslo14052Částka podle § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)
Uveďte uplatňovanou výši výdajů (nákladů) vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje (Pokyn D-288).
kc_op_dalČíslo14053Další částky
Uveďte např. uplatňovanou výši odpočtu podle § 34 odst. 9, 10 zákona. Do bílého pole tohoto řádku uveďte název uplatňované částky.
kc_zdsnizČíslo14055Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 - ř. 54)
(ř. 45 – ř. 54) – Uveďte výpočet podle pokynů. Jestliže vypočtená nebo přenesená hodnota je záporná, uveďte na řádku nulu.
kc_zdzaokrČíslo14056Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů
Uveďte základ daně z ř. 55 zaokrouhlený na celá sta Kč dolů (např. 93 235 Kč zaokrouhleno na 93 200 Kč) podle § 16 zákona.
m_dalsiČíslo2Počet měsíců
Počet měsíců.
m_urokyČíslo247Počet měsíců
Uveďte počet měsíců placení úroků.
text_op_dalText60Další částky - název uplatňované částky
Další částky - název uplatňované částky.

Věta A
Záznam o vyživovaném dítěti, na které je uplatňováno daňové zvýhodnění
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
vyzdite_jmenoText36Jméno
Vyplňte jméno vyživovaného dítěte, na které uplatňujete daňové zvýhodnění.
vyzdite_pocmesČíslo2Počet měsíců
Vyplňte počet kalendářních měsíců, po které uplatňujete daňové zvýhodnění.
vyzdite_prijmeniText36Příjmení
Vyplňte příjmení vyživovaného dítěte, na které uplatňujete daňové zvýhodnění.
vyzdite_r_cisloTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)100Rodné číslo
Vyplňte rodné číslo vyživovaného dítěte, na které uplatňujete daňové zvýhodnění.
vyzdite_ztppČíslo2Počet měsíců se ZTP/P
Vyplňte počet kalendářních měsíců, po které uplatňujete daňové zvýhodnění.

Věta B
Záznam o přílohách přikládaných k DAP DPF
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
dal_prilohyČíslo2Další přílohy výše neuvedené
Uveďte počet listů ostatních příloh.
doklad_darČíslo2Doklad o poskytnutém daru
Uveďte počet listů dané přílohy.
duvody_dodapČíslo2Důvody pro podání dodatečného DAP
potv_dalsivzdČíslo2Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání
Uveďte počet listů dané přílohy.
potv_penpriČíslo2Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění
Uveďte počet listů dané přílohy.
potv_uverČíslo2Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
Uveďte počet listů dané přílohy.
potv_zamČíslo2Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
Uveďte počet listů dané přílohy.
potv_zivpojČíslo2Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
Uveďte počet listů dané přílohy.
pril3_samlistČíslo2Příloha č. 3 - Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona) (2009: a daně po slevě) včetně Samostatných listů 1. oddílu
Uveďte počet listů dané přílohy.
pril_poduvČíslo2Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
Uveďte počet listů dané přílohy.
pril_ztratyČíslo2Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona
Uveďte počet listů dané přílohy.
priloh_celkČíslo2Počet příloh celkem
Uveďte celkový počet všech příloh.
priloha1Text1Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné vydělečné činnosti (§ 7 zákona)
Uveďte počet listů dané přílohy.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: pokud je vyplněna hodnota kc_zd7 věty O, musí být naplněny položky věty T pro Přílohu č. 1 a položka priloha1 musí být naplněna hodnotou 1.
priloha2Text1Příloha č. 2 - Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
Uveďte počet listů dané přílohy.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: pokud jsou vyplněny hodnoty kc_zd9 nebo kc_zd10 věty O, musí být naplněny položky věty V pro Přílohu č. 2 a položka priloha2 musí být naplněna hodnotou 1.
seznamČíslo2Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
Uveďte počet listů dané přílohy.

Věta T
Příloha č. 1
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_naceČíslo6Název hlavní (převažující) činnosti
Uveďte kód nace.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Činností (okec). Z číselníku se vkládá položka c_nace.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód nace.
Pro popis číselníku Činnosti klikněte zde.
celk_pr_prij7Číslo140Celkem příjmy
celk_pr_vyd7Číslo140Celkem výdaje
d_obnocinDatum10Datum obnovení činnosti
Uveďte datum obnovení činnosti.
d_precinDatum10Datum přerušení činnosti
Uveďte datum přerušení činnosti.
d_ukoncinDatum10Datum ukončení činnosti
Uveďte datum skutečného ukončení činnosti.
d_zahcinDatum10Datum zahájení činnosti
Uveďte datum skutečného zahájení činnosti.
kc_cisobrČíslo140Roční úhrn čistého obratu
Vedete-li účetnictví, uveďte roční úhrn čistého obratu podle § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
kc_hosp_rozdČíslo140104Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 - ř. 102) nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)
Uveďte podle údajů v tiskopisu. Poplatníci vedoucí daňovou evidenci a poplatníci, kteří nevedou účetnictví, uvedou rozdíl mezi příjmy a výdaji a poplatníci, kteří vedou účetnictví, uvedou výsledek hospodaření před zdaněním. Údaje jsou uváděny před úpravou podle § 5 a § 23 zákona. V případě, že výdaje přesahují příjmy nebo výsledek hospodaření před zdaněním je ztráta, označte částku znaménkem mínus.
kc_odpcelkČíslo140Uplatněné odpisy celkem
Uveďte uplatněné odpisy z obchodního majetku Vámi evidovaného.
kc_odpnemČíslo140Z toho odpisy nemovitostí
Uveďte z celkově uplatněných odpisů z obchodního majetku poplatníka odpisy nemovitostí.
kc_pod_kompČíslo140112Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu, označte svůj podíl znaménkem mínus (-)
Jako společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti zde uveďte část základu daně (§ 7 zákona) veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stanoveného podle § 23 - § 33 zákona. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-li veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost ztrátu, rozděluje se část této ztráty stejně jako základ daně. V tomto případě označte svůj podíl znaménkem mínus (–) tzn. v konečném součtu na ř. 113 částku odečtete.
kc_pod_soČíslo140107Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona
Uveďte část příjmů nebo výsledku hospodaření (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona.
kc_pod_vasoČíslo140109Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona
Uveďte část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona.
kc_prij7Číslo140101Příjmy podle § 7 zákona
Do řádku vyplňte úhrn příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona k poslednímu dni zdaňovacího obdbobí (podle druhu Vaší podnikatelské činnosti se nezahrnují např. i příjmy podle § 8 zákona). Vedete-li daňovou evidenci, jsou podkladem o příjmech údaje z této evidence.
Neuplatňujete-li výdaje v prokázané výši, uveďte v tomto řádku úhrn zdanitelných příjmů podle § 7 zákona evidovaných v záznamech o příjmech podle § 7 odst. 8 zákona. V příjmech uvedených na tomto řádku bude i Váš podíl na příjmech účastníka sdružení, které není právnickou osobou, ve výši stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem.
Na tomto ř. 101 neuvádějte Váš podíl na příjmech osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona, který máte jako spolupracující osoba (uveďte na ř. 109), a Váš podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na zisku (uveďte na ř. 112). Vedete-li účetnictví, vyplňte výsledek hospodaření před zdaněním – (zisk, ztráta) do ř. 104. Částky uvádějte před úpravou podle § 5 a § 23 zákona.
kc_uhsnizČíslo140106Úhrn částek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona snižující - uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E
Uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2). Mezi těmito částkami mohou být např.: částky rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy, částky úprav při ukončení nebo přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů. Vedete-li účetnictví, vyčleňte na tento řádek příjmy z kapitálového majetku zahrnuté ve výsledku hospodaření nebo podle § 5 odst. 11 zákona.
Příjmy z kapitálového majetku jsou dílčím základem daně podle § 8 zákona – uveďte na ř. 38, 2. oddílu základní části DAP na str. 2.
kc_uhzvysČíslo140105Úhrn částek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující - uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E
Uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2). Mezi těmito částkami mohou být např.: zvyšující částky při nesplnění podmínek (§ 34 odst. 6 zákona) pro uplatnění částek podle § 34 odst. 3 zákona v platném znění do 31. 12. 2004, částky sraženého pojistného neodvedeného do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období u zaměstnavatelů vedoucích účetnictví, částky úprav při ukončení nebo přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů, nebo podle § 5 odst. 10 zákona apod.
kc_vyd7Číslo140102Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona
kc_vyd_soČíslo140108Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona
Uveďte část výdajů nebo výsledku hospodaření (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona.
Údaje o osobách, na které rozdělujete podíl na společných příjmech a výdajích připadající na spolupracující osobu (osoby) nebo podíl na výsledku hospodaření (zisk, ztráta), uveďte na str. (2) do oddílu G.
kc_vyd_vasoČíslo140110Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona
Uveďte část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona. Údaje o osobě podnikatele, která na Vás rozděluje podíl na společných příjmech a výdajích připadající na spolupracující osobu nebo podíl na výsledku hospodaření (zisk, ztráta), uveďte na str. (2) do oddílu H.
kc_zd7pČíslo140113Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona (ř. 104 + ř. 105 - ř. 106 - ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 - ř. 110 - ř. 111 + ř. 112)
Vypočtěte částku podle pokynů. Rozdíl menší než nula je dílčí ztrátou podle § 7 zákona. Údaj přeneste na ř. 37, 2. oddílu, základní části DAP na stranu 2.
m_podnikČíslo2Počet měsíců činnosti
Uveďte počet měsíců, ve kterých jste provozoval činnost podle § 7 odst.1 písm. a), b) nebo c) zákona.
pr_prij7Číslo140Příjmy
pr_sazbaČíslo330|40|60|80Sazba výdajů % z příjmů
2011 a vyšší
Pro výpočet výdajů uváděných na tomto řádku použijte níže uvedenou tabulku „B. Druh činnosti“. Pro zdaňovací období 2011 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.) a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných a 40 % v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. c) zákona (např. autorské honoráře) a 30 % z příjmu z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
 
2010
Pro výpočet výdajů uváděných na tomto řádku použijte níže uvedenou tabulku „B. Druh činnosti“. Pro zdaňovací období 2010 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.) a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných a 40 % v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. c) zákona (např. autorské honoráře).
 
2009
Pro zdaňovací období 2009 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.), a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných a v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. d) zákona (např. autorské honoráře).
pr_vyd7Číslo140Výdaje
uc_soustText11|2Typ účetní soustavy
Uveďte 1, pokud vedete daňovou evidenci nebo 2 pokud vedete účetnictví.
Položka obsahuje kritické kontroly: položka může nabývat hodnot 1 nebo 2; pokud je vyplněna tabulka pro DE, musí položka uc_soust nabývat hodnoty 1; pokud jsou vyplněny vybrané údaje z ÚV, musí položka uc_soust nabývat hodnoty 2
vyd7procText1A|NUplatňuji výdaje procentem z příjmů
Uveďte, zdali uplatňujete výdaje procentem z příjmů.
Položka obsahuje kritické kontroly: položka může nabývat pouze hodnot A nebo N, vede-li poplatník účetnictví nebo daňovou evidenci, nelze zároveň uplatnit výdaje procentem z příjmů.

Věta c
Tabulka dalších činností § 7 ZDP
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_nace_dalČíslo6Název dalších činností
Uveďte kód nace.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Činností (okec). Z číselníku se vkládá položka c_nace.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód nace.
Pro popis číselníku Činnosti klikněte zde.
prijmy7Číslo140Příjmy
sazba_dalČíslo330|40|60|80Sazba výdajů % z příjmů
2011 a vyšší
Pro výpočet výdajů uváděných na tomto řádku použijte níže uvedenou tabulku „B. Druh činnosti“. Pro zdaňovací období 2011 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.) a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných a 40 % v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. c) zákona (např. autorské honoráře) a 30 % z příjmu z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
 
2010
Pro výpočet výdajů uváděných na tomto řádku použijte níže uvedenou tabulku „B. Druh činnosti“. Pro zdaňovací období 2010 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.) a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných a 40 % v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. c) zákona (např. autorské honoráře).
 
2009
Pro zdaňovací období 2009 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.), a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných a v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. d) zákona (např. autorské honoráře).
vydaje7Číslo140Výdaje

Věta U
Tabulka pro poplatníky vedoucí daňovou evidenci
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_dpfmz02Číslo140Hmotný majetek na poč. ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí podle § 7b zákona.
kc_dpfmz03Číslo140Zásoby na poč. ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí dle § 7b zákona.
kc_dpfmz04Číslo140Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček na poč. ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí dle § 7b zákona.
kc_dpfmz05aČíslo140Peněžní prostředky v hotovosti na poč. ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí podle § 7b zákona.
kc_dpfmz06Číslo140Peněžní prostředky na bankovních účtech na poč. ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí podle § 7b zákona.
kc_dpfmz08Číslo140Ostatní majetek na poč. ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí dle § 7b zákona.
kc_dpfmz10Číslo140Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček na poč. ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí dle § 7b zákona.
kc_dpfmz11Číslo140Rezervy na poč. ZO
Údaje o rezervách definovaných v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se přebírají z karet zákonných rezerv.
kc_dpfmz18Číslo140Mzdy
Údaje o mzdách se přebírají ze mzdové agendy (mzdové list, rekapitulace mezd apod.). Uveďte celkový objem zúčtovaných mezd za zdaňovací období.
kc_z_dpfmz02Číslo140Hmotný majetek na konci ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí podle § 7b zákona. Na konci zdaňovacího období se uvádí zůstatková cena hmotného majetku podle § 29 zákona definovaného podle § 26 odst. 2 zákona.
kc_z_dpfmz03Číslo140Zásoby na konci ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí dle § 7b zákona. Na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav zásob k poslednímu dni zdaňovacího období.
kc_z_dpfmz04Číslo140Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček na konci ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí dle § 7b zákona. Na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav pohledávek k poslednímu dni zdaňovacího období.
kc_z_dpfmz05aČíslo140Peněžní prostředky v hotovosti na konci ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí podle § 7b zákona. Na konci zdaňovacího období uveďte stav peněžních prostředků v hotovosti a cenin podle § 7b zákona.
kc_z_dpfmz06Číslo140Peněžní prostředky na bankovních účtech na konci ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí podle § 7b zákona. Na konci zdaňovacího období uveďte stav peněžních prostředků na bankovních účtech podle § 7b zákona.
kc_z_dpfmz08Číslo140Ostatní majetek na konci ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí dle § 7b zákona. Na konci zdaňovacího období uveďte stav ostatního majetku podle § 7b zákona.
kc_z_dpfmz10Číslo140Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček na konci ZO
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí dle § 7b zákona. Na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav závazků k poslednímu dni zdaňovacího období.
kc_z_dpfmz11Číslo140Rezervy na konci ZO
Údaje o rezervách definovaných v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se přebírají z karet zákonných rezerv.

Věta C
Záznam úpravy podle § 23,§ 5 zákona zvyšující VH nebo rozdíl mezi P a V
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_uprzvys_235Číslo140Částka úpravy podle § 5, § 23 zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
uprzvys_235Text50Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Věta E
Záznam úpravy podle § 23, § 5 zákona snižující VH nebo rozdíl mezi P a V
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_uprsniz_235Číslo140Částka úpravy podle § 5, § 23 snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
uprsniz_235Text50Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Věta F
Záznam o účastníku sdružení
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
ucsdruz_dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)100DIČ účastníka sdružení (pouze číselná část)
ucsdruz_jmenoText36Jméno účastníka sdružení
ucsdruz_podprijČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Podíl na příjmech v %
ucsdruz_podvydČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Podíl na výdajích v %
ucsdruz_prijmeniText36Příjmení účastníka sdružení

Věta G
Záznam o spolupracující osobě
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
spolos_dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)100DIČ (RČ) spolupracující osoby (pouze číselná část)
Vyplňte kmenovou (číselnou) část daňového identifikačního čísla (DIČ) spolupracující osoby.
Položka obsahuje kritické kontroly: existuje více záznamů spolupracujících osob se stejným DIČ; DIČ spolupracující osoby musí být vyplněno; DIČ spolupracující osoby musí být platné.
spolos_jmenoText36Jméno spolupracující osoby
spolos_podilČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Podíl na příjmech a výdajích v %
spolos_prijmeniText36Příjmení spolupracující osoby

Věta H
Záznam o osobě, která rozděluje příjmy
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
rozdos_dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)100DIČ osoby, která rozděluje příjmy a výdaje (pouze číselná část)
rozdos_jmenoText36Jméno osoby, která rozděluje příjmy a výdaje
rozdos_podilČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Podíl na příjmech a výdajích v %
rozdos_prijmeniText36Příjmení osoby, která rozděluje příjmy a výdaje

Věta I
Záznam o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
vos_ks_dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)100DIČ veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti (pouze číselná část)
vos_ks_podilČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Výše Vašeho podílu v %

Věta V
Příloha č. 2
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_prij10Číslo140207Příjmy podle § 10 zákona
Uveďte součet částek z tabulky ze sloupce 2 podle jednotlivých druhů příjmů.
kc_prij9Číslo140201Příjmy podle § 9 zákona
Uveďte na ř. 201 příjmy z pronájmu evidované podle § 9 odst. 6 zákona v záznamech o příjmech a výdajích případně v účetnictví.
kc_rezerv_kČíslo140Rezervy na konci zdaňovacího období
kc_rezerv_zČíslo140Rezervy na začátku zdaňovacího období
kc_rozdil9Číslo140203Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 201 - ř. 202) nebo výsledek hospodaření před zdaněním - (zisk, ztráta)
Uveďte výpočet podle údajů v tiskopisu. Údaje jsou uváděny před úpravou podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona. V případě, že výdaje přesahují příjmy nebo výsledek hospodaření před zdaněním je ztráta, částku označte znaménkem mínus.
kc_snizukon9Číslo140205Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledkem hospodaření před zdaněním - (zisk, ztráta)
Uveďte úhrn částek snižujících rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření před zdaněním.
kc_vyd10Číslo140208Výdaje podle § 10 zákona (maximálně do výše příjmů)
Uveďte součet částek z téže tabulky ze sloupce 3 podle jednotlivých druhů příjmů.
Pokud u některého druhu příjmů převyšují výdaje příjmy, zahrňte do součtu výdaje maximálně do výše příjmů. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmů (kategorie „ostatní příjmy“) vyšší než příjem, k rozdílu se podle § 10 odst. 4 zákona nepřihlíží.
kc_vyd9Číslo140202Výdaje podle § 9 zákona
Uveďte na ř. 202 výdaje z pronájmu evidované podle § 9 odst. 6 zákona v záznamech o příjmech a výdajích případně v účetnictví.
V případě, že se jedná o příjmy dosažené dvěma a více poplatníky z titulu spoluvlastnictví k věci, potom společné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují mezi poplatníky podle jejich spoluvlastnických podílů nebo podle poměru dohodnutého ve smlouvě. Pokud příjmy z pronájmu plynou manželům ze společného jmění manželů, zdaňují se jen u jednoho z nich a ten je uvede ve svém DAP. Údaje se uvádějí před úpravou o položky podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona.
kc_zd10pČíslo140209Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 zákona (ř. 207 - ř. 208)
Proveďte výpočet podle údajů v tiskopisu, uvedená částka by se měla rovnat úhrnu kladných rozdílů jednotlivých příjmů v tabulce ve sloupci 4. Údaj přeneste do ř. 40, 2. oddílu, základní části DAP na str. 2
kc_zd9pČíslo140206Dílčí základ daně, daňová ztráta z pronájmu podle § 9 zákona (ř. 203 + ř. 204 - ř. 205)
Vypočtěte částku podle pokynů na řádku. Rozdíl menší než nula je dílčí ztrátou podle § 9 zákona. Údaj přeneste na ř. 39, 2. oddílu, základní části DAP na str. 2.
kc_zvysukon9Číslo140204Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření před zdaněním - (zisk, ztráta)
Uveďte úhrn částek zvyšujících rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření před zdaněním.
spol_jm_manzText1A|NDosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů
Máte-li příjmy z pronájmu, které jste dosáhl ze společného jmění manželů (bez podílového spoluvlastnictví manželů), označte křížkem v předtištěném rámečku. V opačném případě nevyplňujte.
uhrn_prijmy10Číslo140Úhrn jednotlivých příjmů dle § 10 zákona
uhrn_rozdil10Číslo140Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů
uhrn_vydaje10Číslo140Úhrn jednotlivých výdajů dle § 10 zákona
vyd9procText1A|NUplatňuji výdaje procentem z příjmů (30 %)
Uplatňujete-li výdaje procentem z příjmů z pronájmu podle § 9 odst. 4 zákona (30 %), uveďte A, jinak uveďte N.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota položky může být pouze A nebo N.

Věta J
Záznam o příjmech a výdajích dle § 10 zákona
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
druh_prij10Text50Slovní popis druhu příjmu podle § 10 odst. 1 zákona
kod10Text1P|S|ZKód
Přípustné symboly: P, S, Z. Kód "P" vyplňte pouze v případě, že máte příjmy ze zemědělské výroby a uplatňujete výdaje procentem z příjmů (80%). Pokud příjmy plynou z majetku, který je ve společném jmění manželů, uveďte kód "S". Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte kód "Z".
kod_dr_prij10Text1A|B|C|D|E|FOznačení druhu příjmů podle § 10 odst. 1 zákona
A – příležitostná činnost
B - prodej nemovitostí, C - prodej movitých věcí, D - prodej cenných papírů, E - příjmy z převodu podle § 10 odst. 1, písm. c) zákona, F - jiné ostatní příjmy
prijmy10Číslo140Příjmy
Vyplňte ostatní příjmy podle § 10 zákona, které zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč způsobem popsaným výše.
Podle § 10 odst. 1 zákona jsou za ostatní příjmy považovány takové příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku a nejedná se přitom o příjmy podle § 6 až § 9 zákona. Každý jednotlivý druh příjmů se uvádí v tabulce samostatně. Jestliže jste ve zdaňovacím období prodal např. dva obytné domy a současně několik cenných papírů, jedná se o dva druhy příjmů, z nichž se každý posuzuje samostatně. Za příjem podle § 10 odst. 1 zákona se považuje i příjem odstupného za uvolnění bytu, u kterého nebyly splněny podmínky pro osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona.
rozdil10Číslo140Rozdíl (příjmy - výdaje)
V řádcích u jednotlivých druhů příjmů uveďte rozdíl mezi příjmy a výdaji. Úhrn na posledním řádku vypočtete však pouze jako součet kladných rozdílů, protože případnou ztrátu z jednoho druhu příjmu nelze kompenzovat s jiným druhem příjmů, např. ztrátu z cenných papírů nelze kompenzovat příjmem z prodeje domu.
vydaje10Číslo140Výdaje
Uveďte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů, a to ve skutečné výši. Pouze u zemědělské výroby je možno uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80%.

Věta W
Příloha č. 3
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
da_zazahrČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22330Rozdíl řádků (ř. 57 - ř. 328)
Na tomto řádku uveďte rozdíl ř. 57 – ř. 328. Údaj na tomto řádku přeneste na ř. 58, 4. oddílu základní části DAP, na str. 2 k dalšímu výpočtu.
uhrn_neuzndanČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22329Daň neuznaná k zápočtu (úhrn ř. 327)
Uveďte součet hodnot uvedených na řádcích 327 z Přílohy č.3 a ze samostatných listů Přílohy č. 3, ve kterých jste provedl metodu prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pro jednotlivé státy podle § 38f odst. 8 zákona. Částku daně můžete uplatnit podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona jako výdaj (náklad) v následujícím zdaňovacím období.
uhrn_uzndanČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22328Daň uznaná k zápočtu (úhrn ř. 326)
Uveďte součet hodnot uvedených na řádcích 326 Přílohy č. 3 a ze samostatných listů Přílohy č. 3, ve kterých jste provedl metodu prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pro jednotlivé státy podle § 38f odst. 8 zákona. Podle § 38f odst. 2 zákona lze na ř. 328 uvést částku maximálně však do částky vzniklé daňové povinnosti (ř. 57).

Věta R
Záznam o příloze
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kod_sekceText1O|DSekce textové přílohy
Označení oddílu, ke kterému se příloha vztahuje: O - obecná příloha, D - bližší specifikace důvodů podání DoDAP
poradiČíslo3Číslo řádku přílohy
Číslo řádku přílohy.
t_prilohyText72Textová příloha
Jeden řádek textové přílohy, max. 72 znaků

Věta L
Metoda prostého zápočtu daně
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
da_uznzapČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22326Daň uznaná k zápočtu (ř. 323 maximálně však do výše ř. 325)
Do tohoto řádku uveďte částku daně zaplacenou v zahraničí (ř. 323) maximálně však částku daně uznané k zápočtu (ř. 325).
da_zahrČíslo140323Daň zaplacená v zahraničí
Do tohoto řádku uveďte částku daně zaplacené ve státě zdroje ze zdaněných příjmů, a to pouze do výše, která mohla být v tomto státě vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Částka daně uplatňovaná k zápočtu musí být prokázána potvrzením zahraničního správce daně o zaplacení daně (§ 38f odst. 5 zákona).
kc_k_zapzahrČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22325Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (ř. 57 násobeno ř. 324, děleno stem)
Do tohoto řádku uveďte výsledek výpočtu částky daně zaplacené v zahraničí, kterou lze maximálně započítat. Daň v tomto výpočtu je daňová povinnost, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí, tj. daň podle § 16 zákona (ř. 57 DAP).
kc_prijzapČíslo140321Příjmy ze zdrojů v zahraničí, u nichž se použije metoda zápočtu
Na tomto řádku uveďte úhrn příjmů ze zdrojů v zahraničí, na které se podle smluv o zamezení dvojího zdanění uplatňuje metoda zápočtu. Příjmy podle § 6 zákona uveďte v souladu s § 6 odst.14 zákona.
kc_vydzapČíslo140322Výdaje
Na tomto řádku uveďte úhrn výdajů související s příjmy uvedenými na ř. 321.
kod_statuText2Kód státu
Při použití metody prostého zápočtu se podle § 38f odst.8 zákona metoda provádí za každý stát samostatně. Proto v případě, že Vám plynou příjmy z více států, použijte k výpočtu za každý stát Samostatný list Přílohy č.3 zveřejněný na http//www.mfcr.cz, v nabídce Daně a cla, Daně, Tiskopisy ke stažení.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2.
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota musí obsahovat kód existujícího státu a pro každý stát musí být jedna věta L.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
proczahrČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22324Koeficient zápočtu (ř. 321 - ř. 322) děleno ř. 42 výsledek vynásobte stem
Do tohoto řádku uveďte výsledek výpočtu v procentech pro zjištění podílu daně, kterou lze započíst (ř. 321 – ř. 322) děleno ř. 42 výsledek vynásobte stem. Částka může nabývat hodnoty od 0 do 100. V případě, že vyjde záporná částka, uveďte do ř. 324 nulu.
roz_od12ČísloCelkem: 17 Před čárkou: 14 Za čárkou: 22327Rozdíl řádků (ř. 323 - ř. 326)
Na tomto řádku uveďte kladnou hodnotu výpočtu, která je částkou daně, jež můžete uplatnit podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona jako výdaj (náklad) v následujícím zdaňovacím období (ř. 323 – ř. 326). V případě, že rozdíl řádků je záporný, řádek proškrtněte.

Věta M
Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku dle § 34 odst.1 zákona
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
prilztr_sl1Text22(^\d{4}$)|(^((([1-9])|(0[1-9])|(1\d)|(2\d)|(3[0-1])).(([1-9])|(0[1-9])|(1[0-2])).(\d{4}))\s*-\s*((([1-9])|(0[1-9])|(1\d)|(2\d)|(3[0-1])).(([1-9])|(0[1-9])|(1[0-2])).(\d{4}))$)Zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla
prilztr_sl2Číslo140Celková výše daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období uvedené ve sl. 1
prilztr_sl3Číslo140Část daňové ztráty odečtené již v předcházejících zdaňovacích obdobích
prilztr_sl4Číslo140Část daňové ztráty uplatněné v tomto zdaňovacím období
prilztr_sl5Číslo140Část daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích

Věta N
Žádost o vrácení přeplatku
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_nest_uctuText34IBAN
Uveďte číslo zahraničního účtu ve formátu IBAN.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: při žádosti o vrácení přeplatku na zahraniční účet musí být vyplněno číslo zahraničního účtu
id_bankyText20BIC kód
Uveďte ID banky (měl by být uveden BIC kód - swiftový kód banky).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: při žádosti o vrácení přeplatku na zahraniční účet musí být vyplněna identifikace banky (BIC kód).
k_meny_uctuText3Kód měny, ve které je účet veden
Uveďte kód měny, ve které je zahraniční účet veden.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka k_meny.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota musí být platnou hodnotou z číselníku měn.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
k_stat_bankyText2Kód státu
Uveďte kód státu banky.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2.
Položka obsahuje kritické kontroly: kód státu musí být uveden v číselníku zemí a v žádosti o vrácení přeplatku na zahraniční účet nelze žádat o vrácení přeplatku na účet vedený v českých korunách u banky sídlící v Česku a účet vedený ve slovenských korunách u banky sídlící na Slovensku
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
kc_preplatekČíslo140Výše přeplatku na dani z příjmů fyzických osob
Uveďte částku přeplatku.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: při žádosti o vrácení přeplatku na uvedenou či bankovní účet v ČR nebo zahraničí, musí být uvedena i výše přeplatku
mesto_bankyText35Obec
Uveďte název obce/města z adresy banky.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: při žádosti o vrácení přeplatku na zahraniční účet musí být v adrese bankovní instituce uveden název města
mesto_prijText35Obec
Uveďte název obce/města z adresy vlastníka účtu.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: při žádosti o vrácení přeplatku na zahraniční účet musí být v adrese vlastníka účtu uveden název města
naz_adr_bankyText35Název zahraniční banky
Uveďte název finanční instituce, u které je zahraniční účet veden.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: při žádosti o vrácení přeplatku na zahraniční účet musí být v žádosti uveden název bankovní instituce, u které je účet veden
nazev_prijText35Název vlastníka účtu
Uveďte název vlastníka účtu.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: při žádosti o vrácení přeplatku na zahraniční účet musí být v žádosti uveden název vlastníka účtu
psc_bankyText35PSČ
psc_prijText35PSČ
region_bankyText35Část země
region_prijText35Část země
stat_prijText2Kód státu
Uveďte kód státu z adresy vlastníka účtu.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2.
Položka obsahuje kritické kontroly: při žádosti o vrácení přeplatku na zahraniční účet musí být v adrese vlastníka účtu označen stát a kód státu musí být uveden v číselníku zemí
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
sym_plvmpvText35Informace od plátce pro příjemce platby
ulice_bankyText35Ulice a číslo popisné
ulice_prijText35Ulice a číslo popisné
zp_vracText1Způsob vrácení přeplatku
Způsob vrácení přeplatku, A - na adresu, U - na účet, Z - na zahraniční účet.
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota položky musí být A, U nebo Z; pro způsob A musí být vyplněny všechny položky adresy, pro způsoby U a Z pak relevantní položky bankovního spojení
zvp_c_komdsTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)100
Uveďte číslo bankovního účtu.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: číslo bankovního účtu musí být správné
zvp_c_obceČíslo60Číslo obce
zvp_c_orientText4Číslo orientační
zvp_c_popČíslo60Číslo popisné
zvp_jmenoText20Jméno
zvp_k_bankČíslo4Kód banky
zvp_naz_bankText30vedený u
zvp_naz_obceText48Obec / Městská část
zvp_pbuČíslo60Číslo
Uveďte předčíslí bankovního účtu.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: předčíslí bankovního účtu musí být ve správném formátu
zvp_prijmeniText36Příjmení
zvp_pscČíslo50PSČ
zvp_spec_symbText100Specifický symbol
zvp_titulText10Titul
zvp_uliceText38Ulice/část obce

Věta b
Příjmy podle § 6 zákona - údaje dle jednotlivých zaměstnavatelů
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_poj6pČíslo140Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona
kc_prij6pČíslo140Úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
kc_vyplbonuspČíslo140Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d ZDP
kc_zalzavcpČíslo140Sražená záloha na daň v úhrnné výši

Věta d
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 ZDP
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
dan_seznamČíslo1404. daň
Uveďte částku daně zaplacené v tomto státě přepočtenou na Kč, nebo v případě, že nemáte k dispozici doklady zahraničního správce daně, uveďte předpokládanou výši daně uplatněnou v daňovém přiznání.
ident_udajeText2551. identifikační údaje (adresa)
Uveďte údaje (včetně adresy) identifikující zahraničního správce daně nebo zahraničního plátce daně anebo depozitáře, identifikační údaje uveďte i v případě, když nemáte doklady zahraničního správce daně ve lhůtě k podání daňového přiznání k dispozici.
k_stat_zdrojText22. stát zdroje příjmů
Uveďte stát zdroje zahraničních příjmů.
prijmy_seznamČíslo1405. příjmy
Uveďte výši příjmů ze zdrojů v tomto státě, stanovenou podle § 38f odst. 3 zákona, nebo v případě, že nemáte k dispozici doklady zahraničního správce daně, uveďte odhadovanou výši příjmů, příjmy ze závislé činnosti uveďte v souladu s § 6 odst.14 zákona
zapl_danČíslo1403. zaplacená daň
Uveďte částku daně zaplacené v tomto státě v místní měně.

Věta UA
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka aktiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_listuČíslo11Číslo listu
Číslo listu (pro zpětnou kompatibilitu, povolena hodnota 1).
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_bruttoČíslo140brutto
Hodnota ve sloupci brutto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_korekceČíslo140korekce
Hodnota ve sloupci korekce (v tis. Kč). Záporné znaménko se neuvádí.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_nettoČíslo140netto
Hodnota ve sloupci netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_netto_minČíslo140minulé období netto
Hodnota ve sloupci minulé období netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).

Věta UB
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - druhové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_listuČíslo11Číslo listu
Číslo listu (pro zpětnou kompatibilitu, povolena hodnota 1).
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UC
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - účelové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka nákladů a výnosů
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_listuČíslo11Číslo listu
Číslo listu (pro zpětnou kompatibilitu, povolena hodnota 1).
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UD
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka pasiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_listuČíslo11Číslo listu
Číslo listu (pro zpětnou kompatibilitu, povolena hodnota 1).
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UE
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - účelové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_listuČíslo11Číslo listu
Číslo listu (pro zpětnou kompatibilitu, povolena hodnota 1).
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta X
Účetní výkazy EPO1 (založeno pro konverzi EPO1 struktury)
Věta Y
Účetní výkazy EPO1 (založeno pro konverzi EPO1 struktury)

Obecná příloha
ZkratkaTyp atributuDélkaPřípustné hodnotyPopis
cislo Číslo4Pořadové číslo přílohy. Nesmí být v rámci jednoho podání duplicitní
nazev Text255Popis přiloženého souboru
jm_souboru Text255Název přiloženého souboru.
povolené typy souborů jsou: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a TXT/CSV. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4 000 kilobajtů.
kodovani Text10base64Kódování přiloženého souboru

Předepsaná příloha
ZkratkaTyp atributuDélkaPřípustné hodnotyPopis
cislo Číslo4Pořadové číslo přílohy. Nesmí být v rámci jednoho podání duplicitní
nazev Text255Popis přiloženého souboru
jm_souboru Text255Název přiloženého souboru.
povolené typy souborů jsou: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a TXT/CSV. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4 000 kilobajtů.
kodovani Text10base64Kódování přiloženého souboru
kod Text10Kód přílohyLegenda - význam sloupců jednotlivých tabulek


Struktura vět


Typ:Označení věty písemnosti. Věta reprezentuje určitý věcný (i opakující se) celek. Každá písemnost musí mít povinné věty "D" a "P". Pro označení věty jsou (nově) rezervovány 2 znaky.
Popis:Popis obsahu věty.
Minimální počet:Minimální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Maximální počet:Maximální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Položky:Seznam zkratek položek, které může daná věta obsahovat.

E-příloha


Typ:Typ přílohy (zatím existuje pouze obecná příloha).
Kód přílohy:Kódové označení e-přílohy.
Popis:Vysvětlení významu e-přílohy.
Minimální počet:Minimální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny.
Maximální počet:Maximální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny.
Atributy:Seznam atributů přílohy.

Položky vět


Zkratka:Název položky - tento název je použit i pro název položek v souboru XML.
Typ položky:Datový typ položky.
Délka:Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků.
Za čárkou:U číselných položek udává počet míst za desetinnou čárkou.
Kód:Obsahuje kód položky tak, jak se má zobrazit v popisu položky na formuláři/průvodci.
Maska:Pouze pro typ alfanum. Může obsahovat regulární výraz, na který je položka kontrolována.
Alfanum.:Udává, zda se jedná o textovou reprezentaci čísla (hodnotou položky mohou být pouze řetězce sestávající ze znaků '0' - '9').
Měna:Indikátor, zda se jedná o položku typu měna. Pokud nejsou vyplněny hodnoty délky a za čárkou, jsou použity defaultní údaje měny (10,2).
Povinná:Určuje, zda položka musí být zadána (v souboru).
Záporná:Určuje, zda (číselná) položka může být záporná.
Popis:Vysvětlení významu položky.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.10.1 ze dne 01.07.2020 08:40