• PŘIHLÁSIT NIA

Pro uživatele

Pokud jste uživatelem (chcete podat přes Daňový portál nebo pomocí Datové schránky), použijte komfortní formuláře aplikace EPO, dostupné na stránce Elektronické formuláře.

Popis struktury souborů pro vývojáře a autory aplikací

Pokud chcete vytvářet XML soubory s podáními ve vlastní aplikaci, jsou vám k dispozici níže uvedené odkazy popisů struktur jednotlivých podání.

Daň z přidané hodnoty

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DPHKH1Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 (EPO2)02.01.031.4.2019
DPHDP3Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 (EPO2)01.02.135.12.2018
DPHZVDŽádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu (EPO2)01.01.1219.6.2013
DPHSHVSouhrnné hlášení VIES (EPO2)01.02.129.12.2014
DPHREFŽádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech (EPO2)02.01.025.12.2018
DPHEVDVýpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH (EPO2)01.02.095.12.2018
DPHDP2Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009 do 31.12.2010 (EPO2)01.03.105.12.2018

Mini One Stop Shop

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
OSSDI1DAP MOSS - Přiznání k DPH platné od 1.1.2015 (EPO2)01.01.0215.1.2015
OSSRPEŽádost o registraci do režimu MOSS / Žádost o přístup do MOSS (EU Režim) (EPO2)02.01.011.4.2014
OSSRPNŽádost o registraci do režimu MOSS / Žádost o přístup do MOSS (Non EU Režim) (EPO2)01.01.011.3.2014
OSSVYNŽádost o zrušení registrace ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa (EPO2)01.01.011.1.2014
OSSOZNOznámení změny registračních údajů (EPO2)01.01.011.2.2014

Daň z příjmů fyzických osob

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DPFZC1Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) - od roku 2016 včetně (EPO2)01.03.015.12.2018
DPFDP5Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2013 včetně (EPO2)06.01.015.12.2018
DPFDP4Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2009 do roku 2012 včetně (EPO2)04.01.045.12.2018

Daň z příjmů právnických osob

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DPPDP8Daň z příjmů právnických osob - za zdaňovací období roků 2015, 2016, 2017, 2018 a pro části zdaňovacího období roku 2019 (EPO2)04.01.015.12.2018
DPPDP7Daň z příjmů právnických osob - za zdaňovací období roků 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 (EPO2)06.03.045.12.2018
DPPDP6Daň z příjmů právnických osob - pouze pro zdaň. obd. započatá v r. 2009 (EPO2)01.02.065.12.2018

Závislá činnost

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DPZVD6Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2010 včetně a vyšších (EPO2)09.02.015.12.2018
DPZDB1ŽÁDOST podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (EPO2)03.01.025.12.2018
DPZMB1ŽÁDOST podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (EPO2)03.01.025.12.2018

Daň vybíraná srážkou

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DPSHL1Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (EPO2)01.01.025.12.2018
DPSVD2Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2010 včetně a vyšších (EPO2)09.02.015.12.2018

Daň silniční

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DSLDP1Daňové přiznání k dani silniční - od roku 2009 včetně (EPO2)04.04.027.3.2019

Daň z nemovitých věcí

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DNEDP4Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně (EPO2)05.02.047.3.2019

Daň z hazardních her

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DHHDP1Přiznání k dani z hazardních her - od roku 2017 (EPO2)01.01.025.12.2018

Odvod z loterií a jiných podobných her

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
LPHOP2Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her - od roku 2014 do roku 2016 (EPO2)01.01.075.12.2018
LPHHL2Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her - od roku 2014 do roku 2016 (EPO2)01.01.065.12.2018
LPHOP1Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her - do roku 2013 včetně (EPO2)01.02.065.12.2018
LPHHL1Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her - do roku 2013 včetně (EPO2)01.02.055.12.2018

Obecné písemnosti

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DADPISObecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR (EPO2)04.02.045.12.2018
DPRPM2Plná moc (EPO2)01.01.021.1.2013

Daňová informační schránka

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
DPRZA1Žádost o zřízení daňové informační schránky (EPO2)01.01.021.1.2013
DPRZA2Žádost o zrušení daňové informační schránky (EPO2)01.01.021.1.2013
DPRZA3Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky (EPO2)01.01.021.1.2013

Registrace

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
IRSPH1Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015 (EPO2)02.01.0624.1.2019
IRSRFOPřihláška k registraci pro fyzické osoby (EPO2)02.02.035.12.2018
IRSRPOPřihláška k registraci pro právnické osoby (EPO2)02.02.035.12.2018
IRSRPPPřihláška k registraci pro plátcovy pokladny (EPO2)02.02.035.12.2018
IRSRPHPřihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2013 do 31.12.2014 (EPO2)01.04.059.12.2014
IRSOZNOznámení o změně registračních údajů (EPO2)02.01.055.12.2018
IRSRVLPříloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR (EPO2)01.02.021.1.2014
IRSRUSŽádost o zrušení registrace (EPO2)02.01.025.12.2018

Oznámení o finančních účtech

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
FATHLAOznámení FATCA (EPO2)01.01.021.7.2017
GATOZNOznámení GATCA (EPO2)01.01.011.1.2017

Zpráva podle zemí - Country by Country Reporting

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
CBCOZNOznámení CbCR (EPO2)01.01.015.12.2017
CBCOHLOhlášení CbCR (EPO2)03.01.011.4.2019

Elektronická evidence tržeb

OznačeníPísemnostVerzeZe dne
EETZA1Žádost o autentizační údaje do EET (EPO2)01.01.011.1.2016
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.20.1 ze dne 01.04.2019