Popis

Ministerstvo financí v souladu s platnou legislativou připravilo pro daňové subjekty možnost podávat daňové přiznání a další písemnosti v elektronické podobě.


Podání lze uskutečnit jednak prostřednictvím sítě Internet nebo na disketě. Podání po Internetu lze uskutečnit jako podání s datovou zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem nebo jako podání s datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem. V případě podání s datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem se ještě vyžaduje podání v písemné podobě, t.j. doručení počítačové sestavy správci daně (e-tiskopis).


Řešení vychází zejména z ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů. Zabezpečení je umístěno v nabídce InformaceBezpečnosti


Aby byla zachována autentičnost údajů uvedených na technickém nosiči dat a v písemnosti, v případě podání prostřednictvím datové zprávy neopatřené uznávaným elektronickým podpisem, musí být obojí opatřeno kontrolním údajem - číslem, jehož správnost je při příjmu na příslušném finančním úřadu kontrolována. Právě kontrola písemnosti a doplnění uvedených kontrolních informací je jednou z hlavních funkcí této aplikace.

Aplikaci je možné použít trojím způsobem:

  1. Písemnost v souboru, připraveném ve stanovené struktuře uvedené v nabídce Technické specifikace- STRUKTURY VSTUPNÍCH SOUBORŮ (z databáze nebo např. účetního SW) je pomocí funkcí v části PÍSEMNOSTI V SOUBORU zkontrolována, opatřena kontrolními čísly, uložena, případně odeslána na místně příslušný finanční úřad.
  2. Pro písemnosti dle nabídky je možné připravit novou písemnost v elektronické podobě pomocí "inteligentního" elektronického formuláře v nabídce PODÁNÍ.
  3. Písemnost v souboru je vytvořena a odeslána na příslušný finanční úřad přímo z používané aplikace (účetní, daňový SW).

Aktuální verze umožňuje zpracování následujících písemností:

javascript: seznam písemností

Po kliknutí na odkaz je zobrazen popis struktury souboru, stanovené pro tyto účely Generálním finančním ředitelstvím. Pokud lze písemnost vytvářet pomocí elektronického formuláře, je to uvedeno za názvem písemnosti.

Aplikaci je možné provozovat na počítači, splňujícím provozní podmínky, při dodržení licenčních podmínek.
Jak spolehlivě je aplikace zabezpečena, aby nemohlo dojít ke zneužití dat, je vysvětleno na stránce InformaceBezpečnosti .

Postupy při výskytu problémů s používáním aplikace řeší stránka technické podpory.

Pro pracovníky vývojových týmů aplikací vytvářejících nástroje pro přípravu souboru s písemností pro odeslání pomocí zde umístěných funkcí, stejně jako pro pracovníky připravující přímé elektronické odeslání ze své aplikace je určena stránka vývojových informací.