• PŘIHLÁSIT NIA

Chybová zpráva


Přijatý požadavek není možno zpracovat, neobsahuje identifikátor uživatelského sezení (tzv. sessionID). Tento identifikátor si ukládá internetový prohlížeč do tzv. Cookies. Pravděpodobně nemáte ve Vašem prohlížeči Cookies povolena, což je nutnou podmínkou pro práci v EPO. Návod jak povolit Cookies v prohlížeči naleznete na stránkách ePodpory.

Při zpracování požadavku byl zjištěn přístup k neexistujícímu podání. Buď došlo k uplynutí lhůty, po kterou je zpracovávané podání uchováno po poslední aktivitě na serveru (tzv. session) - ta je cca 30 minut, nebo došlo k zneplatnění písemnosti nebo přístupu k ní z jiného důvodu. Zkuste nalézt písemnost v seznamu aktivních písemností volbou služby "ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ" v horní řádce služeb portálu. Pokud v seznamu nebude, již není přístupná a není možné se k ní žádným způsobem dostat.


zobrazí stránku se seznamem aktivních písemností a dále se seznamem dostupných formulářů písemnosti.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: ePodpora
Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styly
Verze: 41.24.2 ze dne 22.02.2021 07:27