Stránka se načítá...

DAŇOVÝ PORTÁL

OPUSTIT
FORMULÁŘ
DAŇOVÝ PORTÁL
Uživatel :
Nepřihlášený

Výběr souboru a jeho načtení

Stránka načtení souboru umožňuje výběr souboru z adresáře pro načtení do aplikace. Všechna data, která jsou v aktuálním formuláři budou nahrazena daty ze souboru, ale zůstanou k dispozici jako rozpracovaná podání na obrazovce Přehled formulářů pro finanční správu. Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte zpátky do formuláře, přičemž původní data zůstanou nedotčena. Je možné vybrat tyto typy souborů:
  • Tato část načtení souboru podporuje pouze struktury pro EPO2. Soubory začínající na DPHKH1, DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHEVD, DPHDP2, OSSRPE, DPFZC1, DPFDP5, DPFDP4, DPPDP8, DPPDP7, DPPDP6, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPSHL1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, DHHDP1, LPHOP2, LPHHL2, LPHOP1, LPHHL1, DADPIS, DPRPM2, DPRZA1, DPRZA2, DPRZA3, IRSPH1, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSOZN, IRSRVL, IRSRUS, FATHLA, GATOZN, CBCOHL, EETZA1.
  • datový soubor vytvořený externí aplikací (účetnictví, daňový software) - název souboru i přípona může být jakákoliv, ale obsah musí být XML v předepsané struktuře (podrobnější popis vstupních struktur je v části pro XML struktury)
  • soubor uložený z rozpracovaného formuláře - může mít volitelný název s příponou ".xml" nebo předdefinovaný tvar "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss-pracovni.xml"
  • soubor uložený při odeslání nebo určený pro odevzdání na FÚ s názvem "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss.eee"
  • potvrzení podání s názvem ve tvaru "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss-cc..cc-potvrzeni.eee"
Přípona ".eee" může být ".xml" u nepodepsaných nebo ".p7s" u souborů podepsaných uznávaným elektronickým podpisem. Načítat je také možné uvedené soubory komprimované do ZIP archivu s příponou ".zip".
Soubor je možné vybrat po stisku tlačítka "Procházet..." (na nelokalizovaných prohlížečích bude nápis pravděpodobně "Browse...").

Pokud podání překročí stanovený limit velikosti 10 MB (bez příloh), nebude možné vstoupit do formuláře pro úpravy.

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: ePodpora
Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styly
Verze: 40.1.3 ze dne 23.11.2017