22.1.2021

  Informace k Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  Ustanovení § 38da odst. 4 zákona o daních z příjmu vymezuje okruh plátců daně, kteří jsou povinni toto podání učinit elektronicky. Ke zveřejnění nového formuláře pro EPO podání na daňovém portálu finanční správy dojde na začátku března 2021. Pro splnění oznamovací povinnosti lze do doby zveřejnění nového formuláře učinit podání na stávajícím formuláři v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) Daň vybíraná srážkou - Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí / Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou.

  Nový formulář aplikace EPO odpovídá tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da ZDP, č. 25 5478 MFin 5478 - vzor č. 16 (Interaktivní PDF formulář) je platný pro plnění oznamovací povinnosti podle § 38da ZDP od 1. 1. 2021. V tomto případě dochází pouze k úpravě Pokynů k vyplnění.


  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web