Technické podmínky pro použití daňového portálu

  Následující část popisuje technické nároky na počítač, na kterém má být využíván daňový portál (nejčastěji PC u uživatele). Protože portál samotný obsahuje dvě základní části (veřejnou a autentizovanou), a dále řadu specifických služeb, které se odlišují svými nároky, je i následující popis rozdělen do částí podle jednotlivých služeb.
  Ověřte si, zda počítač PC, který použijete pro práci s touto aplikací, odpovídá části Systémové požadavky – kontrola nastavení počítače.

  Veřejné informační stránky daňového portálu

  Veřejné informační stránky daňového portálu jsou přístupné v běžně používaných moderních WWW prohlížečích v jejich aktuálních verzích (včetně instalovaných záplat), které implementují potřebné standardy, například: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox či Apple Safari.

  Upozornění: z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny některé starší šifrovací algoritmy a či verze šifrovacího protokolu SSL/TLS, které mají známé bezpečnostní slabiny. To může způsobit nemožnost použít některé staré prohlížeče na již nepodporovaných operačních systémech, např. Windows XP.

  Pro elektronické podání písemností musí Váš počítač splňovat technické podmínky aplikace Elektronické podání finanční správě.

  Autentizovaná část (DIS, MOSS, EET, VATREF)

  Pro přihlášení se k autentizovaným službám daňového portálu je nutné elektronicky podepsat přihlašovací formulář, a to uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo ověřit svou identitu způsobem, kterým se lze přihlásit do své datové schránky. Pro přihlášení k autentizované službě „Správa údajů evidence EET“ jsou použity přístupové údaje („Název uživatele“ a „Heslo“) případně doplňkové ověření identity uživatele také prostřednictvím SMS.

  Pro vytvoření uznávaného elektronického podpisu je potřeba mít soukromý klíč spolu s certifikátem, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Certifikát musí kvůli jednoznačné identifikaci podepisující osoby obsahovat tzv. bezvýznamový identifikátor MPSV.

  Přehled akreditovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru zveřejňuje dle zákona Ministerstvo vnitraikona: externí web .

  Způsob použití elektronického podpisu závisí na Vašem operačním systému a WWW prohlížeči:

  • Při použití MS Internet Explorer v systému MS Windows: Aplikace EPO ve spolupráci s ActiveX knihovnou CryptSignX (GFŘ) zjistí seznam vyhovujících certifikátů s klíči a nabídne je uživateli. Uživatel si z nich vybere ten, pomocí kterého pak aplikace elektronický podpis vytvoří. Certifikát s klíčem může být standardně uložen ve Windows Registry, nebo můžete použít jiný způsob uložení kompatibilní s Microsoft Crypto API (certifikát na čipové kartě, apod.). Knihovna CryptSignX jsou implementována jako 32bitový modul a nelze ji proto použít v prohlížeči MS Internet Explorer v 64bitové variantě. Z tohoto důvodu není 64bitová verze MS Internet Explorer podporována pro provoz Daňového portálu a Elektronických podání.
  • V jiném prohlížeči (nezávisle na operačním systému) nebo pokud nemáte k dispozici knihovnu CryptSignX: Váš certifikát a klíč potřebujete mít uložené v PKCS#12 souboru (obvykle má příponu .pfx nebo .p12). Dále musíte mít ve Vašem prohlížeči instalován Sun Java Plug-in http://www.java.com/en/download/ikona: externí web a povolit spuštění appletu, který elektronický podpis vytvoří. Ve starších verzích (nižších než 1.7.0_45) se mohou zobrazovat bezpečnostní dotazy, které je pro správnou funkci nutné odsouhlasit. Při vytváření elektronického podpisu pak zvolíte soubor s certifikátem (a klíčem) a kryptografické operace se provedou v Java Appletu.

  Poznámky:

  • V systému MS Windows lze použít oba uvedené způsoby.
  • V případě využití způsobu přihlášení pomocí certifikátu v PKCS#12 souboru, je třeba použít prohlížeč podporující Java Plug-in, jedná se například o Internet Explorer nebo Mozzila Firefox ESR.

  Služba elektronických podání pro finanční správu

  Následující odkaz Vás navede na stránku, která provede kontrolu nastavení Vašeho PC pro použití aplikace pro elektronická podání. Zároveň na této stránce budou dostupné odkazy na podrobnou dokumentaci.

  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web