Nápověda ke stránce Certifikáty

  Pomocí odkazů na stránce nebo přímo v menu služeb EET jsou vyvolány stránky certifikační autority vydávající certifikáty určené k evidenci tržeb podle §15 a §16 zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

  Aktuální DIČ

  V této části je odkaz umožňující práci s certifikáty pro aktuálně přidělené a platné DIČ. Pokud nemá subjekt ukončenou činnost (u Finanční správy ČR), je pomocí této volby umožněna veškerá správa certifikátů bez omezení, tedy:

  • vytvoření žádosti o vydání certifikátu
  • vyžádání vydání následného certifikátu
  • stažení certifikátu
  • zneplatnění vydaných certifikátů

  Stránky certifikační autority volené přímo z menu služeb EET jsou vždy pro aktuálně platné (a jediné) DIČ.

  Historická DIČ

  Pokud bylo subjektu od účinnosti zákona přiděleno jiné DIČ, jsou v této části uvedeny odkazy pro jednotlivá DIČ. Po kliknutí jsou zobrazeny stránky certifikační autority pro správu certifikátů, které byly vydány právě pro vybrané historické DIČ.
  Pro historická DIČ už není možné žádat o nové nebo následné certifikáty.

  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.37.1 ze dne 01.10.2021 06:34