Nápověda ke stránce Poplatník

  Stránka aplikace EET zobrazuje aktuální údaje evidované o poplatníkovi.

  Evidované údaje o poplatníkovi

  V závislosti na tom, které údaje jsou o poplatníkovi evidovány, mohou být zobrazeny tyto následující údaje:
  • DIČ – daňové identifikační číslo poplatníka. Údaj je zobrazován, pokud má již poplatník přiděleno DIČ.
  • Číslo poplatníka – Údaj je zobrazován, pokud poplatníkovi nebylo doposud přiděleno DIČ .
  • Jméno a příjmení – titul, jméno a příjmení poplatníka. Údaj je zobrazován u fyzických osob. U právnických osob je údaj zobrazován tehdy, není-li evidován název společnosti.
  • Název společnosti – název společnosti poplatníka. Údaj je zobrazován u právnických osob.
  • Datum narození – datum narození poplatníka.
  • IČO – identifikační číslo poplatníka.
  • Ulice, Obec, Část obce, PSČ - u fyzických osob = adresa místa pobytu poplatníka (dle § 13 odst. 1 písm. a) daňového řádu); u právnických osob = adresa sídla společnosti.

  Historie DIČ

  Pokud u poplatníka došlo v minulosti ke změně DIČ, pak je zobrazena tabulka s evidovanými změnami DIČ. V tabulce jsou uvedeny tyto údaje:
  • DIČ poplatníka – daňové identifikační číslo poplatníka používané v minulosti.
  • Platnost od – datum platnosti, od kdy bylo historické DIČ používáno.
  • Platnost do – datum platnosti, do kdy bylo historické DIČ používáno.

  Informace z evidence tržeb

  Aktuální statistické údaje z evidence tržeb vztahující se k poplatníkovi. Ve statistice jsou uvedeny následující údaje:
  • Počet aktivních provozoven – celkový počet aktivních provozoven, prostřednictvím nichž poplatník eviduje tržby.
  • Počet uživatelů s přístupem k poplatníkovi – celkový počet uživatelů, kteří mají přístup k poplatníkovi.
  • Dostupné evidované tržby – časový rozsah od-do evidovaných tržeb dostupných online ve službě SOUČTY nebo ke stažení detailních dat ve službě TRŽBY.
  • Počet dostupných evidovaných tržeb – počet dostupných tržeb odpovídající datům od-do.
  • Počet pověřených poplatníků – počet poplatníků pověřených evidováním tržeb dle § 9 ZoET v dostupných přehledech.
  • Počet pověřujících poplatníků – počet poplatníků, které pověřili evidováním tržeb poplatníka dle § 9 ZoET v dostupných přehledech.
  • Celkový počet podaných žádostí o detailní data – celkový počet podaných žádostí o detailní data (aktivní i historické).
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50