Nápověda pro vynucenou změnu hesla

  Změna hesla je vynucena při prvním přihlášení po přidělení autentizacích údajů nebo nastavením hesla administrátorem.

  • Název uživatele - název uživatele, který heslo mění.
  • Stávající heslo - stávající heslo uživatele.
  • Nové heslo - nové heslo uživatele.
  • Zopakujte nové heslo - opakování nového hesla uživatele.

  Požadované vlastnosti hesla:

  • Heslo musí být minimálně 8 a maximálně 32 znaků dlouhé.
  • Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo.
  • Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~).
  • Heslo nesmí obsahovat české znaky s diakritikou.
  • Heslo nesmí obsahovat název uživatele, jemuž se heslo mění.
  • V hesle se nesmí opakovat za sebou 3 a více stejných znaků.
  • Heslo nesmí začínat na „qwert“, „asdfg“, „12345“.
  • V případě vynucené změny hesla nesmí být nové heslo shodné s původním heslem.

  Tlačítka akcí

  • Nastavit nové heslo - zkontroluje zda heslo splňuje požadované vlasnosti a uloží jej.
  • Zpět na nové přihlášení - přechod na přihlašovací obrazovku.
  • Pokračovat - po úspěšné změně hesla uživatel vstoupí do aplikace.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50