Nápověda ke stránce Detail provozovny

  Stránka s kompletním přehledem aktuálních údajů o provozovně podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

  Informace o provozovně

  V této části jsou zobrazeny všechny aktuální údaje o vybrané provozovně. Kromě všech údajů zobrazených v tabulce na stránce Přehled aktuálních provozoven jsou zde navíc ještě údaje:
  • Převažující činnost - hodnota vybraná z číselníku činností provozoven při zakládání provozovny
  • Pokud byly údaje o provozovně v minulosti upraveny, jsou zobrazeny údaje o poslední aktualizaci - kdo a kdy aktualizaci provedl

  Tlačítka akcí

  Pokud má přihlášený uživatel oprávnění spravovat údaje o provozovnách, jsou vedle tlačítka "Zpět" zobrazena tlačítka akcí:
  • Upravit údaje - vyvolá přechod na stránku Editace údajů o provozovně, kde je možné upravit vybrané údaje (pouze název, stav a převažující činnost). Pokud je potřeba upravit jiné údaje (např. lokalizaci), je nutné založit v systému novou provozovnu (té bude přiděleno nové číslo provozovny).
  • Zkopírovat provozovnu - vyvolá přechod na stránku Založení provozovny. Všechna pole vstupního formuláře jsou pro usnadnění předvyplněna údaji z kopírované provozovny, ale jejich hodnoty je před založením provozovny možné upravit. Nově založené provozovně je systémem přiděleno nové číslo provozovny.
  • Zrušit provozovnu - zruší aktuální provozovnu. Uživateli se nejprve zobrazí dialogové okno s popisem důsledků, které provedení akce bude mít (např. že zrušenou provozovnu již nelze v budoucnu znovu aktivovat, ale je potřeba vytvořit novou s novým číslem provozovny) a je vyžádáno potvrzení. Pokud uživatel akci potvrdí, je provozovna zrušena a na stránce Přehled aktuálních provozoven již není dále zobrazována (dále je zobrazována v historii provozoven). Pokud uživatel akci nepotvrdí, provozovna zrušena není.

  Historie údajů o provozovně

  Pokud údaje o provozovně byly v minulosti upravovány, je v této části zobrazen odkaz pro přechod na stránku Historie provozoven, kde je tabulka s přehledem všech změn údajů o provozovnách. Při přechodu na stránku je nastaven filtr, aby byly zobrazeny jen záznamy týkající se historie aktuálně zobrazené provozovny. V přehledu lze zjistit všechny údaje, které byly v minulosti o provozovně v evidenci uloženy (včetně časového intervalu, kdy byly tyto údaje platné). Filtr lze na stránce historie případně zrušit a prohlížet záznamy z historie i jiných provozoven, než té aktuálně zobrazené.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50