Nápověda ke stránce Chyby při importu

  Stránka aplikace pro správu údajů o provozovnách, která se zobrazí po neúspěšném načtení a zpracování vstupního souboru v rámci akce "Import" na stránce Import a export.
  Na stránce je zobrazena tabulka obsahující seznam všech chyb, které se při zpracování souboru a kontrole údajů v něm vyskytly. Do odstranění všech chyb nemůže být import proveden!
  Chybová hlášení obsahují identifikaci řádku a sloupce vstupního souboru, kterého se chyba týká. Předepsaná struktura vstupního souboru je popsána v nápovědě ke stránce Import a export.
  Stisknutí tlačítka "Zpět" vyvolá návrat na stránku Import a export, kde lze opravený soubor znovu načíst.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50