Nápověda ke stránce Přehled aktuálních provozoven

  Vstupní stránka aplikace pro správu údajů o provozovnách podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“).

  Tabulka provozoven

  Na stránce je zobrazena tabulka s přehledem aktuálních provozoven, která obsahuje sloupce:
  • Číslo provozovny - číselný identifikátor, který systém provozovně automaticky přidělí při jejím zaevidování. Tento údaj musí být povinně obsažen v datové zprávě s údaji o evidované tržbě (§ 19 odst. 1 písm. b) ZoET) a dále také uváděn na účtence (§ 20 odst. 1 písm. c) ZoET)
  • Název - identifikace provozovny pro vlastní potřebu poplatníka (nepovinný údaj)
  • Lokalizace - umístění provozovny podle jejího typu
   • Adresa stále provozovny
   • Registrační značka nebo jiná jednoznačná identifikace mobilní provozovny
   • URL adresa nebo jiný údaj, který jednoznačně určí virtuální provozovnu
  • Typ - typ provozovny, jedna z možností:
   • Stálá
   • Mobilní
   • Virtuální
  • Stav - aktuální stav provozovny:
   • Aktivní - uskutečňují se v ní tržby podléhající evidenci
   • Přerušená - provozovna má přerušenou činnost, neuskutečňují se v ní tržby podléhající evidenci

  Filtr tabulky

  Nad tabulkou je možné nastavit filtr pro výběr pouze určitých provozoven. Nastavením hodnot filtru a stisknutím tlačítka "Filtrovat" se vyberou jen ty provozovny, jejichž vlastnosti vyhovují nastavenému filtru. Pokud je filtr nastaven, je zobrazeno tlačítko "Zrušit filtr a řazení", jehož stisknutím se filtr zruší a v přehledu se opět zobrazí všechny provozovny v původním řazení.
  Řádky v tabulce je dále možné třídit podle jednotlivých sloupců (vzestupně nebo sestupně) kliknutím na text v záhlaví tabulky. U aktuálně vybraného sloupce pro třídění je zobrazena šipka.
  Kliknutí na řádek tabulky vyvolá přechod na stránku s výpisem detailních údajů o provozovně na tomto řádku. Má-li uživatel příslušné oprávnění, může v detailu nad touto provozovnou provádět akce (viz Nápověda ke stránce Detail provozovny).

  Tlačítka akcí

  Pokud má přihlášený uživatel oprávnění spravovat údaje o provozovnách, jsou na stránce Přehled aktuálních provozoven zobrazena tlačítka akcí:
  • + Nová provozovna - přechod na stránku, kde je možné zaevidovat v systému novou provozovnu
  V přehledu provozoven v prvním sloupci tabulky je možné zaškrtnutím vybrat jeden či více řádků tabulky. Zaškrtnutí na úrovni záhlaví tabulky vybere všechny řádky zobrazené na stránce (zrušením zaškrtnutí na úrovni záhlaví je také možné zrušit zaškrtnutí u jednotlivých provozoven). Nad vybranými provozovnami lze pomocí tlačítek spustit hromadné akce:
  • Aktivovat - vybrané provozovny, které jsou ve stavu "Přerušená" budou převedeny do stavu "Aktivní". U vybraných provozoven, které jsou ve stavu "Aktivní" se žádná akce neprovede. Po dokončení akce je uživatel hlášením v záhlaví stránky informován, kolik provozoven bylo aktivováno.
  • Přerušit - vybrané provozovny, které jsou ve stavu "Aktivní" budou převedeny do stavu "Přerušená". U vybraných provozoven, které jsou ve stavu "Přerušená" se žádná akce neprovede. Po dokončení akce je uživatel hlášením v záhlaví stránky informován, u kolika provozoven byla přerušena činnost.
  • Zrušit - vybrané provozovny (bez ohledu na stav) budou zrušeny. Uživateli se nejprve zobrazí dialogové okno s popisem důsledků, které provedení akce bude mít, a je vyžádáno potvrzení. Pokud uživatel akci potvrdí, jsou provozovny zrušeny a na stránce Přehled aktuálních provozoven již nejsou dále zobrazovány (dále jsou zobrazeny v historii provozoven). Pokud uživatel akci nepotvrdí, vybrané provozovny zrušeny nejsou.

  Historie provozoven

  Odkaz vede na stránku s přehledem změn v údajích o provozovnách, které byly v minulosti provedeny. Stránka obsahuje také údaje o provozovnách, které již byly zrušeny. Podrobněji viz přímo Nápověda ke stránce Historie provozoven.

  Import a export

  Tato část je zobrazena pouze uživatelům, kteří mají oprávnění spravovat údaje o provozovnách. Odkaz vede na stránku, kde jsou volby pro dávkové založení nových provozoven do evidence nahráním souboru s definovanou strukturou (formát CSV s oddělovači „;“ (středník)). Dále je možné exportovat do souboru (CSV) seznam všech aktuálních provozoven. Jsou zde také odkazy pro zobrazení nebo stažení obsahu číselníků převažujících činností a obcí (formát XML) - údaje z nich jsou očekávány v souboru (CSV) pro import. Podrobněji viz přímo Nápověda ke stránce Import a export.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50