Nápověda ke stránce Upřesnění adresy provozovny

  Stránka pro upřesnění adresy provozovny se zobrazí v případě, že je na stránce Založení provozovny zakládána stálá provozovna a zadané adresní údaje nejsou jednoznačně nalezeny a ověřeny v registru územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN (http://www.cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx). V tomto případě je potřeba adresu provozovny upřesnit.
  Ve vstupním formuláři (filtru) jsou tyto položky:
  • Obec
  • PSČ
  • Ulice
  • Č. popisné nebo evidenční
  • Č. orientační
  Při vstupu na stránku jsou položky vyplněny hodnotami, které byly zadány při zakládání provozovny na stránce Založení provozovny.
  Zkontrolujte, zda jsou položky vyplněny správně, příp. údaje opravte a stiskněte tlačítko "Vyhledat".
  Pro vyhledávání je potřeba zadat alespoň tyto údaje (povinné):
  • "Obec" nebo "PSČ"
  • "Č. popisné nebo evidenční“ nebo "Č. orientační"
  Po stisknutí tlačítka "Vyhledat" jsou podle zadaných údajů vyhledány odpovídající záznamy adres v registru RÚIAN a výsledek vyhledávání se zobrazí jako seznam v části "Nalezené adresy". Pokud je nalezeno více než 50 záznamů, zobrazí se pouze prvních 50 nalezených adres a informace, že je potřeba kritéria pro vyhledávání upřesnit.
  Ze seznamu nalezených adres vyberte adresu odpovídající adrese stálé provozovny.
  V seznamu „Nalezené adresy“ je nabízena také volba „Použít původně zadanou adresu bez upřesnění“, která slouží k založení provozovny s adresou, která byla původně zadána při zakládání provozovny na stránce Založení provozovny (bez ověření proti údajům v registru RÚIAN). Tuto možnost však zvolte pouze v krajním případě (např. pokud adresa není v registru z důvodů jeho neaktuálnosti uvedena).
  Tlačítko "Založit provozovnu" je neaktivní, dokud není v seznamu „Nalezené adresy“ vybrána některá z nabízených možností. Po stisknutí tlačítka je provozovna založena s ověřenou adresou nebo s původně zadanou adresou bez upřesnění.
  Stisknutím tlačítka "Storno" je akce zakládání provozovny ukončena.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50