Nápověda ke stránce Žádost o detailní údaje o tržbách

  Stránka s podrobným popisem vybrané žádosti o detailní údaje a s možností stažení souboru s detailními údaji evidovaných tržeb podle § 26 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“).

  Detail žádosti

  V této části jsou zobrazeny všechny údaje o vybrané žádosti. Kromě všech informací zobrazených v tabulce na stránce Žádosti o detailní údaje o tržbách je zde navíc ještě uvedeno:
  • Typ evidování tržeb - typ údajů, které jsou požadovány; více informací viz Nápověda ke stránce Vytvoření žádosti o detailní údaje o tržbách
  • E-mailové upozornění - e-mailová adresa pro upozornění na připravený soubor s detailními údaji, pokud byla při vytváření žádosti vyplněna
  • Popis chyby - pokud je žádost ve stavu „Chyba“, je zde uveden podrobnější popis problému, který při zpracování žádosti nastal

  Informace o souboru

  Pokud byla žádost úspěšně zpracována (stav „Data připravena“ nebo „Archivní žádost“), jsou v této části zobrazeny informace o zpracování žádosti a o souboru s detailními údaji (např. velikost souboru, počet záznamů tržeb v souboru atd.).

  Tlačítka akcí

  Pokud je žádost ve stavu „Data připravena“, je zobrazeno tlačítko:
  • Stáhnout a uložit - vyvolá otevření dialogu pro stažení a uložení souboru s detailními údaji (formát ZIP). Přednastavený název souboru eet_data_xxIDxx.zip (kde xxIDxx je ID žádosti) lze změnit. Uvnitř archivu (souboru ZIP) jsou zabaleny soubory:
   • eet_data_xxIDxx.csv - soubor s údaji o tržbách (formát CSV)
   • eet_info_xxxxIDxxxx.txt - textový soubor obsahující přehled vybraných informací o žádosti
   • popis_polozek.csv - soubor obsahující pořadí a popis významu jednotlivých sloupců souboru CSV s údaji o tržbách
  Dále je zobrazeno tlačítko:
  • Zkopírovat žádost vyvolá přechod na stránku Vytvoření žádosti o detailní údaje o tržbách. Všechna pole vstupního formuláře jsou pro usnadnění předvyplněna údaji z kopírované žádosti, ale jejich hodnoty je před vytvořením žádosti možné upravit.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50