Nápověda ke stránce Vytvoření žádosti o detailní údaje o tržbách

  Stránka pro vytvoření žádosti o detailní údaje o evidovaných tržbách podle § 26 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“).

  Údaje žádosti

  Vyplňte tyto údaje žádosti:
  • Za období (od - do) - datum počátku a konce období, za které jsou požadovány detailní údaje o tržbách
   • musí být vyplněn počátek i konec období
   • počátek období nesmí být před datem zahájení evidence tržeb, resp. před datem zahájení pilotního provozu (tj. 1. 11. 2016)
   • konec období nemůže být před počátkem období; zároveň musí být konec období nejpozději den předcházející aktuálnímu dni
  • Typ evidování tržeb - zobrazí se nabídka typů podle toho, jaké typy tržeb byly v minulosti ve vztahu k poplatníkovi evidovány. Uživatel zaškrtne, které typy má soubor s detailními údaji obsahovat (pokud je v nabídce pouze jeden typ, je tato volba automaticky zaškrtnuta a toto nastavení nelze změnit). Při vytváření žádosti se provádí kontrola – musí být vybrána alespoň jedna z nabízených možností. Možnosti jsou:
   • Vlastní tržby - vlastní tržby poplatníka
   • Tržby evidované za pověřující poplatníky - tržby, které poplatník evidoval z pověření za jiné poplatníky dle § 9 odst. 1 ZoET; zobrazí se seznam s nabídkou DIČ všech pověřujících poplatníků, za které poplatník v minulosti evidoval tržby (pokud takových poplatníků je více než 20, nezobrazí se seznam s nabídkou, ale pole pro přímé zadání DIČ); pokud je vybráno (resp. zadáno) konkrétní DIČ, bude soubor obsahovat pouze tržby evidované za tohoto pověřujícího poplatníka; pokud je vybrána volba „Všechna DIČ“ (resp. není zadáno konkrétní DIČ), bude soubor obsahovat tržby evidované za všechny pověřující poplatníky
   • Tržby evidované pověřenými poplatníky - tržby, které za poplatníka evidovali z pověření jiní poplatníci dle § 9 odst. 1 ZoET; zobrazí se seznam s nabídkou DIČ všech pověřených poplatníků, kteří za poplatníka v minulosti evidovali tržby (pokud takových poplatníků je více než 20, nezobrazí se seznam s nabídkou, ale pole pro přímé zadání DIČ); pokud je vybráno (resp. zadáno) konkrétní DIČ, bude soubor obsahovat pouze tržby evidované vybraným pověřeným poplatníkem; pokud je vybrána volba „Všechna DIČ“ (resp. není zadáno konkrétní DIČ), bude soubor obsahovat tržby evidované všemi pověřenými poplatníky
  • E-mail pro upozornění - může být (nepovinně) zadána e-mailová adresa, na kterou je po úspěšném zpracování žádosti odesláno upozornění, že soubor s detailními údaji je již připraven ke stažení a uložení
  • Záhlaví tabulky - je-li nastavena hodnota „Ano“, bude do souboru s detailními údaji vygenerován první řádek se záhlavím tabulky obsahujícím názvy jednotlivých sloupců

  Vytvoření žádosti

  Po stisknutí tlačítka "Vytvořit žádost" jsou provedeny kontroly zadaných údajů. Pokud je některý z údajů zadán chybně, zobrazí se u příslušné položky červeně chybové hlášení. Žádost není vytvořena, dokud nejsou uživatelem všechny chyby opraveny.
  Dále je (na základě sumárních údajů zobrazených ve službě SOUČTY) spočítán odhadovaný počet záznamů tržeb v souboru. Z technických důvodů může jeden soubor obsahovat maximálně 4 miliony záznamů. Pokud by byl počet záznamů v souboru vyšší a zároveň lze omezit kritéria žádosti (viz níže), není žádost vytvořena a je zobrazeno chybové hlášení obsahující informace, o kolik procent by velikost souboru přesahovala maximální povolenou mez, a také jaká kritéria je možné omezit:
  • Za období (od - do) - lze zkrátit období, za které jsou údaje požadovány (např. rozdělit žádost na více žádostí za kratší období); nejkratší možná délka období je 1 den (shodné datum počátku a konce)
  • Typ evidování tržeb - pokud je zaškrtnuto více voleb, lze některé odškrtnout; pokud je zaškrtnuta volba „Tržby evidované za pověřující poplatníky“ a není vybráno (resp. zadáno) konkrétní DIČ pověřujícího poplatníka, lze počet záznamů omezit výběrem konkrétního DIČ; analogicky v případě volby „Tržby evidované pověřenými poplatníky“
  Pozn.: pokud již není možné omezit žádná kritéria, je žádost vytvořena, přestože počet záznamů tržeb v souboru bude vyšší než povolená mez.
  Pokud je odhadovaný počet záznamů v souboru roven 0 (žádné záznamy), zobrazí se dialog s upozorněním. Uživatel může vytvoření žádosti potvrdit (žádost je poté vytvořena) nebo zrušit (žádost není vytvořena).
  Po vytvoření žádosti se zobrazí stránka Žádosti o detailní údaje o tržbách, kde je nově vytvořená žádost již uvedena v tabulce s přehledem žádostí. V horní části stránky je zobrazeno informační hlášení o vytvoření žádosti, jehož součástí je také ID, které bylo nové žádosti přiděleno.
  Po stisknutí tlačítka "Storno" nebude žádost vytvořena.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50