Nápověda ke stránce Správa uživatelů

  Vstupní stránka aplikace pro správu údajů uživatelů

  Tabulka uživatelů

  Na stránce je zobrazena tabulka s přehledem uživatelů, která obsahuje následující sloupce:
  • Jméno / Název - jméno a příjmení uživatele nebo zkrácené obchodní jméno.
  • Ukončení přístupu - datum ukončení přístupu uživatele k poplatníkovi.
  • Mobilní telefon - telefonní číslo na mobilní telefon uživatele.
  • Email - adresa elektronické pošty uživatele.
  • Způsob ověření - způsob ověření identity uživatele. Buď pouze heslem anebo heslem a kódem zaslaným prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu.
  • Administrátor - určuje, zda je uživatel administrátorem. Administrátor má veškerá práva pro daného poplatníka (DIČ). Může zakládat, editovat i ukončovat další uživatele a nastavovat jejich práva, dále zobrazit i editovat provozovny a certifikáty. Administrátor má přístup ke všem součtům tržeb a může získat detailní údaje o tržbách.
  • Správa certifikátů - určuje, zda má uživatel práva pro prohlížení a správu certifikátů. Uživatel s tímto právem může prohlížet certifikáty daného poplatníka (DIČ), žádat o nové certifikáty a případně aktivní certifikáty zneplatňovat.
  • Prohlížení provozoven - určuje, zda má uživatel práva na prohlížení provozoven. Uživatel s tímto právem může vidět přehled i detaily provozoven a jejich historii, ale nemůže údaje provozoven měnit, nemůže exportovat ani importovat, nemá-li zároveň přiděleno i právo Správa provozoven.
  • Správa provozoven - určuje, zda má uživatel práva na zobrazení a správu provozoven. Uživatel s tímto právem může zakládat i ukončovat provozovny a upravovat vybrané údaje provozoven. Uživatel s tímto právem získává automaticky i všechna práva, která přísluší k právu Prohlížení provozoven. Uživatel může provozovny také exportovat a importovat.
  • Prohlížení tržeb - určuje, zda má uživatel práva na prohlížení údajů o tržbách. Uživatel s tímto právem může vybírat a prohlížet součty tržeb, dále může žádat o sestavy detailních údajů o tržbách a vytvořené sestavy stahovat.
  • Uživatel bez nastavených práv - pokud nemá uživatel nastavena žádná práva, ale je založen, může se přihlásit. Má dostupné pouze základní údaje poplatníka a údaje o svém uživatelském profilu. Nemůže si zobrazit provozovny, certifikáty, tržby, ani jiné uživatele, a nemůže je nijak editovat.

  Nastavená změna práv pro uživatele se projeví okamžitě.

  Tlačítka akcí

  • + Nový uživatel - přechod na stránku, kde je možné založit nového uživatele.
  • Skok na stránku - zobrazí stránku podle čísla stránky.
  • Počet řádků - zobrazí daný počet řádků na jedné stránce.

  Další

  • Počet záznamů - ukazuje celkový počet záznamů tabulky uživatelů.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50