Přístupové údaje

  ID předání:
  Přístupové heslo:

  Stav zpracování

  Přijato.

  Zjistit stav zpracování podání je možné ve službě "STAV PODÁNÍ" daňového portálu načtením staženého potvrzení nebo zadáním podacího čísla a hesla (uvedené údaje si pečlivě uschovejte).
  Podací číslo:
  Přístupové heslo:

  E-tiskopis podání

  Aby se jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný FÚ e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem, který se zobrazí po stisknutí tlačítka "E-Tiskopis" (§ 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). V případě podání, které je upraveno jiným právním předpisem, jsou pokyny a lhůty uvedeny v části D. tohoto e-tiskopisu.
  E-tiskopisOdkaz bude otevřen v novém okně prohlížeče(.pdf; 0)

  Potvrzení podání

  Vyzýváme Vás ke stažení a uložení souboru uvedeného pod tímto textem na základě ustanovení §73 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. K doložení skutečnosti, že na společné technické zařízení bylo přijato podání, je potřeba v případě pochybnosti předložit správci daně tento soubor a nikoliv pouze jeho opis.
  Potvrzení podání (--potvrzeni.p7s; 0)

  Opisy podání

  K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opisy pomocí odkazů zde uvedených:

  Ostatní informace

  Pokud se k podání vztahuje placení daní, je možné získat podrobnější informace na stránkách Finanční správy České republiky
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.11.1 ze dne 11.06.2018