• PŘIHLÁSIT NIA

Informace o využití služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA)

Uživatel má možnost autentizace prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Pro vyplnění a odeslání formuláře EPO není autentizace prostřednictvím NIA nezbytně nutná - stávající funkcionalita bez přihlášení zůstává zachována.
Autentizace prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) je určena pouze pro fyzické osoby, jedná se o vlastnost samotného technického řešení NIA. Dle platné legislativy není možné využít autentizaci NIA k přihlášení do aplikací Vracení DPH v rámci EU a Správa údajů evidence tržeb. Omezeně použitelný je autentizační prostředek NIA ve vybraných částech aplikace Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS).
Po úspěšném přihlášení je možno údaje získané z NIA použít pro předvyplnění vybraných položek ve formulářích EPO. O skutečnosti, že je DS autentizován, bude upozorněn souhrnnou informací v hlavičce portálu v pravém horním rohu stránky.
Po výběru odkazu (kliknutí) na konkrétní formulář ze seznamu formulářů budou uživateli předvyplněny jeho osobní údaje do části „Identifikace daňového subjektu“ resp. „Identifikace plátce“, tedy budou použity, jako když přihlášený uživatel podává podání za sebe. Předvyplněné údaje bude možné na formuláři opravit (editovat).
Pokud budou osobní údaje obsahovat některé nepodporované znaky, které se nepodaří převést na používanou kódovou stránku, bude uživatel ještě před zobrazením formuláře na to upozorněn na nové stránce „Údaje z přihlášení NIA“ a vyzván k jejich opravě do uložitelné formy. Přepsané údaje budou zapamatovány a při vstupu na další formulář použity na nové stránce pro jejich opravu (přepsání).
Budou se vyplňovat pouze údaje, které jsou uvedeny na společné stránce subjektu (věta P), včetně identifikačního údaje DIČ (pokud bude dohledáno v centrálním registru daňových subjektů), který je u většiny písemností umístěn na stránce záhlaví.
Vzhledem k tomu, že v případě NIA se jedná o fyzickou osobu, bude vybrán Typ DS = "F - Fyzická osoba", pokud je ve vyplňované části použit.
Všechny možnosti vstupu do formuláře - Nové podání, Rozpracované podání i Načtené podání ze souboru nabídnou uživateli před vlastním vstupem do formuláře novou stránku „Údaje z přihlášení NIA“ pro výběr, jak chce údaje z přihlášení použít.
Bude možné vybrat následující varianty předvyplnění a jejich kombinace. (Po zaškrtnutí určitého bloku budou automaticky znepřístupněny/zašeděny k němu nepovolené kombinace bloků dalších.)
  • Vyplnit údaje subjektu
  • Vyplnit část Údaje o podepisující osobě
  • Vyplnit část Fyzická osoba oprávněná k podpisu
  • Vyplnit část Sestavil
Na stránce mohou být zobrazené osobní údaje editovatelné, pokud budou obsahovat některé znaky, které se nepodaří převést na používanou kódovou stránku a pokud ještě nebyly přepsány při prvním zobrazení stránky.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.37.1 ze dne 01.10.2021 06:34