• PŘIHLÁSIT NIA

Daň z příjmů právnických osob - za zdaňovací období roků 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a pro části zdaňovacího období roku 2020

Zkratka:DPPDP8
Verze:05.01.01
Ze dne:23.10.2019

Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně. (dokument PDF; 316,6 kB).

Soubor definující strukturu písemnosti ke stažení: dppdp8_epo2.xsd (dppdp8_epo2.xsd).

DPPDP8 - Struktura vět

TypPopisMinimální početMaximální početPoložky
DZáznam o DAP11audit, c_nace, c_ufo_cil, d_uv, d_zjist, dan_por, dapdpp_forma, dokument, hl_cin_2, k_uladis, kat_uj, kc_dppiv1, kc_dppiv2, kc_dppiv3, kc_dppiv4, kc_dppiv5, kc_dppiv6, kc_v_1, kc_v_2, kc_v_3, kc_v_4, p_pr_2od, sam_pr, spoj_zahr, typ_dapdpp, typ_popldpp, typ_zo, uc_zav, uv_podpis, uv_rozsah, uv_rozsah_rozv, uv_rozsah_vzz, uv_vyhl, zakl_if, zdobd_do, zdobd_od, zdobd_od_hr, zvl_pr
PZáznam o poplatníkovi01c_faxu, c_obce, c_orient, c_pop, c_pracufo, c_telef, dic, k_stat, naz_obce, opr_jmeno, opr_postaveni, opr_prijmeni, psc, rod_c, stat, ulice, zast_dat_nar, zast_ev_cislo, zast_ic, zast_jmeno, zast_kod, zast_nazev, zast_prijmeni, zast_typ, zkrobchjm
OZáznam II.oddílu11d_hospvysl, kc_ii10_10, kc_ii110_100, kc_ii111_101, kc_ii120_110, kc_ii130_120, kc_ii140_130, kc_ii150_140, kc_ii170_150, kc_ii180_160, kc_ii181_161, kc_ii182_162, kc_ii190_170, kc_ii200_200, kc_ii201_201, kc_ii210_230, kc_ii220_240, kc_ii221_241, kc_ii230_250, kc_ii231_251, kc_ii240_260, kc_ii250_210, kc_ii260_270, kc_ii270_280, kc_ii280_290, kc_ii290_300, kc_ii291_301, kc_ii300_310, kc_ii30_20, kc_ii310_320, kc_ii320_330, kc_ii40_30, kc_ii50_40, kc_ii60_50, kc_ii71_61, kc_ii72_62, kc_ii80_70, kc_ii_109, kc_ii_111, kc_ii_112, kc_ii_163, kc_ii_220, kc_ii_242, kc_ii_243, kc_ii_319, kc_ii_331, kc_ii_332, kc_ii_333, kc_ii_334, kc_ii_335, kc_ii_340, kc_ii_360, kc_ii_63, text_ii182_162, text_ii220_240, text_ii221_241, text_ii291_301, text_ii72_62
UPříloha č.1A II. oddílu - jednotlivé řádky012kc_1a, naz_uc_skup
EPříloha č.1A II. oddílu - řádek celkem01kc_dpp_a12
FPříloha č.1B II. oddílu 01kc_dpp_b10, kc_dpp_b6, kc_dpp_b_6odsk, kc_dpp_b_ohm_30_6, kc_dpp_b_onm, kc_dppb1, kc_dppb2, kc_dppb3, kc_dppb4, kc_dppb5, kc_dppb6_b8
GPříloha č.1C II. oddílu01kc_dpp_c10, kc_dpp_c11, kc_dpp_c12, kc_dpp_c13, kc_dpp_c14, kc_dpp_c16, kc_dpp_c17, kc_dpp_c18, kc_dpp_c19, kc_dpp_c20, kc_dpp_c21, kc_dpp_c22, kc_dpp_c3, kc_dpp_c30, kc_dpp_c31, kc_dpp_c4, kc_dpp_c5, kc_dpp_c6, kc_dpp_c7, kc_dpp_c8, kc_dpp_c9, kc_dpp_c_5a1, kc_dpp_c_5a2, kc_dpp_c_5a3, kc_dpp_c_5a4, kc_op8b, kc_op8c, kc_sop8b, kc_sop8c
VPříloha č.1E II. oddílu - jednotlivé řádky08pr1e_sl_1_do, pr1e_sl_1_od, pr1e_sl_2, pr1e_sl_3, pr1e_sl_4, pr1e_sl_5
IPříloha č.1E II. oddílu - řádek celkem01kc_dppc65_d85, pr1e_sl_4_celk
JVěta J - Příloha č.1F II. Oddílu01pr1f_sl_1_r1_do, pr1f_sl_1_r1_od, pr1f_sl_1_r2_do, pr1f_sl_1_r2_od, pr1f_sl_1_r3_do, pr1f_sl_1_r3_od, pr1f_sl_1_r4_do, pr1f_sl_1_r4_od, pr1f_sl_2_r1, pr1f_sl_2_r2, pr1f_sl_2_r3, pr1f_sl_2_r4, pr1f_sl_3_r1, pr1f_sl_3_r2, pr1f_sl_3_r3, pr1f_sl_3_r4, pr1f_sl_4_r1, pr1f_sl_4_r2, pr1f_sl_4_r3, pr1f_sl_4_r4, pr1f_sl_4_r5, pr1f_sl_5_r1, pr1f_sl_5_r2, pr1f_sl_5_r3, pr1f_sl_5_r4, pr1f_sl_5_r5, pr1fc_sl_1_r1_do, pr1fc_sl_1_r1_od, pr1fc_sl_1_r2_do, pr1fc_sl_1_r2_od, pr1fc_sl_1_r3_do, pr1fc_sl_1_r3_od, pr1fc_sl_1_r4_do, pr1fc_sl_1_r4_od, pr1fc_sl_2_r1, pr1fc_sl_2_r2, pr1fc_sl_2_r3, pr1fc_sl_2_r4, pr1fc_sl_3_r1, pr1fc_sl_3_r2, pr1fc_sl_3_r3, pr1fc_sl_3_r4, pr1fc_sl_4_r1, pr1fc_sl_4_r2, pr1fc_sl_4_r3, pr1fc_sl_4_r4, pr1fc_sl_4_r5, pr1fc_sl_5_r1, pr1fc_sl_5_r2, pr1fc_sl_5_r3, pr1fc_sl_5_r4, pr1fc_sl_5_r5
LPříloha č.1G II. Oddílu01pr1g_1, pr1g_2
MPříloha č.1H II. Oddílu01kc_dpp_f1, kc_dpp_f2, kc_dpp_f4, kc_dpp_h1_35ab
NPříloha č.1I II. Oddílu01kc_dppd17_g17, poc_zvl_pr_i, pr1i_1, pr1i_2, pr1i_3, pr1i_4
QPříloha č.1J II. Oddílu01pr1j_sl_2_r1, pr1j_sl_2_r2, pr1j_sl_2_r3, pr1j_sl_2_r4, pr1j_sl_2_r5, pr1j_sl_2_r6, pr1j_sl_2_r7, pr1j_sl_2_r9, pr1j_sl_3_r1, pr1j_sl_3_r2, pr1j_sl_3_r3, pr1j_sl_3_r4, pr1j_sl_3_r5, pr1j_sl_3_r6, pr1j_sl_3_r7, pr1j_sl_3_r9, pr1j_sl_4_r1, pr1j_sl_4_r2, pr1j_sl_4_r3, pr1j_sl_4_r4, pr1j_sl_4_r5, pr1j_sl_4_r6, pr1j_sl_4_r7, pr1j_sl_4_r9
SPříloha č.1K II. Oddílu01kc_dpp_i1, poc_zam
RŘádek textové přílohy0998001c_radku, kod_sekce, poradi, radek, t_prilohy
WSamostatná příloha k ř. č.5H k př. č.1 II. Oddílu ( popl. 0,9 )0999pr1hr1_iiar1, pr1hr1_iiar2, pr1hr1_iiar5, pr1hr1_iiar6, pr1hr1_iiar7, pr1hr1_iibr1, pr1hr1_iibr2, pr1hr1_iibr3, pr1hr1_iir1, pr1hr1_iir2, pr1hr1_iir3, pr1hr1_iit1_sl0, pr1hr1_iit1_sl1, pr1hr1_iit1_sl2, pr1hr1_iit1_sl3, pr1hr1_iit1_sl4, pr1hr1_ir1, pr1hr1_ir2, pr1hr1_ir5, pr1hr1_ir6, pr1hr1_ir7, pr1hr1_it1_sl0, pr1hr1_it1_sl1, pr1hr1_it1_sl2, pr1hr1_it1_sl3, pr1hr1_it1_sl4, pr1hr1_roz_c, pr1hr1_roz_c_p, pr1hr1_roz_dat, pr1hr1_skut35a, pr_vyp35a_porus, pr_vyp35a_sniznar, pr_vyp35a_vyslslv, pr_vyp35b_porus, pr_vyp35b_sniznar, pr_vyp35b_vyslslv
TPříloha č.2 II.oddílu01kc_ii_271, kc_ii_272, kc_ii_273, kc_ii_274, kc_ii_282, kc_ii_284, kc_ii_286, kc_ii_288, kc_ii_290, p_fond
ZSamostatná příloha k tabulce I př. č.10999zvl_pr_i_k_stat, zvl_pr_i_r1, zvl_pr_i_r2, zvl_pr_i_r3, zvl_pr_i_r4, zvl_pr_i_r5, zvl_pr_i_r6, zvl_pr_i_r7
UAVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka aktiv09999c_radku, kc_brutto, kc_korekce, kc_netto, kc_netto_min
UBVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - druhové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele09999c_radku, kc_min, kc_sled
UCVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - účelové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka nákladů a výnosů09999c_radku, kc_min, kc_sled
UDVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka pasiv09999c_radku, kc_min, kc_sled
UEVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - účelové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele09999c_radku, kc_min, kc_sled
UFVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce, tabulka aktiv09999c_radku, kc_min, kc_sled
UGVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce, tabulka podrozvahových položek09999c_radku, kc_min, kc_sled
UHVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce, tabulka pasiv09999c_radku, kc_min, kc_sled
UIVybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce09999c_radku, kc_akcie, kc_azio, kc_celkem, kc_k_fondy, kc_kap, kc_r_fondy, kc_rozd, kc_zisk
UJVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce09999c_radku, kc_min, kc_sled
UKVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 502/2002 Sb., pro pojišťovny, tabulka aktiv09999c_radku, kc_brutto, kc_korekce, kc_netto, kc_netto_min
ULVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 502/2002 Sb., pro pojišťovny, tabulka pasiv09999c_radku, kc_brutto, kc_korekce, kc_netto, kc_netto_min
UNVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty podle vyhl. 502/2002 Sb., pro pojišťovny09999c_radku, kc_mzsouc, kc_vysl, kc_vysl_min, kc_zakl
UOVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny, tabulka aktiv09999c_radku, kc_brutto, kc_korekce, kc_netto, kc_netto_min
UPVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny, tabulka pasiv09999c_radku, kc_brutto, kc_korekce, kc_netto, kc_netto_min
UQVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny09999c_radku, kc_mzsouc, kc_vysl, kc_vysl_min, kc_zakl
URVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tabulka aktiv09999c_radku, kc_posledni, kc_prvni
USVybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tabulka pasiv09999c_radku, kc_posledni, kc_prvni
UTVybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty podle vyhl. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání09999c_radku, kc_celkem, kc_hlav, kc_hosp
UVPřehled o peněžních tocích podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny09999c_radku, kc_hodnota
UUPřehled o změnách vlastního kapitálu podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny09999c_radku, kc_min, kc_sled, kc_sniz, kc_zvys
ASamostatná příloha k položce 12 I. Oddílu09999bezupl_pos, bezupl_prij, cashpool, dlpohl_sl1, dlpohl_sl2, dlzav_sl1, dlzav_sl2, fbzar_pos, fbzar_prij, fin_sl1, fin_sl2, hmot_sl1, hmot_sl2, ic_spojos, krpohl_sl1, krpohl_sl2, krzav_sl1, krzav_sl2, licence_sl1, licence_sl2, najem_sl1, najem_sl2, naz_spojos, nehm_sl1, nehm_sl2, ost_trans_sl1, ost_trans_sl2, ost_vlkap_sl1, ost_vlkap_sl2, podil_sl1, podil_sl2, sluzby_sl1, sluzby_sl2, stat_spojos, urok_sl1, urok_sl2, uver_sl1, uver_sl2, zasoby_sl1, zasoby_sl2
BPříloha č. 2 II. oddílu - datumy základního inv. fondu0999d_fond_do, d_fond_od
CPříloha č. 3 II. Oddílu - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)01kc_ovlspol_celk, pr3a_celk, pr3a_r1, pr3a_r2, pr3a_r3, pr3a_r4, pr3a_r5, pr3b_celk, pr3b_r1, pr3b_r2, pr3b_r3, pr3b_r4, pr3b_r5
CAPříloha č. 3 II. Oddílu - I. - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)01pr3i_sl1, pr3i_sl2, pr3i_sl3, pr3i_sl4, pr3i_sl5
CBPříloha č. 3 II. Oddílu - II. - od ZO 2020 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO < 2020)01pr3ii_celk_rozd, pr3ii_celk_sl2, pr3ii_celk_sl3, pr3ii_fin_rozd, pr3ii_fin_sl2, pr3ii_fin_sl3, pr3ii_hmot_rozd, pr3ii_hmot_sl2, pr3ii_hmot_sl3, pr3ii_nehm_rozd, pr3ii_nehm_sl2, pr3ii_nehm_sl3, pr3ii_ost_rozd, pr3ii_ost_sl2, pr3ii_ost_sl3, pr3ii_pohl_rozd, pr3ii_pohl_sl2, pr3ii_pohl_sl3, pr3ii_zas_rozd, pr3ii_zas_sl2, pr3ii_zas_sl3
CCPříloha č. 3 II. Oddílu - III. - od ZO 2020 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO < 2020)01pr3iii_celk_rozd, pr3iii_celk_sl2, pr3iii_celk_sl3, pr3iii_fin_rozd, pr3iii_fin_sl2, pr3iii_fin_sl3, pr3iii_hmot_rozd, pr3iii_hmot_sl2, pr3iii_hmot_sl3, pr3iii_nehm_rozd, pr3iii_nehm_sl2, pr3iii_nehm_sl3, pr3iii_ost_rozd, pr3iii_ost_sl2, pr3iii_ost_sl3, pr3iii_pohl_rozd, pr3iii_pohl_sl2, pr3iii_pohl_sl3, pr3iii_zas_rozd, pr3iii_zas_sl2, pr3iii_zas_sl3
CDPříloha č. 3 II. Oddílu - IV. - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)0999ic_ovlspol, kc_ovlspol, naz_ovlspol, stat_ovlspol
CEPříloha č. 3 II. Oddílu - V. - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)01kc_pr3v_r1, kc_pr3v_r2, poc_pr3v
CFSamostatná příloha k tabulce V. Př. č. 3 II. Oddílu - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)0999pr3v_ic_ovlspol, pr3v_naz_ovlspol, pr3v_sl1_r1_do, pr3v_sl1_r1_od, pr3v_sl1_r2_do, pr3v_sl1_r2_od, pr3v_sl1_r3_do, pr3v_sl1_r3_od, pr3v_sl1_r4_do, pr3v_sl1_r4_od, pr3v_sl1_r5_do, pr3v_sl1_r5_od, pr3v_sl1_r6_do, pr3v_sl1_r6_od, pr3v_sl1_r7_do, pr3v_sl1_r7_od, pr3v_sl2_r1, pr3v_sl2_r2, pr3v_sl2_r3, pr3v_sl2_r4, pr3v_sl2_r5, pr3v_sl2_r6, pr3v_sl2_r7, pr3v_sl3_r1, pr3v_sl3_r2, pr3v_sl3_r3, pr3v_sl3_r4, pr3v_sl3_r5, pr3v_sl3_r6, pr3v_sl3_r7, pr3v_sl4_celk, pr3v_sl4_r1, pr3v_sl4_r2, pr3v_sl4_r3, pr3v_sl4_r4, pr3v_sl4_r5, pr3v_sl4_r6, pr3v_sl4_r7, pr3v_sl5_celk, pr3v_sl5_r1, pr3v_sl5_r2, pr3v_sl5_r3, pr3v_sl5_r4, pr3v_sl5_r5, pr3v_sl5_r6, pr3v_sl5_r7, pr3v_stat_ovlspol
HSamostatná příloha k ř. 319 II. Oddílu - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)0999pr319_r1, pr319_r2, pr319_r3, pr319_r4, pr319_r5, pr319_r6, pr319_r7, pr319_stat

DPPDP8 - e-přílohy

TypKód přílohyPopisMinimální početMaximální početAtributy
Obecná příloha0500cislo, nazev, jm_souboru, kodovani
Předepsaná přílohaPP_OPISPUVOpis přílohy účetní závěrky01cislo, nazev, jm_souboru, kodovani, kod

DPPDP8 - Položky vět

Věta D
Záznam o DAP
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
auditText110A|NZákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem
uveďte, zda máte zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
c_naceČíslo613Hlavní (převažující) činnost
uvede se slovní označení předmětu činnosti vykonávané poplatníkem (hlavní činnost). Pokud bylo vykonáváno více činností, uvedou se maximálně dvě činnosti, z nichž dosažené brutto výnosy (příjmy) byly v daném zdaňovacím období nejvyšší (převažující činnost). Neuvádějí se činnosti vykonávané pro vlastní potřebu poplatníka, které podmiňují výkon hlavní (převažující) činnosti. Při vyplnění tohoto údaje se použije Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je přílohou sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Činnosti (okec). Z číselníku se vkládá položka c_nace.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód činnosti.
Pro popis číselníku Činnosti klikněte zde.
c_ufo_cilČíslo4Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
doplňte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného finančního úřadu (např. – pro hlavní město Prahu, - pro Jihočeský kraj, apod.). Bude-li poplatník vybraným subjektem podle § 11 odst. 2 zákona o Finanční správě České republiky, doplní údaj slovy Specializovanému finančnímu úřadu.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Územní finanční orgány (ufo). Z číselníku se vkládá položka c_ufo.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněno číslo existujícího FÚ.
Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde.
d_uvDatum10Údaje ke dni:
Vyplňte datum, ke kterému se údaje tabulek vztahují.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota musí být zadána pokud je vyplněn alespoň jeden výkaz.
d_zjistDatum10Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne
Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání.
Položka obsahuje kritické kontroly: musí být vyplněna u dodatečného a dodatečného-opravného DAP (dapdpp_forma = D, E).
dan_porText18A|NPřiznání zpracoval a předložil poradce (do 2017: daňový poradce)
od 2018
Uvede se, zda daňové přiznání zpracoval a předkládá poradce (od 2019: (§ 29 odst. 2 DŘ)) na základě plné moci k zastupování, která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty pro podání daňového přiznání, pokud ano, je povinen v I. oddílu vyplnit předepsané údaje.
 
do 2017
pokud ano, je povinen v I. oddílu vyplnit předepsané údaje.
dapdpp_formaText13B|O|D|EDaňové přiznání
Typ daňového přiznání.
B - řádné
O - řádné-opravné
D - dodatečné
E - dodatečné-opravné
dokumentText30DP8Typ dokumentu
Musí obsahovat "DP8" - Daň z příjmů právnických osob pro ZO zap. v roce 2015
hl_cin_2Číslo613Hlavní (převažující) činnost
uvede se slovní označení předmětu činnosti vykonávané poplatníkem (hlavní činnost). Pokud bylo vykonáváno více činností, uvedou se maximálně dvě činnosti, z nichž dosažené (2015: brutto) výnosy (příjmy) byly v daném zdaňovacím období nejvyšší (převažující činnost). Neuvádějí se činnosti vykonávané pro vlastní potřebu poplatníka, které podmiňují výkon hlavní (převažující) činnosti. Při vyplnění tohoto údaje se použije Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je přílohou sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Činnosti (okec). Z číselníku se vkládá položka c_nace.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód činnosti.
Pro popis číselníku Činnosti klikněte zde.
k_uladisText3DPPZkratka daňové úlohy
musí obsahovat "DPP" - Daň z příjmů právnických osob
kat_ujText17M|L|S|VKategorie účetní jednotky
Poplatník uvede, do jaké kategorie účetní jednotky podle § 1b zákona o účetnictví je zařazen, a to s použitím uvedených kódů:
M - mikro účetní jednotka
L - malá účetní jednotka
S - střední účetní jednotka
V - velká účetní jednota.
 
Pro zařazení do kategorie účetní jednotky podle § 1b zákona o účetnictví postupuje účetní jednotka podle § 1e zákona o účetnictví ve spojení s bodem 4 čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 221/2015 Sb. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty podle § 1b zákona o účetnictví, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky (§ 1e odst. 2 zákona o účetnictví).
 
Položka se vyplňuje od ZO roku 2018 a smí nabývat pouze hodnot uvedených v masce položky. Vyplnění položky není povinné pro poplatníky, kteří po 1. 1. 2018 vedli jednoduché účetnictví (uv_vyhl = 325).
kc_dppiv1Číslo140Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)
Na tomto řádku se uvede částka daně ze ř. 340 II. oddílu, a to i tehdy, bude-li na ř. 5 vykázána daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně.
kc_dppiv2Číslo140Poslední známá daň
Uvede se poslední známá částka daně vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 4 vykázána poslední známá daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně.
kc_dppiv3Číslo140Zvýšení (+), snížení (-) daně (ř. 2 - ř. 1)
Tento řádek bude vyplněn současně se ř. 6, přechází-li poslední známá částka daně do daňové ztráty (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 1 se znaménkem minus (–)) nebo naopak z poslední známé daňové ztráty do částky daně (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 2 se znaménkem plus (+)).
kc_dppiv4Číslo140Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)
Na tomto řádku se uvede daňová ztráta ze ř. 220 II. oddílu, a to i tehdy, bude-li na ř. 2 vykázána částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně.
kc_dppiv5Číslo140Poslední známá daňová ztráta
Uvede se poslední známá daňová ztráta vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 1 vykázána poslední známá částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně.
kc_dppiv6Číslo140Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)
Tento řádek bude vyplněn současně se ř. 3, přechází-li poslední známá daňová ztráta do částky daně (v tomto případě se na ř. 6 uvede částka ze ř. 4 se znaménkem mínus (–)) nebo naopak z poslední známé částky daně do daňové ztráty (v tomto případě se na ř. 6 uvede částka ze ř. 5 se znaménkem plus (+)).
kc_v_1Číslo140Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno
Uvede se celková částka zaplacených záloh, splatných v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání. Ze záloh splatných ve zdaňovacím období nebo v období, za které je podáváno daňové přiznání, u nichž došlo k prodlení s placením, lze do úhrnu na ř. 1 zahrnout pouze ty zálohy, které byly zaplaceny do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.
kc_v_2Číslo140Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)
Daňoví nerezidenti (§ 17 odst. 4 zákona), kteří nejsou rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, uvedou na tomto řádku celkovou částku zajištění daně, sraženého jim všemi plátci z příjmů podle § 38e odst. 2 zákona, které jsou součástí základu daně za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání; její rozčlenění podle jednotlivých plátců se provede na zvláštní příloze. Pokud jsou tito poplatníci společníky veřejných obchodních společností nebo komplementáři komanditních společností, bude částka vykázaná na tomto řádku zahrnovat též zajištění daně sražené jim veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností podle § 38e odst. 3 písm. b) zákona za zdaňovací období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.
kc_v_3Číslo140Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)
od 2018
Daňoví nerezidenti (§ 17 odst. 4 zákona), kteří jsou rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, uvedou na tomto řádku celkovou částku daně, která jim byla vybrána srážkou všemi plátci z příjmů podle § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f) a g) bodů 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) a i) zákona, kterou uplatňují k zápočtu na celkovou daň vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání. Rozčlenění celkové částky podle jednotlivých plátců se provede na zvláštní příloze.
 
do 2017
Daňoví nerezidenti (§ 17 odst. 4 zákona), kteří jsou rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, uvedou na tomto řádku celkovou částku daně, která jim byla vybrána srážkou všemi plátci z příjmů podle § 22 odst. 1 písm. b), c), f) a g) bodů 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14 zákona (2017: ve znění zákona účinného pro zdaňovací období započatá od 1. 7. 2017 a později se jedná o § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f) a g) bodů 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) a i)), kterou uplatňují k zápočtu na celkovou daň vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání. Rozčlenění celkové částky podle jednotlivých plátců se provede na zvláštní příloze.
kc_v_4Číslo140Nedoplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) < 0
Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) > 0

Bude-li na ř. 340 II. oddílu vykázána částka <= 200 Kč (viz § 38b zákona), použije se pro výpočet částky na tomto řádku zkrácený algoritmus ve tvaru (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3).
V případě vratitelného přeplatku může poplatník požádat správce daně o jeho použití na úhradu nedoplatku, který má u jiného správce daně, nebo na úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně (§ 155 odst. 1 DŘ) anebo o jeho vrácení (§ 155 odst. 2 DŘ). (od 2018: Pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání (§ 38zf zákona).)
p_pr_2odČíslo3Počet příloh II. oddílu
Počet příloh II. oddílu Počet příloh II. oddílu se vyplňuje automaticky.
sam_prČíslo3Počet samostatných příloh
Počet samostatných příloh. Počet samostatných příloh se vyplňuje automaticky.
spoj_zahrText112T|Z|A|NTransakce uskutečněné se spojenými osobami
Poplatník uvede, zda uskutečnil či neuskutečnil transakce s osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona), a to s použitím těchto kódů:
T - transakce uskutečněné s tuzemskou spojenou osobou
Z - transakce uskutečněné se zahraniční spojenou osobou
A - transakce uskutečněné s tuzemskou i zahraniční spojenou osobou
N - žádné uskutečněné transakce se spojenou osobou
Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu se vyplňuje vždy, pokud byly se spojenou osobou uskutečněny transakce a současně, jsou splněny podmínky uvedené v dílčích pokynech pro její vyplnění.
typ_dapdppText1A|B|C|D|G|H|J|K|L|M|O|P|R|T|b) typ daňového přiznání
- druhá položka označující typ daňového přiznání
A- daňové přiznání za zdaňovací období (§ 21a zákona) nebo daňové přiznání nespadající do typů uvedených pod symboly B až T
B- daňové přiznání při vstupu do likvidace
C- daňové přiznání v průběhu likvidace
D- daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období předcházející dni zániku subjektu při zrušení bez provedení likvidace
G- daňové přiznání při ukončení činnosti v rámci privatizace v případě stanoveném zvláštním zákonem
H- daňové přiznání za období předcházející dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku
J- daňové přiznání za období předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace, zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního rejstříku přejímajícím společníkem, fyzickou osobou, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku
K- daňové přiznání za období předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní korporaci a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným či družstva na veřejnou obchodní společnost nebo na komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno
L- daňové přiznání za období předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno; tento typ označení daňového přiznání se použije i tehdy, bude-li uvedené období delší než dvanáct měsíců
M- daňové přiznání za období počínající dnem vzniku poplatníka, bez ohledu na to, zda je toto období kratší nebo delší než dvanáct měsíců
O- daňové přiznání za období předcházející dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného do obchodního rejstříku z území České republiky
P- daňové přiznání ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, bez ohledu na způsob jeho řešení
R- daňové přiznání v průběhu insolvenčního řízení, bez ohledu na způsob řešení úpadku
T- daňové přiznání ke dni předložení konečné zprávy

Poznámka: Typ A daňového přiznání se použije též pro období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci nebo za její část, u které je právním nástupcem poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem a který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na území České republiky.
Typy daňových přiznání vážící se k přeměnám obchodních korporací se použijí též pro poplatníky, kteří nejsou obchodními korporacemi (§ 37e odst. 1 zákona).
Typy R a T se použijí též pro označení daňových přiznání za období, která následují po prohlášení konkursu podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění: Pro označení daňových přiznání typů B, C, D, G, H, J, K, O, P, R a T se vyjmenovaná velká písmena abecedy použijí i tehdy, rozhodne-li se poplatník v postavení účetní jednotky pro možnost uplatnění postupu podle § 3 odst. 4 písm. c) a d) zákona o účetnictví, tzn. že bude podáváno daňové přiznání za účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.
V případě připojení „krátkého účetního období“ v trvání nejvýše tří měsíců k účetnímu období kalendářního nebo hospodářského roku, je vhodné zvážit důsledky tohoto postupu z pohledu vlivu na stanovený základ daně (daňovou ztrátu), m.j. v souvislosti s uplatňováním daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku, popř. s omezeními při tvorbě daňových rezerv a opravných položek.
Položka obsahuje kritické kontroly: Kód rozlišení typu přiznání musí být vyplněn; Kód musí nabývat pouze hodnot uvedených v masce položky.
typ_popldppText10|1|2|3|4|5|6|7|8|9a) typ poplatníka
Vyplňte s použitím těchto symbolů:
- první položka označující typ poplatníka
0- nositel příslibu investiční pobídky ve formě slevy (2015: uplatňující slevu) na dani podle § 35b zákona
9- nositel příslibu investiční pobídky ve formě slevy (2015: uplatňující slevu) na dani podle § 35a zákona
8- nositel příslibu investiční pobídky v daňové oblasti podle usnesení vlády
7- poplatník, který byl po část zdaňovacího období základním investičním fondem (§ 20a zákona)
6- instituce penzijního pojištění nebo penzijní společnost, vč. fondů penzijní společnosti (§ 17 odst. 1 písm. e) zákona)
5- investiční společnost, vč. obhospodařovaných podílových fondů
4- investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy vyjma podílových fondů
3- veřejně prospěšný poplatník (§ 17a zákona)
2- daňový nerezident (§ 17 odst. 4 zákona)
1- ostatní

Položka obsahuje kritickou kontrolu: Kód typu poplatníka musí být vyplněn. Typ poplatníka musí nabývat hodnot 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nebo 9.
typ_zoText1A|B|C|DZdaňovací období podle § 21a písm.
Poplatníci podávající daňové přiznání typu A uvedou ve volném rámečku příslušné písmeno § 21a zákona. Poplatníci, kteří podávají daňová přiznání typu B až T, uvedou v tomto rámečku, s použitím odkazu na příslušné písmeno § 21a zákona, informaci o zdaňovacím období, do něhož spadal poslední den období, za které je podáváno daňové přiznání; bude-li některé z těchto období delší než dvanáct měsíců, uvede se odkaz na písm. d) § 21a zákona.
Položka obsahuje kritické kontroly: Pokud je hodnota A nebo B, nesmí být ZO delší než 1 rok.
uc_zavText111A|NÚčetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy7)
Poplatníci, kteří vedou účetnictví, přikládají k daňovému přiznání účetní závěrku v rozsahu vymezeném v § 18 odst. 1 a 2 (do 2016: v § 18 odst. 1) zákona o účetnictví; poplatníci, účetní jednotky uvedené v § 19a zákona o účetnictví, účetní závěrku sestavenou podle Mezinárodních účetních standardů.
Při elektronickém podání daňového přiznání se účetní závěrkou poplatníků, účetních jednotek, které nejsou povinny používat pro účtování a sestavování účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy, rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu (od 2017: a Vybrané údaje z Přehledu o peněžních tocích), vyplňované s využitím údajů z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Přehledu o změnách vlastního kapitálu (od 2017: a Přehledu o peněžních tocích), a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný jako samostatný soubor typu .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .txt nebo .rtf, s použitím tzv. E-přílohy. Poplatníci, účetní jednotky, jimž zatím nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu k dispozici elektronické přílohy nahrazující účetní závěrku se závazně stanoveným uspořádáním údajů, mohou tyto elektronické přílohy účinně nahradit elektronickými kopiemi Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Přehledu o změnách vlastního kapitálu, (od 2017: Přehledu o peněžních tocích) a Přílohy účetní závěrky, vkládanými prostřednictvím E-příloh.
Poplatníci, účetní jednotky, které jsou povinny používat pro účtování a sestavování účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy, mohou při elektronickém podání daňového přiznání účinně nahradit účetní závěrku elektronickými kopiemi jejích jednotlivých složek, vkládanými s použitím E-příloh. Jako E-přílohu lze podat též zvláštní přílohu se specifikací a kvantifi kací vlivů, z nichž vyplývá rozdíl mezi výsledkem hospodaření zjištěným podle Mezinárodních účetních standardů a výsledkem hospodaření zjištěným podle českých právních předpisů (§ 23 odst. 2 písm. a) zákona). Stejně mohou postupovat poplatníci, konsolidující účetní jednotky, jestliže využijí možnost podle § 23a odst. 2 zákona o účetnictví, a pro sestavení konsolidované účetní závěrky použijí Mezinárodní účetní standardy.
od 2016: Poplatníci, kteří vedou (do 2018: Poplatníci, kteří po 1. lednu 2018, resp. 2017, 2016, vedli) jednoduché účetnictví, přikládají přehledy podle §13b odst. 3 zákona o účetnictví, jejichž označení a obsahové vymezení je stanoveno přílohou č. 1 a přílohou č. 2 k vyhlášce č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Při elektronickém podání daňového přiznání mohou být tyto výkazy účinně nahrazeny jejich elektronickými kopiemi, vkládanými jako E-přílohy.
2015:Poplatníci, kteří po 1. lednu 2015 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, přikládají přehled o majetku a závazku a přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 5 zákona o účetnictví, ve znění platném do 31. prosince 2003. (Pro účetní období započatá od 1.1.2016 a později přikládají poplatníci, kteří mohou vést jednoduché účetnictví, přehledy podle §13b odst. 3 zákona o účetnictví ve znění od 1. ledna 2016, jejichž označení a obsahové vymezení je stanoveno přílohou č. 1 a přílohou č. 2 k vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.) Při elektronickém podání daňového přiznání mohou být tyto výkazy účinně nahrazeny jejich elektronickými kopiemi, vkládanými jako E-přílohy.
uv_podpisText40Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy.
uv_rozsahText1P|Z|MRozsah údajů
Rozsah údajů účetních výkazů.
2015:
P = plný / Z = zjednodušený.

od 2016:
P = plný / Z = zkrácený.
Pokud navíc některý výkaz vybrané vyhlášky podporuje více zkrácených tvarů podle velikosti účetní jednotky:
Z = Zkrácený pro malé ÚJ / M = Zkrácený pro mikro ÚJ.
uv_rozsah_rozvText1P|Z|MRozsah údajů - Rozvaha
Rozsah údajů pro Rozvahu:
P = Plný / Z = Zkrácený - Malé ÚJ / M = Zkrácený - Mikro ÚJ.

Položka obsahuje kritické kontroly: vyplňuje se od ZO 2016; v případě vyplňování odlišných rozsahů účetních výkazů je nutné vyplnit zároveň položku pro rozsah Rozvahy a položku pro Výkaz zisku a ztráty.
uv_rozsah_vzzText1P|ZRozsah údajů - Výkaz zisku a ztráty
Rozsah údajů pro Výkaz zisku a ztráty:
P = Plný / Z = Zkrácený.

Položka obsahuje kritické kontroly: vyplňuje se od ZO 2016; v případě vyplňování odlišných rozsahů účetních výkazů je nutné vyplnit zároveň položku pro rozsah Rozvahy a položku pro Výkaz zisku a ztráty.
uv_vyhlČíslo3500|501|502|503|504|507|410|325Vyhláška č.
Vyplňte číslo vyhlášky (první část), podle které byly účetní výkazy a následně vybrané údaje sestaveny. Uveďte následující označení:
500 pro
Vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.

501 pro
Vyhlášku č.501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, v platném znění.

502 pro
Vyhlášku č.502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění.

503 pro
Vyhlášku č.503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, v platném znění.

504 pro
Vyhlášku č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.

507 pro (platnost do 2015)
Vyhlášku č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném do 31. prosince 2003, podle níž mohou doposud postupovat účetní jednotky vymezené § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění..

325 pro (platnost od 2016, nahrazuje vyhlášku č. 507)
Vyhlášku č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, v platném znění

410 pro
Vyhlášku č. 410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky, v platném znění, nebo jste účetní jednotkou podle § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která využívá možnost vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., a na kterou se vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003.

Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněn současně druhový a účelový výkaz zisků a ztrát, pokud je zadána hodnota musí odpovídat masce položky, může být použito pouze číslo vyhlášky korespondující s danou písemností, může být použito pouze číslo vyhlášky korespondující s daným typem subjektu, může být použito pouze číslo vyhlášky platné pro dané ZO, pro zadané číslo vyhlášky musí být použity odpovídající výkazy, pro vyhlášky kromě 500 musí být vyplněny všechny výkazy, číslo vyhlášky musí být vyplněno je-li zadán alespoň 1 výkaz.
zakl_ifText1A|NZákladní investiční fond podle § 17b zákona
Poplatník typu 4 (a do ZO roku 2016 i poplatník typu 5 podílový fond) uvede, zda je základním investičním fondem podle § 17b zákona.
A - ano
N - ne

Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota musí být vyplněna pro poplatníky typu (typ_popldpp) 4 a do ZO roku 2016 i typu 5 (u poplatníků typu 5 pouze pokud se jedná o podílový fond - identifikován 9-místným vlastním číslem plátce); naopak pro poplatníky ostatních typů a do ZO roku 2016 i pro poplatníky typu 5 (pokud se nejedná o podílový fond, ale o investiční společnost) hodnota vyplněna být nesmí.
zdobd_doDatum100Konec zdaňovacího období
vyplňte datum konce zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritické kontroly: Datum konce ZO musí být vyplněn. Datum konce ZO nesmí být starší než 1.1.2015. Datum konce ZO nesmí být starší než datum počátku ZO.
zdobd_odDatum100Počátek zdaňovacího období
vyplňte datum počátku zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritické kontroly: u podání typu A (typ_dapdpp) musí být v rozmezí 1.1.2015 až 30.12.2020, u ostatních typů musí být v rozmezí 1.1.2015 až 31.12.2020.
zdobd_od_hrDatum100Datum počátku hospodářského roku
Uvede se datum počátku účetního, potažmo zdaňovacího období hospodářského roku, za které nebo za jehož část je podáváno daňové přiznání.
Položka by neměla být vyplněna pokud je typ ZO jiný než "B" nebo typ daňového přiznání roven "A".
zvl_prČíslo3Počet zvláštních příloh
Počet zvláštních příloh. Počet zvláštních příloh se vyplňuje automaticky.

Věta P
Záznam o poplatníkovi
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_faxuText14Fax
Položka se pro ZO 2016 a vyšší nevyplňuje.
c_obceČíslo6Číslo obce
V generovaném souboru nemusí být vyplněno.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
c_orientText4Číslo orientační
c_popČíslo6Číslo popisné
c_pracufoČíslo4Územní pracoviště v, ve, pro
územní pracoviště, kde je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (podle § 13 zákona číslo 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Pro popis číselníku Pracoviště FÚ klikněte zde.
c_telefText14Telefon
Vyplňte číslo telefonu, na kterém je možné vás kontaktovat.
dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)101Daňové identifikační číslo (DIČ - pouze číselná část)
za předtištěným kódem CZ se uvede kmenová část přiděleného DIČ (§ 130 odst. 1 DŘ).
k_statText2Stát - kód

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
naz_obceText48Obec

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
opr_jmenoText20Jméno (a)
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
opr_postaveniText40Vztah k právnické osobě.
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
opr_prijmeniText36Příjmení
Příjmení oprávněné osoby.
pscText10PSČ
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. PSČ v České republice musí mít délku 5 znaků bez mezer.
rod_cTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)102Identifikační číslo
Bude uvedeno přidělené identifikační číslo (ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb. (do 2018: § 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb.), o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). Podílové fondy, podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (do 2018: svěřenské fondy podle občanského zákoníku) a fondy penzijní společnosti tento údaj nevyplňují.
statText25Stát
Údaj d) vyplňují pouze zahraniční právnické osoby (§ 3024 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), které pod písm. a), b), c) a d) uvedou svoji úplnou zahraniční adresu a na zvláštní příloze adresu (umístění) své organizační složky, popřípadě stálé provozovny, pokud není současně organizační složkou, a adresu svého zmocněnce pro doručování. Kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb. o vydání číselníku zemí (CZEM) v aktuálním znění (2015-2016: Kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. května 2012 o aktualizaci číselníku zemí (CZEM).
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka naz_zeme_c25.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
uliceText38Ulice (nebo část obce)
zast_dat_narDatum10Datum narození
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_ev_cisloText36Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_icTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10IČ právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_jmenoText20Jméno (a)
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_kodText2([123])|(4c)|([4567][ab])Kód podepisující osoby
Číselný kód podle níže uvedených typů podepisující osoby:
Fyzická osoba:
1 - zákonný zástupce nebo opatrovník
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby

Právnická osoba:
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby
zast_nazevText255Název právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_prijmeniText36Příjmení
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_typText1[FP]Typ podepisující osoby
F - fyzická osoba
P - právnická osoba
Pokud podává podepisující osoba je povinné.
zkrobchjmText2555Název poplatníka
Uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejného rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejného rejstříku, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah předtištěných políček položky 05 nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka

Věta O
Záznam II.oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
d_hospvyslDatum10
Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk+, ztráta -) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ke dni.
kc_ii10_10Číslo14010Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) 3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3) ke dni
Na řádku 10 uvedou poplatníci daně z příjmů právnických osob výsledek hospodaření před zdaněním (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Poplatníci, kteří sestavují účetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů, použijí ke zjištění výsledku hospodaření
  • vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, nebo
  • vyhlášku č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, v platném znění, anebo
  • vyhlášku č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění,
a to podle působnosti vymezené v § 2 uvedených vyhlášek. Tito poplatníci uvedou na zvláštní příloze specifikaci a kvantifikaci vlivů, z nichž vyplývá rozdíl mezi výsledkem hospodaření zjištěným podle Mezinárodních účetních standardů a výsledkem hospodaření zjištěným podle příslušné, shora uvedené vyhlášky, a na ni navazujících Českých účetních standardů (§ 23 odst. 2 písm. a) zákona). Namísto této zvláštní přílohy lze předložit Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu, popřípadě Přehled o změnách vlastního kapitálu, sestavené podle shora uvedených vyhlášek.
Při stanovení základu daně se nepřihlíží k zápisům v knihách podrozvahových účtů, není-li v zákoně o daních z příjmů stanoveno jinak.
Z výsledku hospodaření před zdaněním nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji se vychází pro zjištění základu daně (§ 23 odst. 2 zákona) za zdaňovací období nebo za období, za něž se podává daňové přiznání (do 2018: přiznání).
Komanditní společnost uvede (2015: Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, uvedou) na tomto řádku výsledek hospodaření před úpravou o převod podílů na výsledku hospodaření (2015: společníkům nebo) komplementářům komanditní společnosti; tato úprava se provede na řádku 201.
Jestliže poplatník vedl jednoduché účetnictví (do 2018: Jestliže poplatník po 1. lednu 2018, resp. 2017, 2016, vedl jednoduché učetnictví (2015: Jestliže poplatník účtoval po 1. lednu 2015 v soustavě jednoduchého účetnictví), uvede na tomto řádku rozdíl mezi příjmy a výdaji (kladný nebo záporný).
Daňoví nerezidenti použijí řádek 10 též pro případ stanovení základu daně nebo jeho části jinými metodami podle § 23 odst. 11 zákona. V tomto případě bude na zvláštní příloze uveden propočet vykázané částky.

Výsledkem hospodaření před zdaněním, z něhož se vychází pro zjištění základu daně (dále jen „výsledek hospodaření“), se rozumí:

a) u poplatníků, účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, částka vykázaná ve Výkazu zisku a ztráty - druhové členění, sestavovaného v plném nebo ve zkráceném (2015: zjednodušeném) rozsahu podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění, popřípadě ve Výkazu zisku a ztráty - účelové členění, sestavovaného v plném nebo ve zkráceném (2015: zjednodušeném) rozsahu podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění, ve výpočtové položce „**Výsledek (2015: ****Výsledek) hospodaření před zdaněním“, před jejím zaokrouhlením na celé tisíce Kč.
b) u poplatníků, účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, v platném znění, součet částek vykázaných ve Výkazu zisku a ztráty v položce 19. „Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním“ a v položce 22. „Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním“ podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 501/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví uspořádání položek výkazu zisku a ztráty a jejich označování, před jejich zaokrouhlením na celé tisíce Kč.
c) u poplatníků, účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění, částka vykázaná ve Výkazu zisku a ztráty v položce III. 16. Zisk nebo ztráta za účetní období, neupravená o částky v položkách III. 9. Daň z příjmů z běžné činnosti a III. 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti, podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 502/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty, před jejím zaokrouhlením na celé tisíce Kč.
d) u poplatníků, účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, v platném znění, částka vykázaná ve Výkazu zisku a ztráty v položce II. 12 Hospodářský výsledek za účetní období, neupravená o částku v položce II. 7 Daň z příjmů, podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 503/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty, před jejím zaokrouhlením na celé tisíce Kč.
e) u poplatníků, účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, součet částek za hlavní a hospodářskou činnost, vykázaných ve Výkazu zisku a ztráty v položce C Výsledek hospodaření před zdaněním, podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty, před jejich zaokrouhlením na celé tisíce Kč.
f) u poplatníků, účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění, (t.j. územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy, Pozemkový fond České republiky a organizační složky státu), částka vykázaná ve Výkazu zisku a ztráty v položce C.1 Výsledek hospodaření před zdaněním, podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., v platném znění, kterou se stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty, před jejím zaokrouhlením na celé tisíce Kč.
g) daňoví nerezidenti uplatní podle druhu činnosti vykonávané na území České republiky postup týkající se tuzemských poplatníků uvedených pod písmeny a) až c), s týmž nebo obdobným předmětem činnosti.
 
od 2019: V případech, kdy poplatník na základě právních předpisů upravujících účetnictví postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího účetní výkaznictví leasingů, se pro zjištění základu daně vychází z výsledku hospodaření, který by byl zjištěn, kdyby poplatník v těchto případech postupoval podle právních předpisů upravujících účetnictví účinných před 1. lednem 2018. Specifikaci a kvantifikaci rozdílu mezi výsledkem hospodaření zjištěným podle právních předpisů upravujících účetnictví a výsledkem hospodaření zjištěným podle § 23 odst. 20 zákona uvede poplatník na zvláštní příloze k řádku 10. Ustanovení § 23 odst. 20 zákona ve znění účinném od 1. 4. 2019 lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2019 přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb.


Rozdílem mezi příjmy a výdaji
se u poplatníků, vedoucích jednoduché účetnictví podle § 13b zákona o účetnictví, rozumí částka vykázaná v Přehledu o příjmech a výdajích v položce 99 "Rozdíl příjmů a výdajů", podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 325/2015 Sb. (2015: u poplatníků, pokud po 1. lednu 2015 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, rozumí výsledek hospodaření, zjištěný ke dni uzavření účetních knih podle dosavadních právních předpisů upravujících účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, jako rozdíl součtu všech příjmů a součtu všech výdajů (včetně kursových rozdílů zjištěných v peněžním deníku k poslednímu dni účetního období), z něhož se vychází pro zjištění základu daně (§ 23 odst. 2 zákona)), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, kterou se stanoví uspořádání a označování položek v přehledu o příjmech a výdajích, před jejím zaokrouhlením na celé tisíce Kč.)

kc_ii110_100Číslo140100Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
kc_ii111_101Číslo140101Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
kc_ii120_110Číslo140110Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona se na tomto řádku vyloučí pouze tehdy, jestliže jsou tyto příjmy zahrnuty ve výsledku hospodaření na ř. 10.
kc_ii130_120Číslo140120Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona
Na tomto řádku uvedou poplatníci se sídlem na území České republiky a stálé provozovny úhrn příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
kc_ii140_130Číslo140130Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona
Zde se uvede úhrn příjmů zdaňovaných sazbou daně podle § 21 odst. 4 zákona, které nejsou osvobozeny od daně, zaúčtovaných ve prospěch výnosů.
kc_ii150_140Číslo140140Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně
Uvede se souhrnná částka příjmů a částek nezahrnovaných do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, uvedených na ř. 120 a 130. Na zvláštní příloze se uvede rozčlenění souhrnné částky na tomto řádku podle zbývajících položek § 23 odst. 4 zákona (do 2016: § 23 odst. 4 zákona, t.j. písm. c) až m)). Částky podle § 23 odst. 4 písm. d) zákona může uplatnit též právní nástupce poplatníka.
kc_ii170_150Číslo140150Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví
Uvede se celkový rozdíl, o který souhrn odpisů hmotného a nehmotného majetku (§ 26 zákona) stanovených podle § 26 až 33 zákona převyšuje souhrn odpisů tohoto majetku uplatněných v účetnictví. V opačném případě se použije ř. 50.
kc_ii180_160Číslo140160Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví
Na tomto řádku se v návaznosti na ustanovení § 24 zákona uvede souhrn rozdílů, o které částky daňových výdajů převyšují účetní náklady, např. při prodeji hmotného a nehmotného majetku rozdíl, o který daňová zůstatková cena (§ 29 zákona) převyšuje účetní zůstatkovou cenu (do 2016: zůstatkovou cenu, popřípadě pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pokud byly zaplaceny po zákonném termínu ve zdaňovacím období, za něž je podáváno daňové přiznání (§ 24 odst. 2 písm. f) zákona). Částky podle § 24 odst. 2 písm. f) zákona může uplatnit též právní nástupce poplatníka).
Na zvláštní příloze se pak uvede rozdělení této souhrnné částky podle účtových skupin účtové třídy - náklady.
kc_ii181_161Číslo140161Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací
Tento řádek vyplňují pouze poplatníci vstupující do likvidace, u nichž § 23 zákona stanoví povinnost úpravy výsledku hospodaření za část zdaňovacího období do dne vstupu do likvidace. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, bude částka na tomto řádku zahrnovat zůstatky příjmů příštích období a nákladů příštích období (včetně komplexních nákladů příštích období), které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace, a to za předpokladu, že tato úprava již není promítnuta ve výsledku hospodaření na ř. 10. Na zvláštní příloze je pak třeba uvést rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na jednotlivé položky.
kc_ii182_162Číslo140162
Využití tohoto řádku se týká případů neuvedených na ř. 109 až 161 a 163 (do 31. 3. 2019: až 161), kdy zákon pro účely stanovení základu daně umožňuje snížit výsledek hospodaření uvedený na ř. 10. (od 2017: Na tomto řádku se uvede např. částka uplatněných paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem (§ 24 odst. 2 písm. zt) zákona).) (od 2019: Řádek se využije i v případě snížení výsledku hospodaření podle § 23 odst. 19 zákona, přičemž toto ustanovení se ve smyslu bodu 9 Čl. II přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. použije ve znění účinném od 1. 4. 2019 ode dne účinnosti.) Věcná náplň částky vykázané na tomto řádku se uvede buď přímo v nepředtištěném názvu položky tohoto řádku nebo, pokud zahrnuje více položek, na zvláštní příloze.
kc_ii190_170Číslo140170Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162) (od 1. 4. 2019: + 163)
kc_ii200_200Číslo140200Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170) 3)
U poplatníka, jenž je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně popřípadě daňové ztráty i na něho připadající poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. Tento poměr u společníka veřejné obchodní společnosti odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti, u komplementáře komanditní společnosti odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.
kc_ii201_201Číslo140201Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3),4)
Uvede se část základu daně nebo daňové ztráty ze ř. 200, připadající komplementářům.
kc_ii210_230Číslo140230Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona 5)
Částka odečtu daňové ztráty, uplatněná na tomto řádku podle § 34 odst. 1 zákona, s omezením podle § 38na zákona, nesmí být vyšší než částka základu daně upraveného o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a sníženého o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, uvedená na ř. 220, a současně musí být shodná s částkou uvedenou na ř. 9 ve sl. 4 tabulky E přílohy č. 1 II. oddílu.
Za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2019, resp. 2018, 2017, 2016, 2015, lze jako položku odčitatelnou od základu daně naposledy uplatnit zbývající část daňové ztráty vzniklé a vyměřené za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2014 (2018: 2013, 2017: 2012, 2016: 2011, 2015: 2010).
(2015: Podílové fondy uvedou na tomto řádku částku odečtu daňové ztráty vzniklé a vyměřené za zdaňovací období započaté v letech 2011 až 2014. Tato částka nesmí být v úhrnu s částkou uplatněnou k odečtu na ř. 241 vyšší než částka základu daně uvedená na ř. 220, a současně musí být shodná s částkou uvedenou ve sloupci 4 na řádku odpovídajícím zdaňovacímu období započatému v letech 2011 až 2014.)
kc_ii220_240Číslo140240do 2016: Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
Na tomto řádku se uvede uplatnění odečtu podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004, uplatněním odečtu nelze vykázat daňovou ztrátu, pro jejíž stanovení platí ustanovení § 23 až 33, § 38n a § 38na zákona (do 2016: Uplatněním odečtu podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004, nelze vykázat daňovou ztrátu, pro jejíž stanovení platí ustanovení § 23 až 33, § 38n a § 38na zákona). Proto částka na tomto řádku nesmí být vyšší než základ daně uvedený na ř. 220, snížený o případné odečty daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona (ř. 230) a odečty na podporu výzkumu a vývoje nebo odečty na podporu odborného vzdělávání (ř. 242 a 243).
kc_ii221_241Číslo140241
od 2016
Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže zákon vymezí nové skutečnosti, které budou důvodem k dalším úpravám částky základu daně.
 
2015
Na tomto řádku se uvede částka snížení základu daně podílového fondu o nevyužitou částku záporných rozdílů mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011, pokud mu vznikly za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2010. Tato částka musí být shodná s úhrnem částek vykázaných ve sl. 4 tabulky E přílohy č. 1 II. oddílu, na řádcích odpovídajících zdaňovacím obdobím započatým v roce 2010.
kc_ii230_250Číslo140250Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242 - 243)
Částka uvedená na tomto řádku nemůže nabývat záporných hodnot. To platí i pro řádky 270, 310, 330, 340 a 360.
kc_ii231_251Číslo140251Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250
Tento řádek vyplňují pouze veřejně prospěšní poplatníci (od 2018: (§ 17a zákona)), kterým zákon umožňuje uplatnění snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona.
kc_ii240_260Číslo140260Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10% z částky na ř. 250)5)
Uvede se skutečně uplatněná částka odečtu hodnoty bezúplatných plnění, poskytnutých ve zdaňovacím období na zákonem vymezené účely (§ 20 odst. 8 zákona) z tabulky G přílohy č. 1 II. oddílu, nejvýše však do 10 % z částky na ř. 250.
 
do 2016
Uvede se skutečně uplatněná částka odečtu hodnoty bezúplatných plnění, poskytnutých ve zdaňovacím období na zákonem vymezené účely (§ 20 odst. 8 zákona) z tabulky G přílohy č. 1 II. oddílu, nejvýše však do 10 % z částky na ř. 250. Bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her (ř. 2 tabulky G přílohy č. 1 II. oddílu) se do limitů pro tento odpočet nezapočítávají.
kc_ii250_210Číslo140210Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí 3)5)
Uvede se souhrn příjmů (výnosů) ze zdrojů v zahraničí, u nichž se podle uzavřených mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění uplatňuje metoda úplného vynětí ze základu daně (daňové ztráty), pokud jsou součástí celosvětového základu daně (daňové ztráty) na ř. 200. Rozčlenění částky vykázané na tomto řádku podle jednotlivých smluvních států, v nichž byl zdroj vyjímaných příjmů, musí být doloženo seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 5 zákona).
Pokud poplatníkem je společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, bude částka uvedená na tomto řádku obsahovat i na něho připadající poměrnou část příjmů ze zdrojů v zahraničí plynoucí veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, které se podle smluv o zamezení dvojího zdanění vyjímají ze zdanění, zahrnutou v základu daně uvedeném na ř. 200. Tento poměr u společníka veřejné obchodní společnosti odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti u komplementáře komanditní společnosti odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti. Na zvláštní příloze se pak uvede rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na část vztahující se k veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti a na část vztahující se k vlastní podnikatelské činnosti poplatníka.
Upozornění:
Pod pojmem „příjmy ze zdrojů v zahraničí“ se pro účely vyloučení dvojího zdanění příjmů rozumí příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou, snížené o související výdaje (náklady) stanovené podle tuzemského zákona o daních z příjmů. Odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně použít. Při použití metody úplného vynětí se příjmy ze zdrojů v zahraničí vyjímají ze základu daně před uplatněním částek odčitatelných od základu daně (ř. 230, 240, 241, 242, 243, 251 a 260). Nelze-li u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisejí s příjmy (výnosy) plynoucími ze zdrojů v zahraničí, považuje se za související výdaje (náklady) jejich část stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy).
Částky jednotlivých příjmů ze zdrojů v zahraničí se pro účely jejich vynětí ze zdanění přepočtou na Kč s použitím kursů devizového trhu vyhlášených ČNB, uplatňovaných v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona). Pro přepočet měn neuváděných v kursovním lístku ČNB se použije přepočet přes třetí měnu. Poplatníci, kteří vedou (do 2018: Poplatníci, kteří po 1. lednu 2018, resp. 2017, 2016 vedli jednoduché účetnictví (2015: Poplatníci, kteří po 1. lednu 2015 v souladu s § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 348/2007 Sb., účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví)), mohou přepočítat částky jednotlivých příjmů ze zdrojů v zahraničí pro účely jejich vynětí ze zdanění na Kč s použitím jednotného kursu, vymezeného v § 38 odst. 1 zákona, nevyužijí-li kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních předpisů o účetnictví.
kc_ii260_270Číslo140270Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5) (ř. 250 - 251 - 260)
kc_ii270_280Číslo20280Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
Uvede se sazba daně podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, platná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. V roce 2019, resp. 2018, 2017, 2016, 2015, činí sazba podle § 21 odst. 1 zákona 19 %, sazba podle § 21 odst. 2 zákona 5 % a sazba podle § 21 odst. 3 zákona 0 %.

Položka obsahuje kritickou kontrolu: nesmí být vyplněna u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii280_290Číslo140290Daň (ř. 270 x ř. 280) / 100
kc_ii290_300Číslo140300Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) 5)
Uvede se úhrn skutečně uplatněných slev na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona, nejvýše v částce na ř. 290. Jejich specifikace se provede v tabulce H přílohy č. 1 II. oddílu, přičemž nárok na slevy podle § 35 odst. 1 zákona se vyčíslí i tehdy, bude-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta, nebo jestliže jej nebude možné s ohledem na částku vykázanou na ř. 290 plně využít.
kc_ii291_301Číslo140301ř. 301 II. Oddílu - vyplní v celých Kč
Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže kromě slev na dani zákon vymezí nové skutečnosti, které budou důvodem k dalším úpravám částky daně.
kc_ii300_310Číslo140310Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301) 5)
kc_ii30_20Číslo14020Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona), a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř.10
Na tomto řádku se uvede úhrn částek neoprávněně zkracujících příjmy a hodnota nepeněžních příjmů, které je nutné zahrnout do základu daně, jestliže nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10.
kc_ii310_320Číslo140320Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 5) (nejvýše do částky uvedené na ř. 310 po snížení daně na ř. 319 (do 31. 3. 2019: uvedené na ř. 310))
Uvede se daň zaplacená v zahraničí, o níž lze podle smluv o zamezení dvojího zdanění snížit daň, nejvýše však do částky uvedené na ř. 310 snížené o částku na ř. 319 (do 31. 3. 2019: uvedené na ř. 310). Při výpočtu výše daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst na daň za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, se postupuje podle tabulky I přílohy č. 1 II. oddílu.
kc_ii320_330Číslo140330Daň po snížení na ř. 319 a po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 319 - 320) (do 31. 3. 2019: Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320)), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5)
Částka vykázaná na tomto řádku je součástí celkové daně (ř. 340).

Položka obsahuje kritickou kontrolu: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta.
kc_ii40_30Číslo14030Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou § 23 odst. 3 písm. a) bodů 1 a 2 zákona, (do 2016: podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 20 zákona) zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10
Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou příjmů zahrnutých do částky na ř. 20 a výdajů (nákladů) zahrnutých do částky na řádku 40. (2015: Již pro zdaňovací období započaté v roce 2015 lze použít ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 20 zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2016.)
kc_ii50_40Číslo14040Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
2017
K ř. 40 Na tomto řádku se uvede souhrn rozdílů, o které náklady uplatněné v účetnictví (viz účtová třída – náklady) převyšují výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmu (dále jen daňové výdaje) podle § 24 a 25 zákona, s výjimkou rozdílu, o který účetní odpisy převyšují daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, jenž se uvede samostatně na ř. 50.
Celková částka na ř. 40 musí být shodná s částkou na ř. 13 tabulky A přílohy č. 1 II. oddílu.
 
do 2016
Na tomto řádku se uvede souhrn rozdílů, o které náklady uplatněné v účetnictví (viz účtová třída - náklady) převyšují výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmu (dále jen daňové výdaje) podle § 24 a 25 zákona, s výjimkou rozdílu, o který účetní odpisy převyšují daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, jenž se uvede samostatně na ř. 50.
Do úhrnné částky na tomto řádku se uvede též část pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, hrazených zaměstnavatelem, která nebyla zaplacena v zákonném termínu (§ 24 odst. 2 písm. f) zákona) a dále úhrn nabývacích cen podílů na obchodní společnosti souvisejících s příjmy podle § 20b a § 36 odst. 2 písm. a) bodů 5 a 6 zákona. Na tomto řádku se uvede též hodnota veškerých bezúplatných plnění poskytnutých v období, za které je podáváno daňové přiznání, vč. bezúplatných plnění vymezených v § 20 odst. 8 zákona, jejichž případný odečet od základu daně se uplatní až na ř. 260.
Celková částka na ř. 40 musí být shodná s částkou na ř. 13 tabulky A přílohy č. 1 II. oddílu.
kc_ii60_50Číslo14050Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona
Uvede se celkový rozdíl, o který souhrn odpisů hmotného a nehmotného majetku (§ 26 zákona) uplatněných v účetnictví převyšuje souhrn odpisů tohoto majetku stanovených podle § 26 až 33 zákona. V opačném případě se použije ř. 150.
kc_ii71_61Číslo14061Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací
Tento řádek vyplňují pouze poplatníci vstupující do likvidace, u nichž § 23 zákona stanoví povinnost úpravy výsledku hospodaření za část zdaňovacího období do dne vstupu do likvidace. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, bude částka na tomto řádku zahrnovat zůstatky vytvořených zákonných rezerv a opravných položek (tzn. rezerv a opravných položek, jejichž tvorba byla uznána za daňový výdaj), zůstatky výnosů příštích období a výdajů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace, a to za předpokladu, že tato úprava již není promítnuta ve výsledku hospodaření na ř. 10. Na zvláštní příloze je pak třeba uvést rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na jednotlivé položky.
kc_ii72_62Číslo14062
Tohoto řádku lze využít v ostatních případech, neuvedených na ř. 20 až 61 (do 31. 3. 2019: až 61), kdy je nutné pro správné stanovení základu daně zvýšit výsledek hospodaření na ř. 10. Věcnou náplň částky vykázané na tomto řádku je třeba uvést buď přímo v nepředtištěném názvu položky tohoto řádku nebo, zahrnuje-li více položek, na zvláštní příloze. Např. v návaznosti na ustanovení § 20 odst. 5 a 6 zákona zde poplatník, jenž je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uvede rozdíl mezi jeho podílem na výsledku hospodaření a podílem na základu daně, popřípadě na daňové ztrátě, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, bude-li tento rozdíl kladný (částka zvyšující výsledek hospodaření). Jestliže bude tento rozdíl záporný, uvede se na ř. 162 (částka snižující výsledek hospodaření). (od 2019: Řádek se využije i v případě zvýšení výsledku hospodaření podle § 23 odst. 19 zákona, přičemž toto ustanovení se ve smyslu bodu 9 Čl. II přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. použije ve znění účinném od 1. 4. 2019 ode dne účinnosti.)
kc_ii80_70Číslo14070Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62) (od 1. 4. 2019: + 63)
kc_ii_109Číslo140109Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona se na tomto řádku vyloučí pouze tehdy, jestliže jsou tyto příjmy zahrnuty ve výsledku hospodaření na ř. 10.
kc_ii_111Číslo140111Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř.10)
Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. b) zákona.
kc_ii_112Číslo140112Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř.10)
Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. c) zákona. (2015: Již pro zdaňovací období započaté v roce 2015 lze použít ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 10 zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2016.)
kc_ii_163Číslo140163Částky, o které se podle § 23e, § 23g a § 38fa zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
Na tomto řádku se uvede úhrn částek, o které se snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle ustanovení § 23e odst. 6 zákona, § 23g odst. 1 a 5 zákona a § 38fa odst. 7 zákona. Celková částka na ř. 163 musí být shodná s částkou na ř. 6 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu. Ve smyslu Čl. II. zákona č. 80/2019 Sb. se podle bodu 1., 12. a 13. přechodných ustanovení § 23e a § 38fa zákona použije pro zdaňovací období započaté od 1. 4. 2019, § 23g a § 23h zákona se ve znění účinném od 1. 4. 2019 nepoužije na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.
Položka se vyplňuje pro ZO započatá od 1. 4. 2019.
kc_ii_220Číslo140220Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210) 3)
Bude-li na tomto řádku vykázána daňová ztráta, následující řádky 230 až 330 se nevyplňují ani neproškrtávají. Daňovou ztrátu, která vznikne a bude vyměřena za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2018, resp. 2017, 2016, 2015 lze podle § 34 odst. 1 zákona uplatňovat jako položku odčitatelnou od základu daně nejdéle v pěti bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
Příklad výpočtu částky uvedené na tomto řádku při vykázání záporných čísel na ř. 200, 201 a 210:
ř. 200 ......... –200 000,- Kč
ř. 201 ........... –50 000,- Kč
ř. 210 ........... –30 000,- Kč
ř. 220 = –200 000 – (–50 000) – (–30 000) = –120 000,- Kč
kc_ii_242Číslo140242Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (do 2018: včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013)
Na tomto řádku se uvede odečet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (do 2018: podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona, včetně případného odečtu (do 2016: včetně odečtu) dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013). Částka odečtu se musí rovnat částce vykázané na ř. 5 ve sl. 4 v dílčí tabulce b) tabulky F přílohy č. 1 II. oddílu. Uplatněním odečtu na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 zákona nelze vykázat daňovou ztrátu, proto částka na tomto řádku nesmí být vyšší než základ daně uvedený na ř. 220, snížený o případné částky odečtů uplatněné na ř. 230, 240 a 243.
Pokud poplatníkem je společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, bude částka uvedená na tomto řádku obsahovat i poměrnou část odečtu podle § 34 odst. 4 zákona zjištěného za veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, přičemž tato poměrná část se stanoví v souladu s § 34d odst. 1 a 2 zákona. Na zvláštní příloze se pak uvede rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na část vztahující se k odečtu za veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost a na část vztahující se k vlastní podnikatelské činnosti poplatníka. Obdobně se u těchto poplatníků postupuje i v případě položek uvedených na řádcích 243, 260 a 300.
kc_ii_243Číslo140243Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona
Na tomto řádku se uvede odečet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona. Částka odečtu se musí rovnat částce vykázané na ř. 5 ve sl. 4 v dílčí tabulce c) tabulky F přílohy č. 1 II. oddílu. Uplatněním odečtu na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 zákona nelze vykázat daňovou ztrátu, proto částka na tomto řádku nesmí být vyšší než základ daně uvedený na ř. 220, snížený o případné částky odečtů uplatněné na ř. 230, 240 a 242.
kc_ii_319Číslo140319Snížení daně podle § 38fa zákona
Uvede se daň zaplacená v zahraničí, o níž lze podle § 38fa odst. 8 zákona snížit daň, nejvýše však do částky uvedené na ř. 310. Při snížení daně se postupuje obdobně jako při použití metody prostého zápočtu podle § 38f zákona. Při výpočtu daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst na daň za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, se vychází z údajů Samostatné přílohy k ř. 319 II. oddílu, která se vyplňuje samostatně za každý stát. Celková částka na ř. 319 nesmí být vyšší než součet ř. 7 všech Samostatných příloh k ř. 319 II. oddílu. Ve smyslu Čl. II. zákona č. 80/2019 Sb. se podle bodu 1. přechodných ustanovení § 38fa zákona použije pro zdaňovací období započatá od 1. 4. 2019.
Položka se vyplňuje pro ZO započatá od 1. 4. 2019.
kc_ii_331Číslo140331Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5)
Na tomto řádku se uvede úhrn příjmů před zdaněním (základů daně), které podle § 20b zákona vstupují do samostatného základu daně. (od 2019: Uvede se též zahrnovaný příjem podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, pokud není u ovládající společnosti osvobozen od daně z příjmů.)
Specifikace jednotlivých příjmů uplatněných na ř. 331 se uvede na zvláštní příloze. K příjmům z vypořádacích podílů, z podílů na likvidačním zůstatku nebo z obdobných plnění budou v této zvláštní příloze přiřazeny s nimi související nabývací ceny podílů na obchodní korporaci.
Částka na tomto řádku nesmí nabývat záporných hodnot.
kc_ii_332Číslo20332Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
Uvede se sazba daně podle § 21 odst. 4 zákona, účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. V roce 2019, resp. 2018, 2017, 2016, 2015, činí sazba podle § 21 odst. 4 zákona 15 %.
kc_ii_333Číslo140333Daň ze samostatného základu daně (ř. 331 x ř. 332)/100, zaokrouhlená na celé Kč nahoru
kc_ii_334Číslo140334Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)
Zde se uvede úhrnná částka daní zaplacených v zahraničí z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Specifikace jednotlivých zaplacených daní s přiřazením ke konkrétním zdaněným příjmům bude součástí zvláštní přílohy k ř. 331. K zápočtu lze uplatnit pouze takovou částku daně, která byla v zahraničí u jednotlivých konkrétních příjmů vybrána v souladu s právními předpisy státu v němž byl zdroj příjmu, nejvýše však do částky tuzemské daně z příjmů připadající na daný příjem, a pokud se jedná o příjem ze státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění nejvýše částku daně, která může být v tomto státě vybrána v souladu s uzavřenou smlouvou. Částky daně zaplacené v zahraničí musí být doloženy seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělé příjmy ze zdrojů v zahraničí, potvrzeními zahraničních správců daně (§ 38f odst. 5 zákona).
kc_ii_335Číslo140335Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru
kc_ii_340Číslo140340Celková daň (ř. 330 + 335)
Celková daňová povinnost na tomto řádku se vyměřuje a je základem pro stanovení pokuty za opožděné tvrzení daně (§ 250 DŘ).
Bude-li pro použití ř. 331 až 340 věcná náplň, vyplní se i tehdy, vykáže-li poplatník na ř. 220 daňovou ztrátu.
kc_ii_360Číslo140360Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)
Částka na tomto řádku je poslední známou daní pro stanovení periodicity a výše záloh podle § 38a odst. 1 zákona. Tato částka nesmí nabývat záporných hodnot.
kc_ii_63Číslo14063Částky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
Na tomto řádku se uvede úhrn částek, o které se zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle ustanovení § 23e odst. 1 zákona, § 23g odst. 1 zákona, § 23h zákona a § 38fa odst. 1 a 7 zákona. Celková částka na ř. 63 musí být shodná s částkou na ř. 6 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Ve smyslu Čl. II. zákona č. 80/2019 Sb. se podle bodu 1., 12. a 13. přechodných ustanovení § 23e a § 38fa zákona použije pro zdaňovací období započaté od 1. 4. 2019, § 23g a § 23h zákona se ve znění účinném od 1. 4. 2019 nepoužije na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.
Položka se vyplňuje pro ZO započatá od 1. 4. 2019.
text_ii182_162Text60
text_ii220_240Text60
Položka se vyplňuje od ZO roku 2017.
text_ii221_241Text60
text_ii291_301Text60
Název položky u řádku 301. Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže kromě slev na dani zákon vymezí nové skutečnosti, které budou důvodem k dalším úpravám daňové povinnosti.
text_ii72_62Text60

Věta U
Příloha č.1A II. oddílu - jednotlivé řádky
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_1aČíslo140Vyplní v celých Kč
naz_uc_skupText60Název účtové skupiny (včetně číselného označení)

Věta E
Příloha č.1A II. oddílu - řádek celkem
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_dpp_a12Číslo140Celkem
Výsledná částka na řádku 13 tabulky musí být shodná s částkou na ř. 40 II. oddílu.

Věta F
Příloha č.1B II. oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_dpp_b10Číslo140Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka
Na ř. 12 v části b) tabulky uvede poplatník účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 a v době od 1. ledna 2001 do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003, se použije zákon v příslušném platném znění, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka.
kc_dpp_b6Číslo140Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007
kc_dpp_b_6odskČíslo140Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6
kc_dpp_b_ohm_30_6Číslo140Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 § 30b zákona
kc_dpp_b_onmČíslo140Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později
kc_dppb1Číslo140Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1
kc_dppb2Číslo140Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2
kc_dppb3Číslo140Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3
kc_dppb4Číslo140Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4
kc_dppb5Číslo140Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5
kc_dppb6_b8Číslo140Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

Věta G
Příloha č.1C II. oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_dpp_c10Číslo140Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
kc_dpp_c11Číslo140Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období
kc_dpp_c12Číslo140Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách
kc_dpp_c13Číslo140Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
kc_dpp_c14Číslo140Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období
kc_dpp_c16Číslo140Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c17Číslo140Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c18Číslo140Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období
kc_dpp_c19Číslo140Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období
kc_dpp_c20Číslo140Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c21Číslo140Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c22Číslo140Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období
kc_dpp_c3Číslo140Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c30Číslo140Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c31Číslo140Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c4Číslo140Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c5Číslo140Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c6Číslo140Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c7Číslo140Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
kc_dpp_c8Číslo140Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona
kc_dpp_c9Číslo140Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách
kc_dpp_c_5a1Číslo140Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)
kc_dpp_c_5a2Číslo140Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)
kc_dpp_c_5a3Číslo140Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období
kc_dpp_c_5a4Číslo140Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období
kc_op8bČíslo140Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
kc_op8cČíslo140Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
kc_sop8bČíslo140Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
kc_sop8cČíslo140Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání

Věta V
Příloha č.1E II. oddílu - jednotlivé řádky
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr1e_sl_1_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od - do
Konce zdaňovacích období nebo období, za která byla podána daňová přiznání, v nichž byla vykázána daňová ztráta.
pr1e_sl_1_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od - do
Počátky zdaňovacích období nebo období, za která byla podána daňová přiznání, v nichž byla vykázána daňová ztráta.
pr1e_sl_2Číslo140Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1
Ve sl. 2 se uvede celková výše daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, uvedené ve sl. 1. Za zdaňovací období nebo období, za které je daňové přiznání podáváno, se na příslušném řádku ve sl. 2 uvede výše přiznávané daňové ztráty.
pr1e_sl_3Číslo140Část daňové ztráty ze sl. 2 odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr1e_sl_4Číslo140Část daňové ztráty ze sl. 2 odečtená v daném zdaňovacím období
pr1e_sl_5Číslo140Část daňové ztráty ze sl. 2 kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích

Věta I
Příloha č.1E II. oddílu - řádek celkem
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_dppc65_d85Číslo140Část daňové ztráty ze sl. 2, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
hodnota na ř. 9 (Celkem)
pr1e_sl_4_celkČíslo140Část daňové ztráty ze sl. 2 odečtená v daném zdaňovacím období
hodnota na ř. 9 (Celkem)

Věta J
Věta J - Příloha č.1F II. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr1f_sl_1_r1_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona - do
pr1f_sl_1_r1_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona - od
pr1f_sl_1_r2_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona - do
pr1f_sl_1_r2_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona - od
pr1f_sl_1_r3_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona - do
pr1f_sl_1_r3_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona - od
pr1f_sl_1_r4_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona - do
pr1f_sl_1_r4_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až ů 34e zákona - od
pr1f_sl_2_r1Číslo140Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v uvedeném období
pr1f_sl_2_r2Číslo140Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v uvedeném období
pr1f_sl_2_r3Číslo140Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v uvedeném období
pr1f_sl_2_r4Číslo140Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v uvedeném období
pr1f_sl_3_r1Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v předcházejících obdobích
pr1f_sl_3_r2Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v předcházejících obdobích
pr1f_sl_3_r3Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v předcházejících obdobích
pr1f_sl_3_r4Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v předcházejících obdobích
pr1f_sl_4_r1Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1f_sl_4_r2Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1f_sl_4_r3Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1f_sl_4_r4Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1f_sl_4_r5Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1f_sl_5_r1Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1f_sl_5_r2Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1f_sl_5_r3Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1f_sl_5_r4Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1f_sl_5_r5Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1fc_sl_1_r1_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona - do
pr1fc_sl_1_r1_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona - od
pr1fc_sl_1_r2_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona - do
pr1fc_sl_1_r2_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona - od
pr1fc_sl_1_r3_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona - do
pr1fc_sl_1_r3_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona - od
pr1fc_sl_1_r4_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona - do
pr1fc_sl_1_r4_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona - od
pr1fc_sl_2_r1Číslo140Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v uvedeném období
pr1fc_sl_2_r2Číslo140Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v uvedeném období
pr1fc_sl_2_r3Číslo140Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v uvedeném období
pr1fc_sl_2_r4Číslo140Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v uvedeném období
pr1fc_sl_3_r1Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v předcházejících obdobích
pr1fc_sl_3_r2Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v předcházejících obdobích
pr1fc_sl_3_r3Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v předcházejících obdobích
pr1fc_sl_3_r4Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v předcházejících obdobích
pr1fc_sl_4_r1Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1fc_sl_4_r2Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1fc_sl_4_r3Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1fc_sl_4_r4Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1fc_sl_4_r5Číslo140Část nároku na odpočet odečtená v daném období
pr1fc_sl_5_r1Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1fc_sl_5_r2Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1fc_sl_5_r3Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1fc_sl_5_r4Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích
pr1fc_sl_5_r5Číslo140Část nároku na odpočet kterou lze odečíst v následujících obdobích

Věta L
Příloha č.1G II. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr1g_1Číslo140Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona (do 2017: vč. částky ze ř. 2)
Na ř. 1 tabulky se uvede celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých poplatníkem na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (do 2016: vymezené v § 20 odst. 8 zákona, t.j. vč. bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her), a to i tehdy, bude-li úhrnná částka těchto bezúplatných plnění vyšší než základ daně vykázaný na ř. 250, nejméně však 2 000 Kč, jako minimální zákonná hodnota poskytnutého bezúplatného plnění.
Je-li poplatníkem komanditní společnost, může z celkové hodnoty jí poskytnutých bezúplatných plnění uplatnit pro účely odečtu nejvýše částku připadající na komanditisty (§ 20 odst. 10 zákona), vypočtenou na ř. 5 ve sloupci 3 tabulky J.
U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti je součástí hodnoty bezúplatných plnění, kterou lze odečíst od základu daně, i část hodnoty bezúplatných plnění poskytnutých veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností na zákonem vymezené účely, stanovená podle § 20 odst. 9 nebo 10 zákona, jejíž výpočet se uvede na zvláštní příloze.
Odečet lze uplatnit též za část zdaňovacího období, za něž je podáváno daňové přiznání.
pr1g_2Číslo140Neobsazeno
(do 2016: Ze ř. 1 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her)

od 2017
Položka se nevyplňuje.
 
do 2016
Na ř. 2 tabulky se z celkové hodnoty bezúplatných plnění na ř. 1 uvede hodnota části bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her, o niž lze snížit základ daně snížený podle § 20 odst. 8 zákona.
Je-li poplatníkem komanditní společnost, uvede na tomto řádku částku připadající na komanditisty (§ 20 odst. 10 zákona), vypočtenou na ř. 6 ve sloupci 3 tabulky J.
Odečet lze uplatnit též za část zdaňovacího období, za něž je podáváno daňové přiznání.

Věta M
Příloha č.1H II. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_dpp_f1Číslo140Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona
Pro výpočet nároku na slevu podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením bez zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, ve zdaňovacím období, zaokrouhlený na dvě platná desetinná místa (§ 146 odst. 3 DŘ).

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) a b) zákona lze uplatnit též za období, za něž je podáváno daňové přiznání; při výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením podle § 35 odst. 2 zákona se jako dělitel, popřípadě jmenovatel u zlomku, použije plný roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy, a to i tehdy, bude-li období, za něž je podáváno daňové přiznání kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.
Bude-li daňové přiznání podáváno za zdaňovací období delší než dvanáct měsíců nebo za zdaňovací období hospodářského roku nebo za část zdaňovacího období, jejichž začátek a konec spadají do různých kalendářních roků, zjistí se celková částka slevy jako součet dílčích částek slev, vypočtených samostatně za každou z částí zdaňovacího období spadajících do různých kalendářních roků. Při výpočtu dílčích částek slev se postupuje podle § 35 odst. 2 zákona s tím, že za každý kalendářní rok nebo část kalendářního roku, které spadají do období, za něž se podává daňové přiznání, se jako dělitel, popřípadě jmenovatel u zlomku, použije plný roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy příslušného kalendářního roku.
Poplatníci, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti, popřípadě komanditních společností, uplatní příslušnou slevu pouze v částce, která odpovídá poměru, v jakém byl mezi ně rozdělen základ daně zjištěný za veřejnou obchodní společnost nebo za komanditní společnost.
kc_dpp_f2Číslo140Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona
Pro výpočet nároku na slevu podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců s těžším zdravotním postižením ve zdaňovacím období, zaokrouhlený na dvě platná desetinná místa (§ 146 odst. 3 DŘ).

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) a b) zákona lze uplatnit též za období, za něž je podáváno daňové přiznání; při výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením podle § 35 odst. 2 zákona se jako dělitel, popřípadě jmenovatel u zlomku, použije plný roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy, a to i tehdy, bude-li období, za něž je podáváno daňové přiznání kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.
Bude-li daňové přiznání podáváno za zdaňovací období delší než dvanáct měsíců nebo za zdaňovací období hospodářského roku nebo za část zdaňovacího období, jejichž začátek a konec spadají do různých kalendářních roků, zjistí se celková částka slevy jako součet dílčích částek slev, vypočtených samostatně za každou z částí zdaňovacího období spadajících do různých kalendářních roků. Při výpočtu dílčích částek slev se postupuje podle § 35 odst. 2 zákona s tím, že za každý kalendářní rok nebo část kalendářního roku, které spadají do období, za něž se podává daňové přiznání, se jako dělitel, popřípadě jmenovatel u zlomku, použije plný roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy příslušného kalendářního roku.
Poplatníci, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti, popřípadě komanditních společností, uplatní příslušnou slevu pouze v částce, která odpovídá poměru, v jakém byl mezi ně rozdělen základ daně zjištěný za veřejnou obchodní společnost nebo za komanditní společnost.
kc_dpp_f4Číslo140Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř.1 + 2)
Úhrn slev podle § 35 zákona (ř. 1 + 2).
kc_dpp_h1_35abČíslo140Sleva podle § 35a nebo 35b zákona
Řádek vyplňují pouze poplatníci, jimž byla poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani podle § 1a odst. 1 písm. a) (2015: § 1 odst. 2 písm. a)) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, kteří na tomto řádku uvedou částku této slevy, uplatněné za zdaňovací období.
Poplatník typu 9 přenese do tohoto řádku částku slevy vykázanou ve sl. 4 dílčí tabulky Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona, která je součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu.
Poplatník typu 0 přenese do tohoto řádku částku slevy vykázanou ve sl. 4 dílčí tabulky Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona, která je součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu.

Věta N
Příloha č.1I II. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_dppd17_g17Číslo140Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)
Částku vykázanou na tomto řádku lze podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona uplatnit jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů v následujícím zdaňovacím období nebo období, za něž bude podáváno daňové přiznání. To platí pouze za předpokladu, že z úhrnných částek uvedených na ř. 1 a 2 budou vyloučeny ty částky daně zaplacené v zahraničí, které byly vyměřeny a zaplaceny nad rámec daňové povinnosti stanovené podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. ch), s přihlédnutím k § 25 odst. 1 písm. s) zákona, lze uplatnit též daň zaplacenou v zahraničí z příjmů se zdrojem ve státě, s nímž dosud nemá Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo jestliže již uzavřená smlouva dosud nenabyla účinnosti.
poc_zvl_pr_iČíslo30Počet samostatných příloh
Počet samostatných příloh
pr1i_1Číslo140Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu
Na tomto řádku se uvede úhrnná částka daní zaplacených v zahraničí, které lze v souladu s příslušnými ustanoveními smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána, uplatnit k zápočtu na daň metodou úplného zápočtu. Její rozčlenění podle smluvních států musí být doloženo seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 5 zákona).
pr1i_2Číslo140Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)
Uvede se úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, které lze v souladu s příslušnými ustanoveními smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána, uplatnit k zápočtu na daň metodou prostého zápočtu, vykázaných na ř. 3 všech vyplněných samostatných příloh k tabulce I.
pr1i_3Číslo140Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)
Uvede se úhrn částek vypočtených na ř. 7 všech samostatných příloh k tabulce I.
pr1i_4Číslo140Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)
Částka z tohoto řádku se přenese do ř. 320 II. oddílu, maximálně však do výše částky vykázané na ř. 310 II. oddílu.

Věta Q
Příloha č.1J II. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr1j_sl_2_r1Číslo140
Řádek 1, sloupec 2
pr1j_sl_2_r2Číslo140
Řádek 2, sloupec 2
pr1j_sl_2_r3Číslo140
Řádek 3, sloupec 2
pr1j_sl_2_r4Číslo140
Řádek 4, sloupec 2
pr1j_sl_2_r5Číslo140
Řádek 5, sloupec 2
pr1j_sl_2_r6Číslo140
Řádek 6, sloupec 2
Od ZO roku 2017 se tato položka nevyplňuje.
pr1j_sl_2_r7Číslo140
Řádek 7, sloupec 2
pr1j_sl_2_r9Číslo140
Řádek 9, sloupec 2
pr1j_sl_3_r1Číslo140
Řádek 1, sloupec 3
pr1j_sl_3_r2Číslo140
Řádek 2, sloupec 3
pr1j_sl_3_r3Číslo140
Řádek 3, sloupec 3
Musí se rovnat částce ve sl. 2 na řádku tabulky F/c, na němž je vykázán nárok na odečet za dané zdaňovací období, nebo období, za které je podáváno daňové přiznání
pr1j_sl_3_r4Číslo140
Řádek 4, sloupec 3
Musí se rovnat částce ve sl. 2 na řádku tabulky F/b, na němž je vykázán nárok na odečet za dané zdaňovací období, nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.
pr1j_sl_3_r5Číslo140
Řádek 5, sloupec 3
Musí se rovnat částce na ř. 1 tabulky G
pr1j_sl_3_r6Číslo140
Řádek 6, sloupec 3
Od ZO roku 2017 se tato položka nevyplňuje.
Do ZO roku 2016 se musí rovnat částce na ř. 2 tabulky G.
pr1j_sl_3_r7Číslo140
Řádek 7, sloupec 3
Musí se rovnat částce na ř. 4 tabulky H
pr1j_sl_3_r9Číslo140
Řádek 9, sloupec 3
Musí se rovnat částce na ř. 4 tabulky I
pr1j_sl_4_r1Číslo140
Řádek 1, sloupec 4
pr1j_sl_4_r2Číslo140
Řádek 2, sloupec 4
pr1j_sl_4_r3Číslo140
Řádek 3, sloupec 4
pr1j_sl_4_r4Číslo140
Řádek 4, sloupec 4
pr1j_sl_4_r5Číslo140
Řádek 5, sloupec 4
pr1j_sl_4_r6Číslo140
Řádek 6, sloupec 4
Od ZO roku 2017 se tato položka nevyplňuje.
pr1j_sl_4_r7Číslo140
Řádek 7, sloupec 4
pr1j_sl_4_r9Číslo140
Řádek 9, sloupec 4

Věta S
Příloha č.1K II. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_dpp_i1Číslo140Roční úhrn čistého obratu
Údaj vyplňují všichni poplatníci podávající přiznání za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, kteří na tomto řádku uvedou roční úhrn čistého obratu, vypočtený podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví (2015: vypočtený podle § 20 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o účetnictví). Veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a zákona), uvedou roční úhrn čistého obratu z celkové činnosti, t.j. z hlavní i hospodářské činnosti.
Poplatníci, kteří vedou jednoduché účetnictví (do 2018: Poplatníci, kteří po 1. lednu 2018, resp. 2017, 2016, vedli jednoduché účetnictví (2015: Poplatníci, kteří po 1. lednu 2015 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví)), uvedou součet všech příjmů dosažených za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání.
poc_zamČíslo140Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
zaokrouhlený na celé číslo

Na tomto řádku se uvede celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena k družstvu během zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, který je u poplatníků v postavení účetních jednotek součástí údajů uváděných v příloze účetní závěrky podle
a) § 39 odst. 1 písm. i) (2015: § 39 odst. 3) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění,
b) 54 odst. 5 písm. a) (2015: § 60 odst. 3 písm. b)) vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, v platném znění,
c) § 22 odst. 2 písm. k) vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění,
d) § 30 odst. 1 písm. p) (2015: § 30 odst. 1 písm. m)) vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.
Poplatníci, účetní jednotky vymezené v § 2 vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, v platném znění, a v § 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění, (t.j. územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy, Pozemkový fond České republiky a organizační složky státu), v platném znění, jimž zmíněné vyhlášky nestanoví povinnost uvádět celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců v příloze účetní závěrky, uvedou tento údaj za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, jen pokud mají zpravodajskou povinnost ke statistickým výkazům podle vyhlášky č. 250/2018 Sb. (2018: 373/2017 Sb., 2017: č. 355/2016 Sb., 2016: č. 302/2015 Sb., 2015: č. 239/2014 Sb.), o Programu statistických zjišťování na rok 2019, resp. 2018, 2017, 2016, 2015, jejichž součástí je ukazatel o počtu zaměstnanců (např. P 3-04, Zdp 3-04, Práce 2-04).
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. (od 2018: Pokud se průměrný přepočtený počet zaměstnanců zaokrouhlí na nulu, nebo poplatník neměl žádného zaměstnance uvede se na řádku hodnota nula (0)).
Tento údaj není povinný pro poplatníky, kteří vedou (do 2018: kteří po 1. lednu 2018, resp. 2017, 2016, vedli) jednoduché účetnictví (2015: poplatníky, kteří po 1. lednu 2015 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví).

Věta R
Řádek textové přílohy
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuText3
Číslo řádku z formuláře, ke kterému příloha patří.
kod_sekceText102|5|C|F|H|S|T|V|I|O|D
Označení oddílu, ke kterému se příloha vztahuje.:
2 - II. oddíl,
5 - V.oddíl,
C - příloha C,
F - příloha F,
H - příloha H,
S - příloha H5 tabulka I,
T - příloha H5 tabulka II,
U - příloha H5 tabulka II b),
I - příloha I,
O - obecná příloha
D - důvody pro podání dodatečného DAP
poradiČíslo4
Číslo řádku přílohy.
radekText72Řádek textu písemnosti
Historická položka, dále nepoužívat. Nahrazeno položkou t_prilohy.
t_prilohyText72Textová příloha
Jeden řádek textové přílohy, max. 72 znaků.

Věta W
Samostatná příloha k ř. č.5H k př. č.1 II. Oddílu ( popl. 0,9 )
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr1hr1_iiar1Číslo140Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 8 zákona5)
(ř. 250 II. oddílu - 260 II. oddílu = ř. 270 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů, za běžné zdaňovací období)

pr1hr1_iiar2Číslo140Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 1 zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady)
pr1hr1_iiar5Číslo140Základ pro výpočet částky S1 (ř. 1 - 2)
pr1hr1_iiar6Číslo20Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona (ze ř. 280 II. oddílu)
pr1hr1_iiar7Číslo140Částka S1 podle § 35b odst. 1 písm. a) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů (§ 35b odst. 6, ve spojení s § 35a odst. 5 zákona)
(ř.3 x ř.4 / 100)

pr1hr1_iibr1Číslo140Výchozí částka S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona, před úpravou o hodnoty meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, zaokrouhlená na celé Kč dolů (§ 35b odst. 6, ve spojení s § 35a odst. 5 zákona)
pr1hr1_iibr2ČísloCelkem: 15 Před čárkou: 13 Za čárkou: 11Hodnota jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, stanovená počínaje indexem vztahujícím se ke zdaňovacímu období, za které byla vypočtena částka daně, nebo u rozhodnutí o příslibu vydaného v řízení zahájeném počínaje dnem nabytí účinnosti zákona č. 84/2015 Sb. (2017: č. 84/2012 Sb.), k poslednímu zdaňovacímu období z těch, za která byl vypočten aritmetický průměr částek daně
(do 2016: Hodnota jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen, počínaje indexem vztahujícím se k poslednímu zdaňovacímu období, za něž byl vypočten aritmetický průměr (v %), zaokrouhlená s přesností na jedno desetinné místo)

pr1hr1_iibr3Číslo140Upravená částka S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů (§ 35b odst. 6, ve spojení s § 35a odst. 5 zákona)
(ř.1 x ř.2 / 100)

pr1hr1_iir1Číslo140Částka S1 (§ 35b odst. 1 písm. a) zákona)
pr1hr1_iir2Číslo140Upravená částka S2 (§ 35b odst. 1 písm. b), s přihlédnutím k § 35b odst. 3 zákona)
pr1hr1_iir3Číslo140Sleva na dani podle § 35b zákona (ř. 1 - 2)
pr1hr1_iit1_sl0Text30První zdaňovací období podle § 35b odst. 4 zákona
pr1hr1_iit1_sl1Číslo140Nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle § 35b odst. 4 zákona, stanovený podle § 35b odst. 5 zákona
pr1hr1_iit1_sl2Číslo140Částka slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr1hr1_iit1_sl3Číslo140Částka slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. 1 - sl. 2)
pr1hr1_iit1_sl4Číslo140Částka slevy uplatněná v daném zdaňovacím období **)
(max. částka ze sl. 3)

pr1hr1_ir1Číslo140Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 8 zákona5)
(ř. 250 II. oddílu - 260 II. oddílu = ř. 270 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů)

pr1hr1_ir2Číslo140Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 1 zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady)
pr1hr1_ir5Číslo140Základ daně pro výpočet slevy (ř. 1 - 2)
pr1hr1_ir6Číslo20Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona (ze ř. 280 II. oddílu)
pr1hr1_ir7Číslo140Sleva na dani podle § 35a odst. 1 zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů (§ 35a odst. 5 zákona)
(ř. 3 x ř. 4 / 100)

pr1hr1_it1_sl0Text30První zdaňovací období podle § 35a odst. 3 zákona
pr1hr1_it1_sl1Číslo140Nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle § 35a odst. 3 zákona, stanovený podle § 35a odst. 4 zákona
pr1hr1_it1_sl2Číslo140Částka slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr1hr1_it1_sl3Číslo140Částka slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. 1 - sl. 2)
pr1hr1_it1_sl4Číslo140Částka slevy uplatněná v daném zdaňovacím období **)
(max. částka ze sl. 3)

pr1hr1_roz_cČíslo30
Sleva je uplatňována na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu (část před lomítkem).
pr1hr1_roz_c_pČíslo40
Sleva je uplatňována na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu (část za lomítkem).
pr1hr1_roz_datDatum10
Datum vydání rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu
pr1hr1_skut35aText1A|NVýskyt skutečností podle § 35a odst. 7 nebo 8 anebo 9 zákona (2015: ZDP) ve zdaňovacím období, za které je podáváno DAP
Uveďte, zda máte výskyt skutečností podle § 35a odst. 7 nebo 8 anebo 9 zákona (2015: ZDP) ve zdaňovacím období, za které je podáváno DAP
pr_vyp35a_porusČíslo140Část změny základu daně sníženého o položky podle § 20 odst. 8 a § 34 zákona (ř.1), vzniklá porušením podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) a d) zákona (do 2017: písm. a) zákona)
pr_vyp35a_sniznarČíslo140Částka snížení nároku na slevu podle § 35a odst. 6 zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů
(ř. 6 x ř. 4 / 100)

pr_vyp35a_vyslslvČíslo140Výsledná sleva na dani podle § 35a zákona (ř.5 - 7)
pr_vyp35b_porusČíslo140Část změny základu daně sníženého o položky podle § 20 odst. 8 a § 34 zákona [ř. 1 dílčí tabulky a)], vzniklá porušením podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) a d) zákona
pr_vyp35b_sniznarČíslo140Částka snížení nároku na slevu podle § 35b odst. 7 zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů
(ř.4 x ř.4 dílčí tabulky a) / 100)

pr_vyp35b_vyslslvČíslo140Výsledná sleva na dani podle § 35b zákona (ř.3 - 5)

Věta T
Příloha č.2 II.oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_ii_271Číslo140Část základu daně podle § 20a písm. a) zákona (ř. 270 II. oddílu x počet dnů podle § 20a písm. a) zákona) / (počet dnů trvání zdaňovacího období)
Část základu daně podle § 20a písm. a) zákona (ř. 270 II. oddílu x počet dnů podle § 20a písm. a) zákona)/ počet dnů trvání zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii_272Číslo140Část základu daně podle § 20a písm. a) zákona ze ř. 271, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů
Část základu daně podle § 20a písm. a) zákona ze ř. 271, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii_273Číslo140Část základu daně podle § 20a písm. b) zákona (ř. 270 II. oddílu - ř. 271)
Část základu daně podle § 20a písm. b) zákona (ř. 270 II. oddílu - ř. 271).
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii_274Číslo140Část základu daně podle § 20a písm. b) zákona ze ř. 273, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů
Část základu daně podle § 20a písm. b) zákona ze ř. 273, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii_282Číslo20Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 2 zákona
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 2 zákona.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii_284Číslo20Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 zákona
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 zákona.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii_286Číslo140Část daně připadající na dobu činnosti základního investičního fondu (ř. 272 x ř. 282) / 100
Část daně připadající na dobu činnosti základního investičního fondu (ř. 272 x ř. 282) / 100.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii_288Číslo140Část daně připadající na zbývající část zdaňovacího období (ř. 274 x ř. 284) / 100
Část daně připadající na zbývající část zdaňovacího období (ř. 274 x ř. 284)/100.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
kc_ii_290Číslo140Daň (ř. 286 + 288)
Daň (ř. 286 + 288).
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Smí být vyplněna pouze u poplatníků typu 7 (typ_popldpp).
p_fondČíslo30
Počet kalendářních dnů v části zdaňovacího období ode dne vzniku investičního fondu.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. U poplatníků typu 7 (typ_popldpp) musí být vyplněna a hodnota musí být větší než 0. U poplatníků ostatních typů nesmí být vyplněna.

Věta Z
Samostatná příloha k tabulce I př. č.1
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
zvl_pr_i_k_statText2Stát zdroje příjmu, z nichž je podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uplatňován zápočet daně zaplacené v tomto státě
Stát zdroje příjmů, z nichž je podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uplatňován zápočet daně zaplacené v tomto státě.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2.
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota musí být vyplněna a musí obsahovat kód existujícího státu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
zvl_pr_i_r1Číslo140Celková daň, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí (ř. 310 II. oddílu)
Uvede se daň vztahující se k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí, která se převezme z řádku 310 II. oddílu přiznání.
zvl_pr_i_r2Číslo140Základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně (ř. 220 II. oddílu)
Na tomto řádku bude uveden základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně, který se převezme z řádku 220 II. oddílu přiznání.
zvl_pr_i_r3Číslo140Daň zaplacená z příjmů (výnosů) ve státě zdroje
Na tomto řádku se uvede částka daně zaplacená ve státě zdroje zdaněných příjmů, a to pouze do výše, která mohla být v tomto státě vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Částka daně uplatňovaná k zápočtu musí být doložena seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 5 zákona). Částka vykázaná na tomto řádku se zahrne do celkové částky na ř. 2 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí.
Při přepočtu daně zaplacené v zahraničí na Kč se pro účely jejího zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).
zvl_pr_i_r4Číslo140Celkové příjmy (výnosy) dosažené ve státě jejich zdroje
Uvede se úhrn hrubých příjmů (výnosů) zdaněných ve státě zdroje.
Při přepočtu příjmů ze zdrojů v daném státě na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).
zvl_pr_i_r5Číslo140Výdaje (náklady) související s celkovými příjmy dosaženými ve státě jejich zdroje
Na tomto řádku bude uveden úhrn výdajů (nákladů) stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících s celkovými hrubými příjmy na ř. 4. Při stanovení příjmu podléhajícího zdanění ve státě jejich zdroje, uváděného na ř. 6, nelze použít odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů.
Při přepočtu souvisejících zahraničních výdajů (nákladů) na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).
Nelze-li u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisí s příjmy (výnosy) plynoucími ze zdrojů v daném státě, považuje se za související výdaje (náklady) jejich část stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy) (§ 38f odst. 3 zákona).
zvl_pr_i_r6Číslo140Příjmy podléhající zdanění ve státě jejich zdroje podle § 38f odst. 3 zákona (ř. 4 - ř. 5)
Uvede se příjem podléhající zdanění ve státě zdroje (§ 38f odst. 3 zákona). Bude-li na tomto řádku vykázáno záporné číslo (daňová ztráta) následující řádek 7 se nevyplňuje.
zvl_pr_i_r7Číslo140Částka daně zaplacené ve státě zdroje příjmů, o niž lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu, zaokrouhlená na celé Kč nahoru, nejvýše však částka ze ř. 3
Částka vypočtená na tomto řádku se zahrne do celkové částky na ř. 3 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí.

Věta UA
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka aktiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_bruttoČíslo140brutto
Hodnota ve sloupci brutto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_korekceČíslo140korekce
Hodnota ve sloupci korekce (v tis. Kč). Záporné znaménko se neuvádí.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_nettoČíslo140netto
Hodnota ve sloupci netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_netto_minČíslo140minulé období netto
Hodnota ve sloupci minulé období netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).

Věta UB
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - druhové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UC
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - účelové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka nákladů a výnosů
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UD
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele, tabulka pasiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UE
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty - účelové členění podle vyhl. 500/2002 Sb., pro podnikatele
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UF
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce, tabulka aktiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UG
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce, tabulka podrozvahových položek
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UH
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce, tabulka pasiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UI
Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_akcieČíslo140vlastní akcie
Hodnota ve sloupci vlastní akcie (v tis. Kč).
kc_azioČíslo140emisní ážio
Hodnota ve sloupci emisní ážio (v tis. Kč).
kc_celkemČíslo140celkem
Hodnota ve sloupci celkem (v tis. Kč).
kc_k_fondyČíslo140kapitálové fondy
Hodnota ve sloupci kapitálové fondy (v tis. Kč).
kc_kapČíslo140základní kapitál
Hodnota ve sloupci základní kapitál (v tis. Kč).
kc_r_fondyČíslo140rezervní fondy
Hodnota ve sloupci rezervní fondy (v tis. Kč).
kc_rozdČíslo140oceňovací rozdíly
Hodnota ve sloupci oceňovací rozdíly (v tis. Kč).
kc_ziskČíslo140zisk (ztráta)
Hodnota ve sloupci zisk (ztráta) (v tis. Kč).

Věta UJ
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140minulé účetní období
Hodnota ve sloupci minulé účetní období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140běžné účetní období
Hodnota ve sloupci sledované účetní období (v tis. Kč).

Věta UK
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 502/2002 Sb., pro pojišťovny, tabulka aktiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_bruttoČíslo140brutto
Hodnota ve sloupci brutto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_korekceČíslo140korekce
Hodnota ve sloupci korekce (v tis. Kč). Záporné znaménko se neuvádí.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_nettoČíslo140netto
Hodnota ve sloupci netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_netto_minČíslo140minulé období netto
Hodnota ve sloupci minulé období netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).

Věta UL
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 502/2002 Sb., pro pojišťovny, tabulka pasiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_bruttoČíslo140brutto
Hodnota ve sloupci brutto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_korekceČíslo140korekce
Hodnota ve sloupci korekce (v tis. Kč). Záporné znaménko se neuvádí.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_nettoČíslo140netto
Hodnota ve sloupci netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_netto_minČíslo140minulé období netto
Hodnota ve sloupci minulé období netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).

Věta UN
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty podle vyhl. 502/2002 Sb., pro pojišťovny
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_mzsoucČíslo140běžné účetní období - mezisoučet
Hodnota ve sloupci běžné účetní období - mezisoučet (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_vyslČíslo140běžné účetní období - výsledek
Hodnota ve sloupci běžné účetní období - výsledek (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_vysl_minČíslo140minulé účetní období - výsledek
Hodnota ve sloupci minulé účetní období - výsledek (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_zaklČíslo140běžné účetní období - základna
Hodnota ve sloupci běžné účetní období - základna (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).

Věta UO
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny, tabulka aktiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_bruttoČíslo140brutto
Hodnota ve sloupci brutto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_korekceČíslo140korekce
Hodnota ve sloupci korekce (v tis. Kč). Záporné znaménko se neuvádí.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_nettoČíslo140netto
Hodnota ve sloupci netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_netto_minČíslo140minulé období netto
Hodnota ve sloupci minulé období netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).

Věta UP
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny, tabulka pasiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_bruttoČíslo140brutto
Hodnota ve sloupci brutto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_korekceČíslo140korekce
Hodnota ve sloupci korekce (v tis. Kč). Záporné znaménko se neuvádí.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_nettoČíslo140netto
Hodnota ve sloupci netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_netto_minČíslo140minulé období netto
Hodnota ve sloupci minulé období netto (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).

Věta UQ
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_mzsoucČíslo140běžné účetní období - mezisoučet
Hodnota ve sloupci běžné účetní období - mezisoučet (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_vyslČíslo140běžné účetní období - výsledek
Hodnota ve sloupci běžné účetní období - výsledek (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_vysl_minČíslo140minulé účetní období - výsledek
Hodnota ve sloupci minulé účetní období - výsledek (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).
kc_zaklČíslo140běžné účetní období - základna
Hodnota ve sloupci běžné účetní období - základna (v tis. Kč).
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být zadána u skrytého sloupce (dle definice v číselníku, u těch tabulek kde se skrývané sloupce aplikují - tedy v tabulce pasiv u rozvah pojišťoven a zdravotních pojišťoven).

Věta UR
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tabulka aktiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_posledniČíslo140stav k poslednímu dni účetního období
Hodnota ve sloupci stav k poslednímu dni účetního období (v tis. Kč).
kc_prvniČíslo140stav k prvnímu dni účetního období
Hodnota ve sloupci stav k prvnímu dni účetního období (v tis. Kč).

Věta US
Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tabulka pasiv
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_posledniČíslo140stav k poslednímu dni účetního období
Hodnota ve sloupci stav k poslednímu dni účetního období (v tis. Kč).
kc_prvniČíslo140stav k prvnímu dni účetního období
Hodnota ve sloupci stav k prvnímu dni účetního období (v tis. Kč).

Věta UT
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty podle vyhl. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_celkemČíslo140celkem
Hodnota ve sloupci celkem (v tis. Kč).
kc_hlavČíslo140činnost hlavní
Hodnota ve sloupci činnost hlavní (v tis. Kč).
kc_hospČíslo140činnost hospodářská
Hodnota ve sloupci činnost hospodářská (v tis. Kč).

Věta UV
Přehled o peněžních tocích podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_hodnotaČíslo140Účetní období
Hodnota ve sloupci Účetní období (v tis. Kč).

Věta UU
Přehled o změnách vlastního kapitálu podle vyhl. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radkuČíslo3Číslo řádku
Číslo řádku účetního výkazu. Více informací viz stránka: Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů.
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být duplicitní, musí odpovídat hodnotě z číselníku (viz odkaz výše).
kc_minČíslo140Minulé období
Hodnota ve sloupci Minulé období (v tis. Kč).
kc_sledČíslo140Běžné období
Hodnota ve sloupci Běžné období (v tis. Kč).
kc_snizČíslo140Snížení stavu
Hodnota ve sloupci Snížení stavu (v tis. Kč).
kc_zvysČíslo140Zvýšení stavu
Hodnota ve sloupci Zvýšení stavu (v tis. Kč).

Věta A
Samostatná příloha k položce 12 I. Oddílu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
bezupl_posText1A|NPoskytnutí bezúplatného plnění
uvede se, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce poskytnutí bezúplatného plnění. Za bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.
A - ano
N - ne
bezupl_prijText1A|NPřijetí bezúplatného plnění
uvede se, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce přijetí bezúplatného plnění. Za bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.
A - ano
N - ne
cashpoolText1A|NVyužití cash-poolingu
(vnitroskupinové sdružování finančních prostředků) – uvede se, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.
A - ano
N - ne.
dlpohl_sl1Číslo140Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky - Stav ke konci aktuálního období. Vyplní se v celých tis. Kč
dlpohl_sl2Číslo140Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky - Stav ke konci minulého období. Vyplní se v celých tis. Kč
dlzav_sl1Číslo140Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky - Stav ke konci aktuálního období. Vyplní se v celých tis. Kč
dlzav_sl2Číslo140Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky - Stav ke konci minulého období. Vyplní se v celých tis. Kč
fbzar_posText1A|NFinanční a bankovní záruky - poskytnuté
uvede se, zda daňový subjekt poskytl záruku nebo je v platnosti poskytnutá záruka spojené osobě. Rozumí se jak finanční tak bankovní záruky podle ustanovení § 2029 až § 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Položka se vyplňuje od ZO 2017.
A - ano
N - ne
fbzar_prijText1A|NFinanční a bankovní záruky - přijaté
uvede se, zda daňový subjekt přijal záruku nebo je v platnosti přijatá záruka od spojené osoby. Rozumí se jak finanční tak bankovní záruky podle ustanovení § 2029 až § 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Položka se vyplňuje od ZO 2017.
A - ano
N - ne
fin_sl1Číslo140Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek - Výnos (prodej). Vyplní se v celých tis. Kč
fin_sl2Číslo140Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek - Pořizovací cena (nákup). Vyplní se v celých tis. Kč
hmot_sl1Číslo140Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek - Výnos (prodej). Vyplní se v celých tis. Kč
hmot_sl2Číslo140Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek - Pořizovací cena (nákup). Vyplní se v celých tis. Kč
ic_spojosText202Identifikační číslo spojené osoby
uvede se identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) spojené osoby, pokud jí bylo přiděleno.
krpohl_sl1Číslo140Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky - Stav ke konci aktuálního období. Vyplní se v celých tis. Kč
krpohl_sl2Číslo140Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky - Stav ke konci minulého období. Vyplní se v celých tis. Kč
krzav_sl1Číslo140Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky - Stav ke konci aktuálního období. Vyplní se v celých tis. Kč
krzav_sl2Číslo140Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky - Stav ke konci minulého období. Vyplní se v celých tis. Kč
licence_sl1Číslo140Licenční poplatek (vč. software)
Licenční poplatek (vč. software) - Výnos. Vyplní se v celých tis. Kč
licence_sl2Číslo140Licenční poplatek (vč. software)
Licenční poplatek (vč. software) - Náklad. Vyplní se v celých tis. Kč
najem_sl1Číslo140Nájem
Nájem - Výnos. Vyplní se v celých tis. Kč.
Položka se vyplňuje od ZO 2017.
najem_sl2Číslo140Nájem
Nájem - Náklad. Vyplní se v celých tis. Kč.
Položka se vyplňuje od ZO 2017.
naz_spojosText2551Název spojené osoby
uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah předtištěných políček položky 01 nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka. Je-li spojenou osobou fyzická osoba, uvede se současné jméno a příjmení včetně získaných vědeckých a akademických titulů.
Položka obsahuje kritické kontroly: Název spojené osoby musí být vyplněn; V souboru nesmí existovat duplicitní listy přílohy, tj. věty A se stejnou hodnotou dvojice položek (naz_spojos, stat_spojos).
nehm_sl1Číslo140Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek - Výnos (prodej). Vyplní se v celých tis. Kč
nehm_sl2Číslo140Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek - Pořizovací cena (nákup). Vyplní se v celých tis. Kč
ost_trans_sl1Číslo140Celkový objem ostatních transakcí
Celkový objem ostatních transakcí - Výnos. Vyplní se v celých tis. Kč
ost_trans_sl2Číslo140Celkový objem ostatních transakcí
Celkový objem ostatních transakcí - Náklad. Vyplní se v celých tis. Kč
ost_vlkap_sl1Číslo140Ostatní složky vlastního kapitálu
Ostatní složky vlastního kapitálu - Zvýšení. Vyplní se v celých tis. Kč
ost_vlkap_sl2Číslo140Ostatní složky vlastního kapitálu
Ostatní složky vlastního kapitálu - Snížení. Vyplní se v celých tis. Kč
podil_sl1Číslo140Podíly na zisku
Podíly na zisku - Přijaté. Vyplní se celých v tis. Kč
podil_sl2Číslo140Podíly na zisku
Podíly na zisku - Vyplacené. Vyplní se v celých tis. Kč
sluzby_sl1Číslo140Služby
Služby - Výnos. Vyplní se v celých tis. Kč
sluzby_sl2Číslo140Služby
Služby - Náklad. Vyplní se v celých tis. Kč
stat_spojosText23Kód státu, ve kterém má spojená osoba sídlo
kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí (CZEM) v aktuální znění (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz, použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy)(2015-2016: kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. května 2012 o aktualizaci číselníku zemí (CZEM).
Položka obsahuje kritické kontroly: položka musí být vyplněna a její hodnota musí být kód existujícího státu z číselníku Země (zeme - z číselníku se vkládá položka kod2).
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
urok_sl1Číslo140Úroky
Úroky - Výnos. Vyplní se v celých tis. Kč
urok_sl2Číslo140Úroky
Úroky - Náklad. Vyplní se v celých tis. Kč
uver_sl1Číslo140Úvěrové finanční nástroje
Úvěrové finanční nástroje - Přijaté. Vyplní se v celých tis. Kč
uver_sl2Číslo140Úvěrové finanční nástroje
Úvěrové finanční nástroje - Vyplacené. Vyplní se v celých tis. Kč
zasoby_sl1Číslo140Zásoby materiálu, výrobků a zboží
Zásoby materiálu, výrobků a zboží - Výnos (prodej). Vyplní se v celých tis. Kč
zasoby_sl2Číslo140Zásoby materiálu, výrobků a zboží
Zásoby materiálu, výrobků a zboží - Pořizovací cena (nákup). Vyplní se v celých tis. Kč

Věta B
Příloha č. 2 II. oddílu - datumy základního inv. fondu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
d_fond_doDatum10Část ZO do
Část zdaňovacího období, ve které byl poplatník daně z příjmu právnických osob základním investičním fondem § 20a písm. a) zákona).
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Musí být vyplněna u poplatníků typu 7 (typ_popldpp), je-li vyplněna hodnota (nezáporná) ř. 220. U ostatních typů poplatníků nesmí být vyplněna. Vyplněné datum musí být ve zdaň. období, za které je DAP podáváno. Datum konce ZIF musí být větší nebo rovno počátku ZIF.
d_fond_odDatum10Část ZO od
Část zdaňovacího období, ve které byl poplatník daně z příjmu právnických osob základním investičním fondem (§ 20a písm. a) zákona).
Položka obsahuje kritické kontroly: nesmí být vyplněna, je-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta. Musí být vyplněna u poplatníků typu 7 (typ_popldpp), je-li vyplněna hodnota (nezáporná) ř. 220. U ostatních typů poplatníků nesmí být vyplněna. Vyplněné datumy musí být ve zdaň. období, za které je DAP podáváno. Počátky intervalů ZIF nesmí být duplicitní.

Věta C
Příloha č. 3 II. Oddílu - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_ovlspol_celkČíslo140Celkem
Hodnota celkem za sloupec „Částka“ tabulky IV. Přílohy č. 3 II. oddílu.
Hodnota „Celkem“ se musí rovnat hodnotě na ř. 5 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu a nesmí nabývat záporné hodnoty.
pr3a_celkČíslo140Celkem
Hodnota celkem za řádky tabulky A přílohy č. 3 II. oddílu.
Výsledná částka na ř. 6 tabulky musí být shodná s částkou na ř. 63 II. oddílu. Částky v tabulce A nemohou nabývat záporných hodnot.
pr3a_r1Číslo140Kladný rozdíl mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (§ 23e odst. 1 zákona)
Na řádku se uvede podle § 23e odst. 1 zákona částka kladného rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší hodnota z částky odpovídající 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy (§ 23e odst. 5 zákona), nebo částky 80 000 000 Kč. Limit pro omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů se použije pro zdaňovací období i pro období, za které se podává daňové přiznání. Částka zvýšení musí být shodná s částkou uvedenou ve sl. 4 tabulky I. Přílohy č. 3 II. oddílu.
pr3a_r2Číslo140Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 1 zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví do států podle § 38zg odst. 1 zákona
Na řádku se uvede částka zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí podle § 23g odst. 1 zákona, a to do států dle § 38zg odst. 1 zákona.
Přemístění majetku bez změny vlastnictví se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Uvedené platí shodně i pro ř. 3.
Částka zvýšení musí být shodná s kladnou částkou uvedenou na ř. 7 sl. 4 tabulky II. Přílohy č. 3 II. oddílu.
Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.
Položka se vyplňuje od ZO roku 2020.
pr3a_r3Číslo140Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 1 zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví mimo státy podle § 38zg odst. 1 zákona
Na řádku se uvede částka zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí podle § 23g odst. 1 zákona mimo státy dle § 38zg odst. 1 zákona.
Částka zvýšení musí být shodná s kladnou částkou uvedenou na ř. 7 sl. 4 tabulky III. Přílohy č. 3 II. oddílu.
Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.
Položka se vyplňuje od ZO roku 2020.
pr3a_r4Číslo140Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23h zákona v důsledku rozdílné právní kvalifikace
Na řádku se uvede částka, o kterou je poplatník povinen zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23h zákona v důsledku rozdílné právní kvalifikace.
Ustanovení § 23h zákona se podle bodu 13. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.
Položka se vyplňuje od ZO roku 2020.
pr3a_r5Číslo140Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v případě zdanění ovládané zahraniční společnosti podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona
Na řádku se uvede částka zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona v důsledku zdanění zahrnovaných příjmů z činnosti ovládané zahraniční společnosti (§ 38fa odst. 3 zákona). Na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy (§ 38fa odst. 5 zákona), se pro účely daní z příjmů hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností (§ 38fa odst. 2 zákona) na území České republiky. Částka musí být shodná s hodnotou vykázanou na řádku Celkem v tabulce IV. Přílohy č. 3 II. oddílu za všechny ovládané zahraniční společnosti.
pr3b_celkČíslo140Celkem
Hodnota celkem za řádky tabulky B přílohy č. 3 II. oddílu.
Výsledná částka na ř. 6 tabulky musí být shodná s částkou na ř. 163 II. oddílu. Částky v tabulce B nemohou nabývat záporných hodnot.
pr3b_r1Číslo140Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji o částku, o kterou byl za předcházející zdaňovací období nebo období, za které se podávává daňové přiznání, podle § 23e odst. 1 zákona výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšen, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými výpůjčními výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání (§ 23e odst. 6 zákona)
Na tomto řádku se podle § 23e odst. 6 zákona uvede částka snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, o kterou byl za předcházející zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, podle § 23e odst. 1 zákona výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšen, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými výpůjčními výdaji. Částka snížení musí být shodná s částkou uvedenou ve sl. 3 tabulky I. Přílohy č. 3 II. oddílu a nemůže spolu s dříve využitým snížením převýšit částku uvedenou ve sl. 1 tabulky I. Přílohy č. 3 II. oddílu.
pr3b_r2Číslo140Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 1 zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví do států podle § 38zg odst. 1 zákona
Na řádku se uvede částka snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí podle § 23g odst. 1 zákona, a to do států dle § 38zg odst. 1 zákona.
Přemístění majetku bez změny vlastnictví se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Uvedené platí shodně i pro ř. 3.
Částka se musí rovnat záporné hodnotě vykázané na ř. 7 sl. 4 tabulky II. Přílohy č. 3 II. oddílu, přičemž částka snížení se uvádí bez záporného znaménka.
Příklad uvedení částky na tomto řádku:
ř. 7 sl. 4 tabulky II. Přílohy č. 3 II. oddílu …… - 30 000 Kč
ř. 2 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu …………… 30 000 Kč
Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.
Položka se vyplňuje od ZO roku 2020.
pr3b_r3Číslo140Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 1 zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví mimo státy podle § 38zg odst. 1 zákona
Na řádku se uvede částka snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí podle § 23g odst. 1 zákona mimo státy dle § 38zg odst. 1 zákona. Částka se musí rovnat záporné hodnotě vykázané na ř. 7 sl. 4 tabulky III. Přílohy č. 3 II. oddílu, přičemž částka snížení se uvádí bez záporného znaménka.
Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.
Položka se vyplňuje od ZO roku 2020.
pr3b_r4Číslo140Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 5 zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví do České republiky
Na řádku se uvede snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mez příjmy a výdaji podle § 23g odst. 5 zákona v důsledku přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského státu Evropské unie do České republiky, kdy toto přeřazení podléhá v tomto státě zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví.
Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.
Položka se vyplňuje od ZO roku 2020.
pr3b_r5Číslo140Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona v případě zdanění ovládané zahraniční společnosti
Částka snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji na tomto řádku podle § 38fa odst. 7 zákona nesmí být vyšší než částka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji za dané zdaňovací období na ř. 5 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu a současně se musí shodovat s hodnotou uvedenou na ř. 1 tabulky V. Přílohy č. 3 II. oddílu. Zvýšení a snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji se posuzuje vždy jednotlivě za každou ovládanou zahraniční společnost.

Věta CA
Příloha č. 3 II. Oddílu - I. - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr3i_sl1Číslo140Částka zvýšení výsledku hospodaření podle § 23e odst. 1 zákona za předcházející zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, celkem
Ve sl. 1 se uvede součet všech částek, o které byl v předcházejících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.
pr3i_sl2Číslo140Část ze sl. 1, o kterou byl snížen výsledek hospodaření za předcházející zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, celkem
Ve sl. 2 se uvede součet všech částek, o které byl v předcházejících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Částka spolu s částkou ve sl. 3 nemůže být vyšší než částka ve sl. 1.
pr3i_sl3Číslo140Část ze sl. 1, o kterou byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání
Ve sl. 3 a 4 se podle uvedeného algoritmu uvedou částky zvýšení nebo snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Částka ve sl. 3 musí odpovídat částce uvedené na ř. 1 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu a částka ve sl. 4 musí odpovídat částce uvedené na ř. 1 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Nelze současně vyplnit sl. 3 a 4.
pr3i_sl4Číslo140Částka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání
Ve sl. 3 a 4 se podle uvedeného algoritmu uvedou částky zvýšení nebo snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Částka ve sl. 3 musí odpovídat částce uvedené na ř. 1 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu a částka ve sl. 4 musí odpovídat částce uvedené na ř. 1 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Nelze současně vyplnit sl. 3 a 4.
pr3i_sl5Číslo140Částka, o kterou lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání
Ve sl. 5 se uvede souhrnná částka, o kterou lze snížit v následujících zdaňovacích obdobích nebo období, za která se podává daňové přiznání, výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23e odst. 6 zákona. Tato částka odpovídá algoritmu výpočtu: sl. 1 – sl. 2 - sl. 3 + sl. 4. Uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji není limitováno počtem zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání.

Věta CB
Příloha č. 3 II. Oddílu - II. - od ZO 2020 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO < 2020)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr3ii_celk_rozdČíslo140Celkem
Celkem - Rozdíl (+/-).
pr3ii_celk_sl2Číslo140Celkem
Celkem - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_celk_sl3Číslo140Celkem
Celkem - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_fin_rozdČíslo140Finanční majetek
Finanční majetek - Rozdíl (+/-).
pr3ii_fin_sl2Číslo140Finanční majetek
Finanční majetek - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_fin_sl3Číslo140Finanční majetek
Finanční majetek - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_hmot_rozdČíslo140Hmotný majetek
Hmotný majetek - Rozdíl (+/-).
pr3ii_hmot_sl2Číslo140Hmotný majetek
Hmotný majetek - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_hmot_sl3Číslo140Hmotný majetek
Hmotný majetek - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_nehm_rozdČíslo140Nehmotný majetek
Nehmotný majetek - Rozdíl (+/-).
pr3ii_nehm_sl2Číslo140Nehmotný majetek
Nehmotný majetek - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_nehm_sl3Číslo140Nehmotný majetek
Nehmotný majetek - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_ost_rozdČíslo140Ostatní
Ostatní - Rozdíl (+/-).
pr3ii_ost_sl2Číslo140Ostatní
Ostatní - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_ost_sl3Číslo140Ostatní
Ostatní - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_pohl_rozdČíslo140Pohledávky
Pohledávky - Rozdíl (+/-).
pr3ii_pohl_sl2Číslo140Pohledávky
Pohledávky - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_pohl_sl3Číslo140Pohledávky
Pohledávky - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_zas_rozdČíslo140Zásoby
Zásoby - Rozdíl (+/-).
pr3ii_zas_sl2Číslo140Zásoby
Zásoby - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3ii_zas_sl3Číslo140Zásoby
Zásoby - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.

Věta CC
Příloha č. 3 II. Oddílu - III. - od ZO 2020 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO < 2020)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr3iii_celk_rozdČíslo140Celkem
Celkem - Rozdíl (+/-).
pr3iii_celk_sl2Číslo140Celkem
Celkem - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_celk_sl3Číslo140Celkem
Celkem - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_fin_rozdČíslo140Finanční majetek
Finanční majetek - Rozdíl (+/-).
pr3iii_fin_sl2Číslo140Finanční majetek
Finanční majetek - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_fin_sl3Číslo140Finanční majetek
Finanční majetek - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_hmot_rozdČíslo140Hmotný majetek
Hmotný majetek - Rozdíl (+/-).
pr3iii_hmot_sl2Číslo140Hmotný majetek
Hmotný majetek - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_hmot_sl3Číslo140Hmotný majetek
Hmotný majetek - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_nehm_rozdČíslo140Nehmotný majetek
Nehmotný majetek - Rozdíl (+/-).
pr3iii_nehm_sl2Číslo140Nehmotný majetek
Nehmotný majetek - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_nehm_sl3Číslo140Nehmotný majetek
Nehmotný majetek - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_ost_rozdČíslo140Ostatní
Ostatní - Rozdíl (+/-).
pr3iii_ost_sl2Číslo140Ostatní
Ostatní - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_ost_sl3Číslo140Ostatní
Ostatní - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_pohl_rozdČíslo140Pohledávky
Pohledávky - Rozdíl (+/-).
pr3iii_pohl_sl2Číslo140Pohledávky
Pohledávky - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_pohl_sl3Číslo140Pohledávky
Pohledávky - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_zas_rozdČíslo140Zásoby
Zásoby - Rozdíl (+/-).
pr3iii_zas_sl2Číslo140Zásoby
Zásoby - Cena podle § 23g odst. 1 zákona.
pr3iii_zas_sl3Číslo140Zásoby
Zásoby - Výdaj podle § 23g odst. 1 zákona.

Věta CD
Příloha č. 3 II. Oddílu - IV. - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
ic_ovlspolText20Identifikační číslo
uvede se identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) ovládané zahraniční společnosti, pokud jí bylo přiděleno.
kc_ovlspolČíslo140Částka
Částkou se rozumí celkové zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji za každou jednotlivou ovládanou zahraniční společnost v příslušném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v souladu s ustanovením § 38fa odst. 1 a odst. 7 zákona, a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.
Hodnoty uvedené ve sloupci „Částka“ nemohou nabývat záporných hodnot.
naz_ovlspolText255Název ovládané zahraniční společnosti
uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah řádku nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka.
Položka obsahuje kritické kontroly: Název ovládané zahraniční společnosti musí být vyplněn; V souboru nesmí existovat duplicitní záznamy, tj. věty CD se stejnou hodnotou dvojice položek (naz_ovlspol, stat_ovlspol).
stat_ovlspolText2Stát (kód)
kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí (CZEM) v aktuální znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz, použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy).
Položka obsahuje kritické kontroly: položka musí být vyplněna a její hodnota musí být kód existujícího státu z číselníku Země (zeme - z číselníku se vkládá položka kod2).
Pro popis číselníku Země klikněte zde.

Věta CE
Příloha č. 3 II. Oddílu - V. - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kc_pr3v_r1Číslo140Úhrn částek, o které byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
Na tomto řádku se uvede úhrn částek, o které byl snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedených ve sloupci 4 na řádku 8 jednotlivých samostatných příloh.
kc_pr3v_r2Číslo140Úhrn částek, o které lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
Uvede se úhrn částek, o které lze snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sloupci 5 na řádku 8 jednotlivých samostatných příloh.
poc_pr3vČíslo3Počet samostatných příloh

Věta CF
Samostatná příloha k tabulce V. Př. č. 3 II. Oddílu - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr3v_ic_ovlspolText20Identifikační číslo ovládané zahraniční společnosti
uvede se identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) ovládané zahraniční společnosti, pokud jí bylo přiděleno.
pr3v_naz_ovlspolText255Název ovládané zahraniční společnosti
uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah řádku nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka.
Položka obsahuje kritické kontroly: Název ovládané zahraniční společnosti musí být vyplněn; V souboru nesmí existovat duplicitní listy přílohy, tj. věty CF se stejnou hodnotou dvojice položek (pr3v_naz_ovlspol, pr3v_stat_ovlspol).
pr3v_sl1_r1_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - do
Položka obsahuje kritické kontroly: V případě plnění řádku 1 musí být datum vyplněno a nesmí být menší než datum počátku (pr3v_sl1_r1_od).
pr3v_sl1_r1_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - od
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 1 musí být datum vyplněno.
pr3v_sl1_r2_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - do
Položka obsahuje kritické kontroly: V případě plnění řádku 2 musí být datum vyplněno a nesmí být menší než datum počátku (pr3v_sl1_r2_od).
pr3v_sl1_r2_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - od
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 2 musí být datum vyplněno.
pr3v_sl1_r3_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - do
Položka obsahuje kritické kontroly: V případě plnění řádku 3 musí být datum vyplněno a nesmí být menší než datum počátku (pr3v_sl1_r3_od).
pr3v_sl1_r3_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - od
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 3 musí být datum vyplněno.
pr3v_sl1_r4_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - do
Položka obsahuje kritické kontroly: V případě plnění řádku 4 musí být datum vyplněno a nesmí být menší než datum počátku (pr3v_sl1_r4_od).
pr3v_sl1_r4_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - od
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 4 musí být datum vyplněno.
pr3v_sl1_r5_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - do
Položka obsahuje kritické kontroly: V případě plnění řádku 5 musí být datum vyplněno a nesmí být menší než datum počátku (pr3v_sl1_r5_od).
pr3v_sl1_r5_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - od
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 5 musí být datum vyplněno.
pr3v_sl1_r6_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - do
Položka obsahuje kritické kontroly: V případě plnění řádku 6 musí být datum vyplněno a nesmí být menší než datum počátku (pr3v_sl1_r6_od).
pr3v_sl1_r6_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - od
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 6 musí být datum vyplněno.
pr3v_sl1_r7_doDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - do
Položka obsahuje kritické kontroly: V případě plnění řádku 7 musí být datum vyplněno a nesmí být menší než datum počátku (pr3v_sl1_r7_od).
pr3v_sl1_r7_odDatum10Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření - od
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 7 musí být datum vyplněno.
pr3v_sl2_r1Číslo140Celková výše nároku na snížení výsledku hospodaření vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 1 musí být hodnota vyplněna.
pr3v_sl2_r2Číslo140Celková výše nároku na snížení výsledku hospodaření vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 2 musí být hodnota vyplněna.
pr3v_sl2_r3Číslo140Celková výše nároku na snížení výsledku hospodaření vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 3 musí být hodnota vyplněna.
pr3v_sl2_r4Číslo140Celková výše nároku na snížení výsledku hospodaření vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 4 musí být hodnota vyplněna.
pr3v_sl2_r5Číslo140Celková výše nároku na snížení výsledku hospodaření vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 5 musí být hodnota vyplněna.
pr3v_sl2_r6Číslo140Celková výše nároku na snížení výsledku hospodaření vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 6 musí být hodnota vyplněna.
pr3v_sl2_r7Číslo140Celková výše nároku na snížení výsledku hospodaření vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Položka obsahuje kritickou kontrolu: V případě plnění řádku 7 musí být hodnota vyplněna.
pr3v_sl3_r1Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl3_r2Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl3_r3Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl3_r4Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl3_r5Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl3_r6Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl3_r7Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v předcházejících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl4_celkČíslo140Celkem
Celkem - Část nároku ze sl. 2 odečtená v daném zdaňovacím období.
pr3v_sl4_r1Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
pr3v_sl4_r2Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
pr3v_sl4_r3Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
pr3v_sl4_r4Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
pr3v_sl4_r5Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
pr3v_sl4_r6Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
pr3v_sl4_r7Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
pr3v_sl5_celkČíslo140Celkem
Celkem - Část nároku ze sl. 2 kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích.
pr3v_sl5_r1Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl5_r2Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl5_r3Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl5_r4Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl5_r5Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl5_r6Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
pr3v_sl5_r7Číslo140Část nároku ze sl. 2 o kterou lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
pr3v_stat_ovlspolText2Stát (kód)
kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí (CZEM) v aktuální znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz, použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy).
Položka obsahuje kritické kontroly: položka musí být vyplněna a její hodnota musí být kód existujícího státu z číselníku Země (zeme - z číselníku se vkládá položka kod2).
Pro popis číselníku Země klikněte zde.

Věta H
Samostatná příloha k ř. 319 II. Oddílu - pro ZO započatá od 1. 4. 2019 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO započatá před 1. 4. 2019)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
pr319_r1Číslo140Celková daň poplatníka z celosvětových příjmů včetně příjmů podle § 38fa odst. 1 zákona (ř. 310 II. oddílu)
Na řádek 1 se uvede hodnota z řádku 310 II. oddílu přiznání.
pr319_r2Číslo140Základ daně z ř. 220 II. oddílu
Na řádek 2 se uvede hodnota z řádku 220 II. oddílu přiznání.
pr319_r3Číslo140Daň zaplacená v zahraničí společností dle § 38fa odst. 8 písm. a), b) a c) zákona z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které byl použit § 38fa odst. 1 zákona
Na řádku 3 se uvede částka daně obdobné dani z příjmů právnických osob zaplacená z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem v zahraničí (ve státě sídla ovládané zahraniční společnosti), kterou lze započítat na daňovou povinnost ovládající společnosti. Započítat tuto daň lze pouze v rozsahu, ve kterém byla tato daň stanovena z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, které byly přičteny poplatníkovi (ovládající osobě). Příjmy z činnosti, na které se použije postup podle § 38fa odst. 1 zákona, se rozumí příjmy ovládající společnosti skutečně přičítané, tedy v rozsahu určeném podle § 38fa odst. 6 zákona, tj. v poměrné části vypočítané podle podílu ovládající společnosti na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti.
 
Při přepočtu daně zaplacené ze zahrnovaných příjmů v zahraničí na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.
pr319_r4Číslo140Příjmy z činností a nakládání s majetkem, na které byl uplatněn § 38fa odst. 1 zákona
Na řádku 4 se uvedou celkové zahrnované příjmy za daný stát, tj. součet zahrnovaných příjmů za všechny ovládané zahraniční společnosti se sídlem v daném státě, a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen. Při přepočtu příjmů zahrnovaných do základu daně ovládající společnosti na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.
pr319_r5Číslo140Výdaje související s příjmy z činností a nakládání s majetkem, na které byl uplatněn § 38fa odst. 1 zákona
Na řádku 5 se uvede úhrn částek daňových výdajů, stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících se zahrnovanými příjmy uvedenými na řádku 4. Při přepočtu souvisejících zahraničních výdajů na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.
pr319_r6Číslo140Příjmy (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) podléhající zdanění dle § 38fa zákona (ř. 4 - ř. 5)
Na řádku 6 se vypočítá rozdíl údajů řádku 4 a řádku 5. V této tabulce se uvádí pouze kladné hodnoty výše uvedeného rozdílu.
 
Kumulovaný součet hodnot řádku 6 všech samostatných příloh k ř. 319 II. oddílu přiznání se rovná částce uvedené v řádku celkem tabulky IV. Přílohy č. 3 II. oddílu.
pr319_r7Číslo140Částka daně, o níž lze snížit daň ovládající společnosti podle § 38fa odst. 8 zákona, nejvýše však částka z ř. 3
Na řádku 7 se vypočítá daň, kterou lze uznat k zápočtu postupem pro aplikaci zápočtu prostého dle § 38f odst. 2 zákona. Částka vypočtená na řádku 7 se přenese na ř. 319 II. oddílu přiznání. Pokud je více samostatných příloh k řádku 319 II. oddílu přiznání, přenese se kumulovaná hodnota z řádku 7 všech těchto příloh na řádek 319 II. oddílu přiznání, avšak nejvýše do hodnoty ř. 310 II. oddílu přiznání.
 
Obdobná možnost odečtení od daňové povinnosti poplatníka je upravena v § 38fa odst. 8 písm. c) zákona i pro daně zaplacené z těchto příjmů daňovým nerezidentem, jehož prostřednictvím drží český daňový rezident – poplatník daně z příjmů právnických osob – podíl na ovládané zahraniční společnosti, jejíž příjmy již byly zahrnuty do základu daně tohoto nerezidenta z důvodu, že ve státě jeho daňové rezidence jsou taktéž uplatňována pravidla obdobná § 38fa zákona.
pr319_statText2Stát (kód)
Kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí (CZEM) v aktuální znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz, použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy).
Položka obsahuje kritické kontroly: položka musí být vyplněna a její hodnota musí být kód existujícího státu z číselníku Země (zeme - z číselníku se vkládá položka kod2).
Pro popis číselníku Země klikněte zde.

Obecná příloha
ZkratkaTyp atributuDélkaPřípustné hodnotyPopis
cislo Číslo4Pořadové číslo přílohy. Nesmí být v rámci jednoho podání duplicitní
nazev Text255Popis přiloženého souboru
jm_souboru Text255Název přiloženého souboru.
povolené typy souborů jsou: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a TXT/CSV. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4 000 kilobajtů.
kodovani Text10base64Kódování přiloženého souboru

Předepsaná příloha
ZkratkaTyp atributuDélkaPřípustné hodnotyPopis
cislo Číslo4Pořadové číslo přílohy. Nesmí být v rámci jednoho podání duplicitní
nazev Text255Popis přiloženého souboru
jm_souboru Text255Název přiloženého souboru.
povolené typy souborů jsou: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a TXT/CSV. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4 000 kilobajtů.
kodovani Text10base64Kódování přiloženého souboru
kod Text10Kód přílohy

DPPDP8 - Limity

Z důvodů překročení stanovené velikosti podání může dojít ke změně zpracování z on-line do režimu off-line,
ve kterém budou některé kontroly a přepočty ve formuláři i u načteného podání vypnuty a podání bude odesláno bez jejich provedení.
U těchto níže uvedených vět písemnosti jsou uvedeny parametry, kdy po překročení stanoveného limitu bude zpracování
prováděno pouze v off-line režimu. Pokud není typ věty uveden, pak se jedná o limit pro všechny věty za podání celkem bez ohledu na
jejich typ. Takový limit, pokud je nastaven, bývá uveden vždy na prvním řádku tabulky.


TypPopisStanovený limit počtu řádků (záznamů)
ASamostatná příloha k položce 12 I. Oddílu5000Legenda - význam sloupců jednotlivých tabulek


Struktura vět


Typ:Označení věty písemnosti. Věta reprezentuje určitý věcný (i opakující se) celek. Každá písemnost musí mít povinné věty "D" a "P". Pro označení věty jsou (nově) rezervovány 2 znaky.
Popis:Popis obsahu věty.
Minimální počet:Minimální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Maximální počet:Maximální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Položky:Seznam zkratek položek, které může daná věta obsahovat.

E-příloha


Typ:Typ přílohy (zatím existuje pouze obecná příloha).
Kód přílohy:Kódové označení e-přílohy.
Popis:Vysvětlení významu e-přílohy.
Minimální počet:Minimální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny.
Maximální počet:Maximální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny.
Atributy:Seznam atributů přílohy.

Položky vět


Zkratka:Název položky - tento název je použit i pro název položek v souboru XML.
Typ položky:Datový typ položky.
Délka:Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků.
Za čárkou:U číselných položek udává počet míst za desetinnou čárkou.
Kód:Obsahuje kód položky tak, jak se má zobrazit v popisu položky na formuláři/průvodci.
Maska:Pouze pro typ alfanum. Může obsahovat regulární výraz, na který je položka kontrolována.
Alfanum.:Udává, zda se jedná o textovou reprezentaci čísla (hodnotou položky mohou být pouze řetězce sestávající ze znaků '0' - '9').
Měna:Indikátor, zda se jedná o položku typu měna. Pokud nejsou vyplněny hodnoty délky a za čárkou, jsou použity defaultní údaje měny (10,2).
Povinná:Určuje, zda položka musí být zadána (v souboru).
Záporná:Určuje, zda (číselná) položka může být záporná.
Popis:Vysvětlení významu položky.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.12.1 ze dne 31.07.2020 17:42