• PŘIHLÁSIT NIA

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2010 včetně a vyšších

Zkratka:DPSVD2
Verze:09.02.01
Ze dne:5.12.2018

Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně. (dokument PDF; 316,6 kB).

Soubor definující strukturu písemnosti ke stažení: dpsvd2_epo2.xsd (dpsvd2_epo2.xsd).

DPSVD2 - Struktura vět

TypPopisMinimální početMaximální početPoložky
DZákladní údaje o Vyúčtování11c_drp, c_ufo_cil, d_ins, d_zjist, dapdps_forma, dokument, k_rozl, k_uladis, kc_dpsii01, kc_dpsii02, kc_dpsii03, kc_dpsii04, kc_dpsii05, lh_odv, zdobd_do, zdobd_od
PInformace o subjektu11c_obce, c_orient, c_pop, c_pracufo, dic, jmeno, naz_obce, opr_jmeno, opr_postaveni, opr_prijmeni, prijmeni, psc, sest_email, sest_jmeno, sest_prijmeni, sest_telef, sest_titul, titul, typ_ds, ulice, zast_dat_nar, zast_ev_cislo, zast_ic, zast_jmeno, zast_kod, zast_nazev, zast_prijmeni, zast_typ, zkrobchjm
RJeden řádek obsahu textové přílohy09999kod_sekce, poradi, t_prilohy
OJeden řádek tabulky v Části I.09999cj_dpsi07, kc_dpsi01, kc_dpsi02, kc_dpsi03, kc_dpsi04, kc_dpsi05, kc_dpsi06, kc_dpsi07, kc_dpsi08, kc_dpsi08a, kc_dpsi09, kc_dpsi10, mesic
SSoučtový řádek tabulky v Části I.01s_kc_dpsi01, s_kc_dpsi02, s_kc_dpsi03, s_kc_dpsi04, s_kc_dpsi05, s_kc_dpsi06, s_kc_dpsi07, s_kc_dpsi08, s_kc_dpsi08a, s_kc_dpsi09, s_kc_dpsi10
ABankovní účet (řádek v tabulce u položky 06)09999fu_c_komds, fu_k_bank, fu_pbu
BJeden řádek Přílohy k Vyúčtování09999d_dodsraz, d_vracprepl, kc_castka, mesic_nespr, mesic_opr, rok_nespr, rok_opr

DPSVD2 - e-přílohy

TypKód přílohyPopisMinimální početMaximální početAtributy
Obecná příloha0500cislo, nazev, jm_souboru, kodovani

DPSVD2 - Položky vět

Věta D
Základní údaje o Vyúčtování
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_drpČíslo3771|772z příjmu
Druh příjmu. Vyplňte jednu z následujících hodnot:
771 - příjmy právnických osob,
772 - příjmy fyzických osob.
c_ufo_cilČíslo4Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
vyplňte zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (správce daně), v jehož územním obvodu máte v době podání adresu místa pobytu nebo sídlo.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Územní finanční orgány (ufo). Z číselníku se vkládá položka c_ufo.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněno číslo existujícího FÚ.
Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde.
d_insDatum1001d Datum
od 2016
Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A), předložení konečné zprávy (B), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet daň před uplynutím kalendářního roku (M), skončení řízení o pozůstalosti (N), předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty (O).
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období se zahrnuje u kódu A povinnost za kalendářní měsíce (případně za část kalendářního měsíce) dané části zdaňovacího období (kalendářního roku), ve kterých plátci daně vznikla povinnost srazit daň (§ 38d odst. 1 a 2 zákona) ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování, a to bez ohledu na lhůtu pro odvod sražené daně. Pro kódy B, J, K, L, N, O platí, že se do Vyúčtování zahrnuje povinnost za celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (kalendářního roku), a to bez ohledu na lhůtu pro odvod sražené daně ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování. Pokud je však oprávněný subjekt k podání Vyúčtování schopen uvést celkovou daňovou povinnost ke dni (tzn. jeho daňová povinnost je konečná), není nutné dodržet výše uvedené pravidlo ve vztahu k celému období – platí pro kódy J, L, N, O. U kódu M a I se jedná o podání ke dni.

2015
Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A), předložení konečné zprávy (B), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet daň před uplynutím kalendářního roku (M), skončení řízení o pozůstalosti (N), předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty (O).
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období se zahrnuje povinnost za celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (kalendářního roku) – platí pro kódy A (pouze pro části zdaňovacího období 2015), B, J, K, L, N, O, a to bez ohledu na lhůtu pro odvod sražené daně ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování. Pokud je však oprávněný subjekt k podání Vyúčtování schopen uvést celkovou daňovou povinnost ke dni (tzn. jeho daňová povinnost je konečná), není nutné dodržet výše uvedené pravidlo ve vztahu k celému období – platí pro kódy J, L, N, O. U kódu M a I se jedná o podání ke dni.
U kódu A se od části zdaňovacího období 2016 do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období zahrnuje povinnost za kalendářní měsíce (případně za část kalendářního měsíce) dané části zdaňovacího období (kalendářního roku) ve kterých plátci daně vznikla povinnost srazit daň (§ 38d odst. 1 a 2 zákona) ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování, a to bez ohledu na lhůtu pro odvod sražené daně.

2014
Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A), předložení konečné zprávy (B), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet daň před uplynutím kalendářního roku (M), skončení řízení o pozůstalosti (N), předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty (O).
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období se zahrnuje povinnost za celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (kalendářního roku) – platí pro kódy A, B, J, K, L, N, O, a to bez ohledu na lhůtu pro odvod sražené daně ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování. Pokud je však oprávněný subjekt k podání Vyúčtování schopen uvést celkovou daňovou povinnost ke dni (tzn. jeho daňová povinnost je konečná), není nutné dodržet výše uvedené pravidlo ve vztahu k celému zálohovému období – platí pro kódy J, L, N, O. U kódu M a I se jedná o podání ke dni.

do 2013
Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A, G), předložení konečné zprávy (B, G), podání návrhu na zrušení konkursu (C, G), zrušení konkursu (D, G), splnění jiného způsobu řešení úpadku (E, G), přechod oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně (F, G), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace včetně právnické osoby při přeměně obchodní společnosti (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet zálohu na daň před uplynutím kalendářního roku (M).

Upozornění pro části zdaňovacího období 2013:
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období se zahrnuje povinnost za celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (kalendářního roku), a to bez ohledu na lhůtu pro odvod sražené daně ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování.

Upozornění pro části zdaňovacího období 2012:
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období 2012 se zahrnuje daňová povinnost pouze za ty celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (roku), za které již podle zákona uplynula lhůta pro odvod daně a konec této lhůty předchází den, uvedený pod 01d (tj. den úkonu či skutečnosti zakládající povinnost podání Vyúčtování, v tiskopisu uvedeno pod písmeny A–F a J–L).

Upozornění pro části zdaňovacího období 2011:
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období se zahrnuje daňová povinnost pouze za ty celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (roku), za které již podle zákona uplynula lhůta pro odvod daně a konec této lhůty předchází den, uvedený pod 01d (tj. den úkonu či skutečnosti zakládající povinnost podání Vyúčtování, v tiskopisu uvedeno pod písmeny A–F a J-L).

Položka obsahuje kritickou kontrolu: u kódů rozlišení A-F musí být měsíc z data o 2 vyšší než měsíc z data konce zdaňovacího období.
d_zjistDatum1001b Důvody pro podání dodatečného Vyúčtování zjištěny dne
U dodatečného Vyúčtování uveďte datum zjištění důvodů pro podání (§ 141 odst. 5 daňového řádu).
dapdps_formaText1B|O|D|E01a Vyúčtování
Typ Vyúčtování.
B - řádné
O - řádné-opravné
D - dodatečné
E - dodatečné-opravné
dokumentText3VD2Typ dokumentu
Vyplňte text VD2.
k_rozlText2A|B|C|D|E|F|GA|GB|GC|GD|GE|GF|GI|GJ|GK|GL|GM|GN|GO|H|I|J|K|L|M|N|O01c Kód rozlišení Vyúčtování
od 2014
Kód rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování vyplňte pouze v níže uvedených případech a učiňte podání v uvedených lhůtách:
A – do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno (§ 244 odst. 1 daňového řádu),
B – do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu),
G – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula (§ 245
daňového řádu), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod příslušnými písmeny. Např. GA – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,
H – za zbývající část zdaňovacího období, na které se nevztahovalo podání Vyúčtování v případech uvedených v 01c, a to ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 137 odst. 2 daňového řádu),
I – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 4 daňového řádu),
J – do 30 dnů ode dne zániku právnické osoby bez likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího zániku (§ 240a daňového řádu). Není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel či zakladatel (defi nice právního nástupce – viz § 240 odst. 2 daňového řádu).
K – do 30 dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do likvidace (§ 240c odst. 2 daňového řádu),
L – do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu (§ 240c odst. 3 daňového řádu),
M – do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl plátce daně naposledy povinen odvést podle zákona „daň vybíranou srážkou“, popřípadě podat hlášení, z důvodu zániku této povinnosti před uplynutím kalendářního roku, a to za uplynulou část zdaňovacího období (§ 234 daňového řádu),
N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 daňového řádu),
O – do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c daňového řádu).

do 2013
Vyplňte jednu z následujících hodnot:
A – do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku (§ 244 odst. 1 daňového řádu),
B – do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
C – do 15 dnů ode dne podání návrhu na zrušení konkursu (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
D – do 15 dnů ode dne zrušení konkursu (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
E – do 15 dnů ode dne splnění jiného způsobu řešení úpadku (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
F – do 15 dnů ode dne přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně (§ 244 odst. 4 a 5 daňového řádu),
G(A, B, C, D, E, F) – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula (§ 245 daňového řádu), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod písmeny A–F, tzn. uveďte jednu z možných kombinací (GA, GB, GC, GD, GE, GF). Např. GA – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,
H – za zbývající část zdaňovacího období, na které se nevztahovalo podání Vyúčtování z předcházejících titulů, a to ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 137 odst. 2 daňového řádu),
I – do 6 měsíců od úmrtí zůstavitele dědic, na kterého přešla daňová povinnost (§ 239 odst. 3 daňového řádu),
J – do konce následujícího měsíce po zániku právnické osoby bez likvidace, včetně zániku právnické osoby při přeměně obchodní společnosti. Není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel či zakladatel. Obdobně postupují subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí při zrušení stálé provozovny na území České republiky (§ 240 odst. 4 daňového řádu),
K – do 1 měsíce ode dne vstupu právnické osoby do likvidace, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu),
L – ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku právnické osoby, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu),
M – do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl plátce daně naposled povinen odvést daň, popřípadě podat hlášení, z důvodu zániku této povinnosti před uplynutím kalendářního roku, a to za uplynulou část zdaňovacího období (§ 234 odst. 3 daňového řádu).
k_uladisText3DPSZkratka daňové úlohy
Vyplňte text DPS.
kc_dpsii01ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Na dani mělo být sraženo (sl. 1 ř. 13 v části I.)
Uveďte úhrn částek daně, která měla být sražena (hodnota ze sloupce 1 řádku 13 v části I.)
kc_dpsii02ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Neobsazeno
(do 2012: Úhrn částek upravujících sraženou daň (sl. 8 ř. 13 v části I.))

od 2013
neobsazeno

do 2012
Uveďte úhrn částek upravujících sraženou daň (hodnota ze sloupce 8 řádku 13 v části I.).
kc_dpsii03ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Neobsazeno
(do 2012: Rekapitulace (ř. 1 - ř. 2))

od 2013
neobsazeno

do 2012
Uveďte výsledek výpočtu (ř. 1 – ř. 2)
kc_dpsii04ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Na dani bylo odvedeno (sl. 10 ř. 13 v části I.)
Uveďte úhrn částek daně, která byla odvedena (hodnota ze sloupce 10 řádku 13 v části I.)
kc_dpsii05ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22ř. 4 - ř. 1 (do 2012: ř. 4 - ř. 3)
(+ zaplaceno více, - zbývá doplatit)

od 2013
proveďte výpočet (ř. 4 – ř. 1). Kladná částka znamená, že za vykazované zdaňovací období bylo zaplaceno více. Záporná, že za vykazované zdaňovací období zbývá na dani doplatit. O vratitelný přeplatek je možné požádat příslušného správce daně formou žádosti (žádost podle § 155 odst. 2 daňového řádu).

2012
proveďte výpočet (ř. 4 – ř. 3). Kladná částka znamená, že za vykazované zdaňovací období bylo zaplaceno více. Záporná, že za vykazované zdaňovací období zbývá na dani doplatit. O vratitelný přeplatek je možné požádat příslušného správce daně formou žádosti (žádost podle § 155 odst. 2 daňového řádu).

2011
Proveďte výpočet (ř. 4 – ř. 3). Kladná částka znamená, že bylo zaplaceno více. Záporná, že zbývá na dani doplatit. O přeplatek je možné požádat příslušného správce daně formou žádosti (žádost podle § 155 odst. 2 daňového řádu).

2010
Proveďte výpočet (ř. 4 – ř. 3). Kladná částka znamená, že bylo zaplaceno více. Záporná, že zbývá na dani doplatit. O přeplatek je možné požádat příslušného správce daně formou žádosti (žádost podle § 155 odst. 2 daňového řádu).
Vznikne-li přeplatek na řádku 5 části II. pouze z titulu změny odvedené daně (vybrané z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážkou podle zvláštní sazby daně) na zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (v důsledku dodatečně podepsaného prohlášení viz sl. 6 části I. Vyúčtování), bude s částkou takto vzniklého přeplatku nakládáno v souladu s ustanovením § 153 a 154 daňového řádu.
lh_odvDatum1005 Lhůta pro podání daňového přiznání v průběhu zdaňovacího období
Uveďte datum zákonné lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v průběhu zdaňovacího období (např. při vstupu do likvidace, úmrtí daňového subjektu apod.), pokud jste v období, za které předkládáte Vyúčtování, byli takové daňové přiznání povinni podat v souladu se zvláštním předpisem a měli jste odvést sraženou daň nejpozději do termínu pro podání tohoto daňového přiznání (§ 38d odst. 3 věta druhá zákona).
Položka obsahuje kritické kontroly: zadaná hodnota musí být větší než datum zdaňovacího období od, zadaná hodnota musí být menší než datum zdaňovacího období do.
zdobd_doDatum10Konec zdaňovacího období
Vyplňte konec zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritické kontroly: Datum musí být větší nebo rovno datumu počátku zdaňovacího období, rok musí být shodný s rokem data počátku zdaňovacího období; musí být menší nebo rovno aktuálnímu datu; Je kontrolována přípustnost kombinace kódu rozlišení (k_rozl) a roku konce zdaň. období. Přípustné kombinace jsou:
A: 2010 až (akt. rok)
B: 2010 až (akt. rok)
C: 2010 až 2013
D: 2010 až 2013
E: 2010 až 2013
F: 2010 až 2013
GA: 2010 až (akt. rok - 1)
GB: 2010 až (akt. rok - 1)
GC: 2010 až 2012
GD: 2010 až 2012
GE: 2010 až 2012
GF: 2010 až 2012
GI: 2013 až (akt. rok -1)
GJ: 2013 až (akt. rok -1)
GK: 2013 až (akt. rok -1)
GL: 2013 až (akt. rok -1)
GM: 2013 až (akt. rok -1)
GN: 2013 až (akt. rok -1)
GO: 2013 až (akt. rok -1)
H: 2010 až (akt. rok)
I: 2010 až (akt. rok)
J: 2010 až (akt. rok)
K: 2010 až (akt. rok)
L: 2010 až (akt. rok)
M: 2010 až (akt. rok)
N: 2014 až (akt. rok)
O: 2014 až (akt. rok)
(nevyplněný): 2010 až (akt. rok - 1)
zdobd_odDatum10Počátek zdaňovacího období
vyplňte počátek zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritické kontroly: Je kontrolována přípustnost kombinace kódu rozlišení (k_rozl) a roku počátku zdaň. období. Přípustné kombinace jsou stejné jako u konce zdaň. období (viz popis položky zdobd_do). Datum počátku ZO nesmí být větší než aktuální datum.

Věta P
Informace o subjektu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obceČíslo6Číslo obce
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu, dle číselníku obcí.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
c_orientText4Číslo orientační
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
c_popČíslo6Číslo popisné
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
c_pracufoČíslo4Územní pracoviště v, ve, pro
územní pracoviště, kde je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (podle § 13 zákona číslo 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Pro popis číselníku Pracoviště FÚ klikněte zde.
dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny (pouze číselná část)
Vyplňte přidělené Daňové identifikační číslo podle osvědčení o registraci k daním (DIČ).
jmenoText20Jméno
daňového subjektu fyzické osoby.
naz_obceText48Obec
místo pobytu nebo sídla daňového subjektu
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
opr_jmenoText20Jméno (-a)
Uveďte jméno oprávněné osoby. Tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Vyúčtování (vztahuje se i na přílohy Vyúčtování) podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování (vztahuje se i na přílohy Vyúčtování).
opr_postaveniText40Vztah k právnické osobě
Uveďte vztah k právnické osobě. Tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Vyúčtování (vztahuje se i na přílohy Vyúčtování) podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování (vztahuje se i na přílohy Vyúčtování).
opr_prijmeniText36Příjmení
Uveďte příjmení oprávněné osoby. Tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Vyúčtování (vztahuje se i na přílohy Vyúčtování) podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování (vztahuje se i na přílohy Vyúčtování).
prijmeniText36Příjmení
daňového subjektu fyzické osoby.
pscText10PSČ
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. PSČ v České republice musí mít délku 5 znaků bez mezer.
sest_emailText255E-mail
E-mailová adresa osoby, která sestavila Vyúčtování.
sest_jmenoText20Jméno
Jméno osoby, která sestavila Vyúčtování. 
sest_prijmeniText36Příjmení
Příjmení osoby, která sestavila Vyúčtování. 
sest_telefText14Telefon
Telefon osoby, která sestavila Vyúčtování.
sest_titulText10Titul
Titul osoby, která sestavila Vyúčtování.
titulText10Titul
daňového subjektu fyzické osoby.
typ_dsText1[FPL]Typ daňového subjektu
zvolte typ subjektu, pro který je vyúčtování vyplňováno.
  • F - fyzické osoby (živnost)
  • P - právnické osoby (s.r.o., a.s., v.o.s, …)
  • L - Plátcova pokladna
uliceText38Ulice (nebo část obce)
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
zast_dat_narDatum10Datum narození
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_ev_cisloText36Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_icTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10IČ právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_jmenoText20Jméno (a)
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_kodText2([123])|(4c)|([4567][ab])Kód podepisující osoby
Číselný kód podle níže uvedených typů podepisující osoby:
Fyzická osoba:
1 - zákonný zástupce nebo opatrovník
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby

Právnická osoba:
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby
zast_nazevText255Název právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_prijmeniText36Příjmení
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_typText1[FP]Typ podepisující osoby
F - fyzická osoba
P - právnická osoba
Pokud podává podepisující osoba je povinné.
zkrobchjmText255Obchodní jméno právnické osoby
Obchodní jméno daňového subjektu právnické osoby.

Věta R
Jeden řádek obsahu textové přílohy
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kod_sekceText1O|DSekce textové přílohy
Označení oddílu, ke kterému se příloha vztahuje:
O - obecná textová příloha.
D - důvody pro podání dodatečného vyúčtování
poradiČíslo4Pořadí řádku textu
t_prilohyText72Textová příloha
Jeden řádek textové přílohy, max. 72 znaků

Věta O
Jeden řádek tabulky v Části I.
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
cj_dpsi07Text30Rozhodnutí
uveďte čj. rozhodnutí (platebního výměru), kterým Vám správce daně předepsal dlužné částky za vykazované zdaňovací období k přímé úhradě (viz popis u sloupce 1).
kc_dpsi01ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Na dani v průběhu měsíce mělo být sraženo podle § 38d odstavců 1, 2 a 8 zákona
od 2014
uveďte celkovou částku daňové povinnosti, která měla být v souladu s ustanovením § 38d odstavců 1, 2 a 8 zákona v příslušném měsíci sražena, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám již byla správcem daně předepsána k přímé úhradě. Čj. případného rozhodnutí (platebního výměru) uveďte ve sloupci 7. Součástí celkové částky ve sloupci 1 může být dodatečně opravená daň z příjmů ze závislé činnosti jen, týká-li se období, za které je podáváno Vyúčtování.

2011, 2012, 2013
Uveďte celkovou částku daňové povinnosti, která měla být v souladu s ustanovením § 38d odstavců 1, 2 a 8 zákona v příslušném měsíci sražena, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám již byla správcem daně předepsána k přímé úhradě. Čj. případného rozhodnutí (platebního výměru) uveďte ve sloupci 7. Součástí celkové částky ve sloupci 1 může být dodatečně opravená daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků jen, týká-li se období, za které je podáváno Vyúčtování.

2010
Uveďte celkovou částku daňové povinnosti, která měla být v souladu s ustanovením § 38d odstavců 1, 2 a 8 zákona v příslušném měsíci sražena, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám již byla správcem daně předepsána k přímému placení. Čj. případného rozhodnutí (platebního výměru) uveďte ve sloupci 7. Součástí celkové částky ve sloupci 1 může být dodatečně sražená daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků jen, týká-li se období, za které je podáváno Vyúčtování. Dodatečně sražená daň za předchozí období se uvede ve sloupci 4.

Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná, nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi02ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Na dani v průběhu měsíce bylo sraženo
Uveďte částku daně, která byla v měsíci sražena.
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná, nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi03ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Částka ze sloupce 1, která má být odvedena ve lhůtě podle § 38d odst. 3 věty druhé zákona
Uveďte částku daně (z celkové částky ve sloupci 1), která měla být odvedena nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání v průběhu zdaňovacího období (podle § 38d odst. 3 věty druhé zákona), spadá-li tento termín do období, za které je předkládáno Vyúčtování.
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná, nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi04ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Neobsazeno
(2012: Dodatečně odvedená daň za období 2009)
(2011: Dodatečně odvedená daň za období 2008 a 2009)
(2010: Dodatečně sražená daň za předchozí období podle § 38d odst. 8 zákona)

od 2017
zůstává neobsazen (tzn. nevyplňuje se).

2013 až 2016
zůstává neobsazen (tzn. nevyplňuje se) z důvodu, že od počátku zdaňovacího období 2013 se veškeré opravy předcházejících zdaňovacích období řeší pouze prostřednictvím dodatečných vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

2012
uveďte dodatečně odvedenou daň za období 2009. Opravy podle § 38d odst. 8 zákona z důvodu nesprávně sražené daně (dodatečná oprava) zdaňovacího období 2010 a 2011 se řeší formou dodatečného Vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010 příp. 2011.

2011
uveďte dodatečně odvedenou daň za období 2008 a 2009. Opravy podle § 38d odst. 8 zákona z důvodu nesprávně sražené daně (dodatečná oprava) zdaňovacího období 2010 se řeší formou dodatečného Vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010.

2010
Uveďte částku daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, která byla v příslušném měsíci dodatečně sražena podle § 38d odst. 8 zákona a týká se předchozího období. Informace o všech provedených opravách je nutné předepsaným způsobem uvést v příloze.

Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná, hodnota nesmí být pro Vyúčtování daně z příjmů právnických osob vyplněna, nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi05ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Neobsazeno
(2012: Částka vráceného přeplatku za období 2009 podle § 38d odst. 8 zákona)
(2011: Částka vráceného přeplatku za období 2008 a 2009 podle § 38d odst. 8 zákona)
(2010: Částka vráceného přeplatku za přecházející období podle § 38d odst. 8 zákona)

od 2017
zůstává neobsazen (tzn. nevyplňuje se).

2013 až 2016
zůstává neobsazen (tzn. nevyplňuje se) z důvodu, že od počátku zdaňovacího období 2013 se veškeré opravy předcházejících zdaňovacích období řeší pouze prostřednictvím dodatečných vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

2012
uveďte celkovou částku vrácených přeplatků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (podle ust. § 38d odst. 8 zákona), jen pokud přeplatky vznikly v důsledku nesprávně vyšší sražené daně ve zdaňovacím období 2009. Pokud přeplatek na dani vznikl z důsledku nesprávně vyšší sražené daně ve zdaňovacím období 2010 a 2011, řeší se formou dodatečného Vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010 příp. 2011. O vrácené přeplatky, vzniklé z titulu nesprávně vyšší sražené daně v období, za které je podáváno Vyúčtování, by měla být snížena částka ve sloupci 1. Informace o všech provedených opravách je nutné předepsaným způsobem uvést v příloze.

2011
uveďte celkovou částku vrácených přeplatků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (podle ust. § 38d odst. 8 zákona), jen pokud přeplatky vznikly v důsledku nesprávně vyšší sražené daně ve zdaňovacím období 2008 a 2009. Pokud přeplatek na dani vznikl z důsledku nesprávně vyšší sražené daně ve zdaňovacím období 2010, řeší se formou dodatečného Vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010. O vrácené přeplatky, vzniklé z titulu nesprávně vyšší sražené daně v období, za které je podáváno Vyúčtování, by měla být snížena částka ve sloupci 1. Informace o všech provedených opravách je nutné předepsaným způsobem uvést v příloze.

2010
Uveďte celkovou částku vrácených přeplatků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (podle ust. § 38d odst. 8 zákona), jen pokud přeplatky vznikly v důsledku nesprávně vyšší sražené daně v předcházejících obdobích. O vrácené přeplatky, vzniklé z titulu nesprávně vyšší sražené daně v období, za které je podáváno Vyúčtování, by měla být snížena částka ve sloupci 1. Informace o všech provedených opravách je nutné předepsaným způsobem uvést v příloze.

Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná, hodnota nesmí být pro Vyúčtování daně z příjmů právnických osob vyplněna, nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi06ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Částka odvedené daně, k níž se váže dodatečně podepsané prohlášení podle § 38k zákona
od 2017
uveďte částku daňové povinnosti, obsaženou v částce daně ze sloupce 1, kterou nelze u poplatníka považovat za splněnou z důvodu prokazatelně účiněného prohlášení k dani (§ 38d odst. 4 písm. a), § 38k zákona).

2014 až 2016
uveďte částku daňové povinnosti, obsaženou v částce daně ze sloupce 1, kterou nelze u poplatníka považovat za splněnou z důvodu dodatečného podpisu prohlášení k dani (§ 38d odst. 4 písm. a), § 38k zákona).

2011, 2012, 2013
uveďte částku daňové povinnosti, obsaženou v částce daně ze sloupce 1, kterou nelze u poplatníka považovat za splněnou z důvodu dodatečného podpisu prohlášení k dani (§ 38d odst. 4 písm. a), § 38k zákona).

2010
uveďte částku daňové povinnosti, obsaženou v částce daně ze sloupce 1, kterou nelze u poplatníka považovat za splněnou z důvodu dodatečného podpisu prohlášení k dani (§ 38d odst. 4 písm. a), § 38k zákona). Jedná se o částku daně, která byla původně před podpisem prohlášení k dani poplatníka sražena v souladu s § 38d odst. 1 zákona a dodatečným podpisem poplatníkova prohlášení k dani je na ni pohlíženo jako na zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
S touto částkou bude správce daně nakládat v souladu s ustanovením § 153 a 154 daňového řádu.

Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná, hodnota nesmí být pro Vyúčtování daně z příjmů právnických osob vyplněna, nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi07ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Rozhodnutí
Nepovinná hodnota, slouží pro snadnější výpočet sloupce 8a.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi08ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Neobsazeno
(do 2012: Částky upravující sraženou daň (sl. 5 - sl. 4))

od 2013
neobsazeno

do 2012
Uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Hodnota může být i záporná.

Položka obsahuje kritickou kontrolu: nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi08aČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Vyúčtovaná částka
(sl. 1 - sl. 7)

od 2012
uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Do vypočtené částky neuvádějte částky, které Vám za vykazované zdaňovací období již byly správcem daně předepsány k přímé úhradě (viz sloupec 7).

2011
uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Do vypočtené částky neuvádějte částky, které Vám za uvedené zdaňovací období (2011) již byly správcem daně předepsány k přímé úhradě (viz sloupec 7).

2010
uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Do vypočtené částky neuvádějte částky, které Vám za uvedené zdaňovací období (příp. vykazovanou část zdaňovacího období) již byly správcem daně předepsány k přímému placení (viz sloupec 7).

Položka obsahuje kritickou kontrolu: nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi09ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Dodatečné vyúčtování
Uveďte rozdíl (značeno +/–) mezi původně vyúčtovanou a dodatečně vyúčtovanou částkou. Kladná částka znamená, že bylo původně vyúčtováno méně, tzn. zbývá doplatit, záporná částka znamená, že bylo původně vyúčtováno více. Vyplňuje se pouze u dodatečného Vyúčtování (poprvé lze podat za zdaňovací období 2010). Další informace k vyplnění dodatečného Vyúčtování jsou uvedeny pod 01a.
Položka obsahuje kritické kontroly: u dodatečného Vyúčtování musí být zadána nenulová hodnota, nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
kc_dpsi10ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Na dani bylo odvedeno celkem
od 2011
Uveďte úhrn částek skutečně odvedených za uvedené zdaňovací období na účet finančního úřadu, včetně částek, které Vám byly správcem daně předepsány k přímé úhradě ve vykazovaném zdaňovacím období. Neuvádějte částky, které jste odvedli na základě rozhodnutí správce daně (platební výměr) za minulá zdaňovací období.

2010
Uveďte úhrn částek skutečně odvedených za uvedené zdaňovací období na účet finančního úřadu, včetně částek, které Vám byly správcem daně předepsány k přímému placení ve vykazovaném zdaňovacím období. Neuvádějte částky, které jste odvedli na základě rozhodnutí správce daně (platební výměr) za minulá zdaňovací období.

Položka obsahuje kritickou kontrolu: nesmí být zadána hodnota v měsíci mimo zdaňovací období.
mesicČíslo21|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12Měsíc
Vyplňte číslo kalendářního měsíce.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být zadáno celé číslo v intervalu 1 až 12.

Věta S
Součtový řádek tabulky v Části I.
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
s_kc_dpsi01ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Na dani v průběh měsíce mělo být sraženo podle § 38d odstavců 1, 2 a 8 zákona - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 1.
s_kc_dpsi02ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Na dani v průběhu měsíce bylo sraženo - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 2.
s_kc_dpsi03ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Částka ze sloupce 1, která má být odvedena ve lhůtě podle § 38d odst. 3 věty druhé zákona - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 3.
s_kc_dpsi04ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Dodatečně odvedená daň za období 2008 a 2009 - součet sloupce;
(2010: Dodatečně sražená daň za předchozí období podle § 38d odst. 8 zákona) - součet sloupce

Uveďte součet sloupce 4.
s_kc_dpsi05ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Částka vráceného přeplatku za období 2008 a 2009 podle § 38d odst. 8 zákona - součet sloupce;
(2010: Částka vráceného přeplatku za přecházející období podle § 38d odst. 8 zákona) - součet sloupce

Uveďte součet sloupce 5.
s_kc_dpsi06ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Částka odvedené daně, k níž se váže dodatečně podepsané prohlášení podle § 38k zákona - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 6.
s_kc_dpsi07ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Rozhodnutí (částka) - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 7.
s_kc_dpsi08ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Částky upravující sraženou daň (sl. 5 - sl. 4) - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 8.
s_kc_dpsi08aČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Vyúčtovaná částka (sl. 1 - sl. 7) - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 8a.
s_kc_dpsi09ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Dodatečné vyúčtování - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 9.
s_kc_dpsi10ČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Na dani bylo odvedeno celkem - součet sloupce
Uveďte součet sloupce 10.

Věta A
Bankovní účet (řádek v tabulce u položky 06)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
fu_c_komdsTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10Číslo bankovního účtu
Uveďte číslo bankovního účtu, na který byla poukazována úhrada daňové povinnosti v období, za které předkládáte Vyúčtování, a to i v případě, že došlo k chybě při výběru bankovního účtu.

Od ZO 2012 se položka nevyplňuje.
fu_k_bankTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)4Kód banky
Uveďte kód banky bankovního účtu, na který byla poukazována úhrada daňové povinnosti v období, za které předkládáte Vyúčtování, a to i v případě, že došlo k chybě při výběru bankovního účtu.

Od ZO 2012 se položka nevyplňuje.
fu_pbuText6Předčíslí bankovního účtu
Uveďte předčíslí bankovního účtu, na který byla poukazována úhrada daňové povinnosti v období, za které předkládáte Vyúčtování, a to i v případě, že došlo k chybě při výběru bankovního účtu.

Od ZO 2012 se položka nevyplňuje.

Věta B
Jeden řádek Přílohy k Vyúčtování
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
d_dodsrazDatum10Datum dodatečného sražení daně poplatníkovi (zaměstnanci)
Uveďte datum dodatečné srážky poplatníkovi.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: datum nesmí být větší než dnesní datum.
d_vracpreplDatum10Datum vrácení přeplatku vyšší sražené daně poplatníkovi (zaměstnanci)
Uveďte datum vrácení přeplatku nesprávně sražené vyšší daně poplatníkovi.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: je-li prázdné datum dodatečného sražení daně nesmí být datum vrácení přeplatku vyšší než dnešní datum.
kc_castkaČísloCelkem: 14 Před čárkou: 11 Za čárkou: 22Částka (+ dodatečně sražená daň / - vrácený přeplatek daně)
Uveďte částku, která je rovna hodnotě provedené opravy. Se znaménkem minus uveďte částku vráceného přeplatku nesprávně sražené vyšší daně.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: zadaná hodnota nesmí být rovna 0.
mesic_nesprČíslo2Měsíc a rok, ve kterém bylo původně chybně sraženo
Uveďte měsíc sražení, v němž byla původně daň sražena chybně.
mesic_oprČíslo2Měsíc a rok, ve kterém byla daň dodatečně opravena;
(2010: Měsíc sražení, ve kterém byla daň dodatečně sražena / byl vrácen přeplatek daně)

od 2011
Uveďte měsíc opravy podle § 38d zákona.

2010
Uveďte měsíc sražení, ve kterém byla provedena podle § 38d odst. 8 zákona dodatečná oprava srážky daně (daň byla dodatečně sražena, nebo byl poplatníkovi vrácen přeplatek nesprávně sražené vyšší daně).

Položka obsahuje kritickou kontrolu: zadaná hodnota musí být celé číslo v itervalu 1 až 12.
rok_nesprČíslo4Měsíc a rok, ve kterém bylo původně chybně sraženo
Uveďte rok sražení, v němž byla původně daň sražena chybně.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: pro vyúčtování daně z příjmů právnických osob nesmí být příloha k vyúčtování vyplněná.
rok_oprČíslo4Měsíc a rok, ve kterém byla daň dodatečně opravena;
(2010: Měsíc sražení, ve kterém byla daň dodatečně sražena / byl vrácen přeplatek daně)

Uveďte rok opravy podle § 38d zákona. Zadaná hodnota nesmí být menší, než sloupec 1 (rok).

Obecná příloha
ZkratkaTyp atributuDélkaPřípustné hodnotyPopis
cislo Číslo4Pořadové číslo přílohy. Nesmí být v rámci jednoho podání duplicitní
nazev Text255Popis přiloženého souboru
jm_souboru Text255Název přiloženého souboru.
povolené typy souborů jsou: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a TXT/CSV. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4 000 kilobajtů.
kodovani Text10base64Kódování přiloženého souboru

DPSVD2 - Limity

Z důvodů překročení stanovené velikosti podání může dojít ke změně zpracování z on-line do režimu off-line,
ve kterém budou některé kontroly a přepočty ve formuláři i u načteného podání vypnuty a podání bude odesláno bez jejich provedení.
U těchto níže uvedených vět písemnosti jsou uvedeny parametry, kdy po překročení stanoveného limitu bude zpracování
prováděno pouze v off-line režimu. Pokud není typ věty uveden, pak se jedná o limit pro všechny věty za podání celkem bez ohledu na
jejich typ. Takový limit, pokud je nastaven, bývá uveden vždy na prvním řádku tabulky.


TypPopisStanovený limit počtu řádků (záznamů)
Sumární limit všech řádků za celé podání9000
ABankovní účet (řádek v tabulce u položky 06)4500
BJeden řádek Přílohy k Vyúčtování4500
OJeden řádek tabulky v Části I.4500Legenda - význam sloupců jednotlivých tabulek


Struktura vět


Typ:Označení věty písemnosti. Věta reprezentuje určitý věcný (i opakující se) celek. Každá písemnost musí mít povinné věty "D" a "P". Pro označení věty jsou (nově) rezervovány 2 znaky.
Popis:Popis obsahu věty.
Minimální počet:Minimální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Maximální počet:Maximální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Položky:Seznam zkratek položek, které může daná věta obsahovat.

E-příloha


Typ:Typ přílohy (zatím existuje pouze obecná příloha).
Kód přílohy:Kódové označení e-přílohy.
Popis:Vysvětlení významu e-přílohy.
Minimální počet:Minimální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny.
Maximální počet:Maximální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny.
Atributy:Seznam atributů přílohy.

Položky vět


Zkratka:Název položky - tento název je použit i pro název položek v souboru XML.
Typ položky:Datový typ položky.
Délka:Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků.
Za čárkou:U číselných položek udává počet míst za desetinnou čárkou.
Kód:Obsahuje kód položky tak, jak se má zobrazit v popisu položky na formuláři/průvodci.
Maska:Pouze pro typ alfanum. Může obsahovat regulární výraz, na který je položka kontrolována.
Alfanum.:Udává, zda se jedná o textovou reprezentaci čísla (hodnotou položky mohou být pouze řetězce sestávající ze znaků '0' - '9').
Měna:Indikátor, zda se jedná o položku typu měna. Pokud nejsou vyplněny hodnoty délky a za čárkou, jsou použity defaultní údaje měny (10,2).
Povinná:Určuje, zda položka musí být zadána (v souboru).
Záporná:Určuje, zda (číselná) položka může být záporná.
Popis:Vysvětlení významu položky.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.12.1 ze dne 31.07.2020 17:42