• PŘIHLÁSIT NIA

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2010 včetně a vyšších

Zkratka:DPZVD6
Verze:09.02.02
Ze dne:23.10.2019

Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně. (dokument PDF; 316,6 kB).

Soubor definující strukturu písemnosti ke stažení: dpzvd6_epo2.xsd (dpzvd6_epo2.xsd).

DPZVD6 - Struktura vět

TypPopisMinimální početMaximální početPoložky
DZáznam o VDA11c_komds, c_komds2, c_ufo_cil, d_ins, d_srazky, d_zjist, dokument, k_bank, k_bank2, k_rozl, k_uladis, kc_dpzii01, kc_dpzii02, kc_dpzii03, kc_dpzii03a, kc_dpzii04a, kc_dpzii05, kc_dpzii06, kc_dpzii08, kc_dpzii09, kc_dpzii10, pbu, pbu2, poc_zam1, poc_zam10, poc_zam11, poc_zam12, poc_zam2, poc_zam3, poc_zam4, poc_zam5, poc_zam6, poc_zam7, poc_zam8, poc_zam9, uhrndopl, uhrnprepl, vdadpz_typ, zdobd_do, zdobd_od
PZáznam o plátci01c_obce, c_orient, c_pop, c_pracufo, dic, jmeno, naz_obce, opr_jmeno, opr_postaveni, opr_prijmeni, prijmeni, psc, sest_email, sest_jmeno, sest_prijmeni, sest_telef, sest_titul, titul, typ_ds, ulice, zast_dat_nar, zast_ev_cislo, zast_ic, zast_jmeno, zast_kod, zast_nazev, zast_prijmeni, zast_typ, zkrobchjm
OZáznam Části I.012cj_dpzi03, kc_dpzi01, kc_dpzi02, kc_dpzi03a, kc_dpzi04, kc_dpzi05, kc_dpzi06, kc_dpzi07, kc_dpzi08, kc_dpzi09, kc_dpzi10, kc_dpzi11, mesic
FPříloha č. 40999b_d_dodsraz, b_d_puvsraz, b_d_zadosti, b_kc_castka, b_mesic_nespr, b_mesic_opr, b_pr_opr, b_rok_nespr, b_rok_opr
EPříloha č. 30999d_dodsraz, d_puvsraz, kc_castka, mesic_nespr, mesic_opr, pr_opr, rok_nespr, rok_opr
CPříloha č. 2 - do ZO 2015 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO >= 2016)099999m_c_pasu, m_c_pop_or, m_d_naroz, m_dic, m_jmeno, m_k_stat, m_kc_pojistne, m_kc_prijmy, m_kc_zakldane, m_kc_zalohy, m_mes_zuct1, m_mes_zuct10, m_mes_zuct11, m_mes_zuct12, m_mes_zuct2, m_mes_zuct3, m_mes_zuct4, m_mes_zuct5, m_mes_zuct6, m_mes_zuct7, m_mes_zuct8, m_mes_zuct9, m_naz_obce, m_prijmeni, m_psc, m_rod_c, m_ulice
BPříloha č. 1099999c_obce_zuj, c_zko, naz_obce_zuj, naz_vykonu, naz_zko, poc_zam
RZáznam o příloze09999kod_sekce, poradi, t_prilohy
GTabulka k řádku 6020d_zadosti_06, mesic_06, uhrnprepl_c, uhrnprepl_z
SZáznam Části I. - součet01s_kc_dpzi01, s_kc_dpzi02, s_kc_dpzi03a, s_kc_dpzi04, s_kc_dpzi05, s_kc_dpzi06, s_kc_dpzi07, s_kc_dpzi08, s_kc_dpzi09, s_kc_dpzi10, s_kc_dpzi11
HPříloha č. 2 - od ZO 2016 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO < 2016)099999h_c_pasu, h_c_pop_or, h_d_naroz, h_delka_vyk, h_dic, h_jmeno, h_k_stat, h_k_stat_pasu, h_kc_mzdy, h_kc_odmeny, h_kc_prijmy, h_kc_zalohy, h_naz_obce, h_prijmeni, h_psc, h_sraz_dan, h_typ_dic, h_typ_pasu, h_ulice

DPZVD6 - e-přílohy

TypKód přílohyPopisMinimální početMaximální početAtributy
Obecná příloha0500cislo, nazev, jm_souboru, kodovani

DPZVD6 - Položky vět

Věta D
Záznam o VDA
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_komdsTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10Číslo účtu
Číslo účtu 1. Od ZO 2012 se nevyplňuje.
c_komds2Textová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10Číslo účtu
Číslo účtu 2. Od ZO 2012 se nevyplňuje.
c_ufo_cilČíslo4Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
vyplňte zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (správce daně), v jehož územním obvodu máte v době podání adresu místa pobytu nebo sídlo.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Územní finanční orgány (ufo). Z číselníku se vkládá položka c_ufo.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněno číslo existujícího FÚ.
Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde.
d_insDatum1001d Datum
od 2016
Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A), předložení konečné zprávy (B), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet zálohu na daň před uplynutím kalendářního roku (M), skončení řízení o pozůstalosti (N), předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty (O).

Pro kódy B, J, K, L, N, O platí, že se do vyúčtování za část zdaňovacího období zahrnuje povinnost za celé zálohové období (kalendářní měsíce) dané části zdaňovacího období (kalendářního roku), a to bez ohledu na lhůtu pro odvod záloh ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování. Pokud je však oprávněný subjekt k podání Vyúčtování schopen uvést celkovou daňovou povinnost ke dni (tzn. jeho daňová povinnost je konečná), není nutné dodržet výše uvedené pravidlo ve vztahu k celému zálohovému období – platí pro kódy J, L, N, O. U kódů M a I se jedná o podání ke dni.

2014, 2015
Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A), předložení konečné zprávy (B), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet zálohu na daň před uplynutím kalendářního roku (M), skončení řízení o pozůstalosti (N), předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty (O).

Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období se zahrnuje povinnost za celé zálohové období (kalendářní měsíce) dané části zdaňovacího období (kalendářního roku – platí pro kódy A (pouze do částí zdaňovacího období 2015), B, J, K, L, N, O), a to bez ohledu na lhůtu pro odvod záloh ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování. Pokud je však oprávněný subjekt k podání Vyúčtování schopen uvést celkovou daňovou povinnost ke dni (tzn. jeho daňová povinnost je konečná), není nutné dodržet výše uvedené pravidlo ve vztahu k celému zálohovému období – platí pro kódy J, L, N, O. U kódů M a I se jedná o podání ke dni.

do 2013
Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A, G), předložení konečné zprávy (B, G), podání návrhu na zrušení konkursu (C, G), zrušení konkursu (D, G), splnění jiného způsobu řešení úpadku (E, G), přechod oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně (F, G), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace včetně právnické osoby při přeměně obchodní společnosti (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet zálohu na daň před uplynutím kalendářního roku (M).

Upozornění pro části zdaňovacího období 2013:
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období se zahrnuje povinnost za celé zálohové období (kalendářní měsíce) dané části zdaňovacího období (kalendářního roku), a to bez ohledu na lhůtu pro odvod záloh ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování. Za část zdaňovacího období, za kterou se podává Vyúčtování, se podávají současně i související Přílohy Vyúčtování č. 1, 2, případně Přílohy Vyúčtování č. 3 a 4, které se tohoto období obsahově týkají.

Upozornění pro části zdaňovacího období 2012:
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období 2012 se zahrnuje daňová povinnost (zálohy na daň a související informace o daňovém zvýhodnění či ročním zúčtování záloh) pouze za ty celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (roku), za které již podle zákona uplynula lhůta pro odvod záloh na daň a konec této lhůty předchází den, uvedený pod 01d (tj. den úkonu či skutečnosti zakládající povinnost podání Vyúčtování, v tiskopisu uvedeno pod písmeny A–F a J–L).

Upozornění pro části zdaňovacího období 2011:
Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období se zahrnuje daňová povinnost (zálohy na daň a související informace o daňovém zvýhodnění či ročním zúčtování záloh) pouze za ty celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (roku), za které již podle zákona uplynula lhůta pro odvod záloh na daň a konec této lhůty předchází den, uvedený pod 01d (tj. den úkonu či skutečnosti zakládající povinnost podání Vyúčtování, v tiskopisu uvedeno pod písmeny A–F a J-L). Za část zdaňovacího období, za kterou plátce daně (insolvenční správce) podává Vyúčtování, se podávají současně i související Přílohy Vyúčtování č. 1, 2, případně Přílohy Vyúčtování č. 3 a 4, které se tohoto období obsahově týkají.
d_srazkyDatum1001e Datum srážky
od 2017
Uveďte datum, kdy plátci daně naposledy vznikla povinnost srazit zálohu na daň přede dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku. 01e se vyplňuje pouze v případě podání Vyúčtování za část zdaňovacího období s kódem A. Do tohoto Vyúčtování se zahrnuje povinnost (srazit zálohu podle § 38h odst. 7 zákona) za kalendářní měsíce do dne účinnosti rozhodnutí o úpadku. Proto datum 01e musí být dřívější než datum uvedený v 01d.

do 2016
Uveďte datum, kdy plátci daně naposledy vznikla povinnost srazit zálohu na daň přede dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku. 01e se vyplňuje pouze v případě podání Vyúčtování za část zdaňovacího období s kódem A v řádku 01c, a to počínaje částí zdaňovacího období roku 2016. Do tohoto Vyúčtování se zahrnuje povinnost (srazit zálohu podle § 38h odst. 7 zákona) za kalendářní měsíce do dne účinnosti rozhodnutí o úpadku. Proto datum 01e musí být dřívější než datum uvedený v 01d.

Položka obsahuje kritické kontroly: pro rok ZO >= 2016 musí být položka vyplněna, pokud je vyplněn kód rozlišení (k_rozl) "A"; hodnota musí být menší než 01d Datum (d_ins)
d_zjistDatum1001b Důvody pro podání dodatečného Vyúčtování zjištěny dne
U dodatečného Vyúčtování uveďte datum zjištění důvodů pro podání (§ 141 odst. 5 daňového řádu).
dokumentText3VD6Typ písemnosti
konstanta VD6.
k_bankTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)4Kód banky
Kód banky 1. Od ZO 2012 se nevyplňuje.
k_bank2Textová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)4Kód banky
Kód banky 2. Od ZO 2012 se nevyplňuje.
k_rozlText2A|B|C|D|E|F|GA|GB|GC|GD|GE|GF|GI|GJ|GK|GL|GM|GN|GO|H|I|J|K|L|M|N|O01c Kód rozlišení Vyúčtování
od 2014
Kód rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování vyplňte pouze v níže uvedených případech a učiňte podání v uvedených lhůtách:
A – do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno (§ 244 odst. 1 daňového řádu),
B – do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu),
G – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula (§ 245 daňového řádu), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod příslušnými písmeny. Např. GA – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,
H – za zbývající část zdaňovacího období, na které se nevztahovalo podání Vyúčtování v případech uvedených v 01c, a to ve lhůtě do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, příp. do 20. března (§ 38j zákona),
I – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 4 daňového řádu),
J – do 30 dnů ode dne zániku právnické osoby bez likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího zániku (§ 240a daňového řádu). Není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel či zakladatel (defi nice právního nástupce – viz § 240 odst. 2 daňového řádu).
K – do 30 dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do likvidace (§ 240c odst. 2 daňového řádu),
L – do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu (§ 240c odst. 3 daňového řádu),
M – do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl plátce daně naposledy povinen odvést podle zákona „daň vybíranou srážkou“, popřípadě podat hlášení, z důvodu zániku této povinnosti před uplynutím kalendářního roku, a to za uplynulou část zdaňovacího období (§ 234 daňového řádu),
N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 daňového řádu),
O – do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c daňového řádu).

do 2013
Kód rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování vyplňte pouze v níže uvedených případech a učiňte podání v uvedených lhůtách:
A – do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku (§ 244 odst. 1 daňového řádu),
B – do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
C – do 15 dnů ode dne podání návrhu na zrušení konkursu (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
D – do 15 dnů ode dne zrušení konkursu (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
E – do 15 dnů ode dne splnění jiného způsobu řešení úpadku (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
F – do 15 dnů ode dne přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně (§ 244 odst. 4 a 5 daňového řádu),
G – (A, B, C, D, E, F) – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula (§ 245 daňového řádu), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod písmeny A–F, tzn. uveďte jednu z možných kombinací (GA, GB, GC, GD, GE, GF). Např. GA – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,
H – za zbývající část zdaňovacího období, na které se nevztahovalo podání Vyúčtování z předcházejících titulů, a to ve lhůtě do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, příp. do 20. března (§ 38j zákona),
I – do 6 měsíců od úmrtí zůstavitele dědic, na kterého přešla daňová povinnost ( § 239 odst. 3 daňového řádu),
J – do konce následujícího měsíce po zániku právnické osoby bez likvidace, včetně zániku právnické osoby při přeměně obchodní společnosti. Není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel či zakladatel. Obdobně postupují subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí při zrušení stálé provozovny na území České republiky (§ 240 odst. 4 daňového řádu),
K – do 1 měsíce ode dne vstupu právnické osoby do likvidace, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu),
L – ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku právnické osoby, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu),
M – do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl plátce daně naposled povinen odvést zálohu na daň, popřípadě podat hlášení, z důvodu zániku této povinnosti před uplynutím kalendářního roku, a to za uplynulou část zdaňovacího období (§ 234 odst. 3 daňového řádu).
k_uladisText3DPZZkratka daňové úlohy
konstanta DPZ.
kc_dpzii01Číslo140Na zálohách na dani včetně solidárního zvýšení daně u zálohy a po slevách za běžné zdaňovací období mělo být sraženo (sl. 1 ř. 13 v části I.)
(do 2012: Na zálohách na dani po slevách za běžné zdaňovací období mělo být sraženo (sl. 1 ř. 13 v části I.))

Část II. - řádek č. 1
kc_dpzii02Číslo140Úhrn přeplatků na dani z ročního zúčtování záloh na daň provedeného v běžném zdaňovacím období za předchozí zdaňovací období (sl. 4 ř. 13 v části I.)
Část II. - řádek č. 2
kc_dpzii03Číslo140Z úhrnu na řádku 2 bylo v běžném zdaňovacím období na žádost finančním úřadem vráceno nebo převedeno na nedoplatek jiné daně
Část II. - řádek č. 3
kc_dpzii03aČíslo140Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d odst. 4 zákona a vyplacených doplatků na daňovém bonusu podle § 35d odst. 8 zákona (sl. 5 ř. 13 v části I.)
Část II. - řádek č. 4
kc_dpzii04aČíslo140Z úhrnu na řádku 4 bylo na žádost finančním úřadem poukázáno (vráceno nebo převedeno na nedoplatek jiné daně)
Část II. - řádek č. 5
kc_dpzii05Číslo140Neobsazeno
(do 2012: Úhrn ostatních přeplatků na dani zjištěných v běžném zdaňovacím období za předcházející zdaňovací období (sl. 6 ř. 13 v části I.))

Část II. - řádek č. 6. U podání od zdaňovacího období 2013 se řádek 6 nevyplňuje.
kc_dpzii06Číslo140Neobsazeno
(do 2012: Úhrn zjištěných nedoplatků v běžném zdaňovacím období za předcházející zdaňovací období (sl. 7 ř. 13 v části I.))

Část II. - řádek č. 7. U podání od zdaňovacího období 2013 se řádek 7 nevyplňuje.
kc_dpzii08Číslo140Rekapitulace
(ř. 1 - ř. 2 + ř. 3 - ř. 4 + ř. 5 v části II.)
(do 2012: (ř. 1 - ř. 2 + ř. 3 - ř. 4 + ř. 5 - ř. 6 + ř. 7 v části II.))

Část II. - řádek č. 8
kc_dpzii09Číslo140Odvedeno na účet finančního úřadu (sl. 11 ř. 13 v části I.)
Část II. - řádek č. 9
kc_dpzii10Číslo140ř. 9 - ř. 8
(+ zaplaceno více, - zbývá doplatit)

Část II. - řádek č. 10
pbuČíslo6Předčíslí účtu
Předčíslí účtu 1. Od ZO 2012 se nevyplňuje.
pbu2Číslo6Předčíslí účtu
Předčíslí účtu 2. Od ZO 2012 se nevyplňuje.
poc_zam1Číslo5Počet zaměstnanců 1
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 1.
poc_zam10Číslo5Počet zaměstnanců 10
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 10.
poc_zam11Číslo5Počet zaměstnanců 11
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 11.
poc_zam12Číslo5Počet zaměstnanců 12
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 12.
poc_zam2Číslo5Počet zaměstnanců 2
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 2.
poc_zam3Číslo5Počet zaměstnanců 3
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 3.
poc_zam4Číslo5Počet zaměstnanců 4
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 4.
poc_zam5Číslo5Počet zaměstnanců 5
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 5.
poc_zam6Číslo5Počet zaměstnanců 6
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 6.
poc_zam7Číslo5Počet zaměstnanců 7
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 7.
poc_zam8Číslo5Počet zaměstnanců 8
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 8.
poc_zam9Číslo5Počet zaměstnanců 9
uveďte počet zaměstnanců s příjmy podle § 6 zákona podle mzdových listů za jednotlivé kalendářní měsíce vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona) - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce 9.
uhrndoplČíslo14006a Úhrn doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období včetně dodatečných oprav podle § 38i zákona
od 2019
Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2018.

2018
Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2018 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2017.

2017
Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2017 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2016.

2016
Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2016 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2015.

2015
Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2015 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2014.

2014
Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2014 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2013.

2013
Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2013 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2012.

2012
Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2012, resp. za část zdaňovacího období 2013 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2011, resp. 2012.

2011
uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst.8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona až do dne podání Vyúčtování - ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2011 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2010.

2010
uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst.8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona - ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2010 uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2009.
uhrnpreplČíslo14006 Úhrn přeplatků na dani z ročního zúčtování vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování podle § 35d odst. 8 zákona a dodatečné opravy podle § 38i zákona)
od 2019
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i zákona včetně chybně poskytnutých slev na dani u daňového zvýhodnění) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 uveďte úhrn přeplatků za rok 2018, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i zákona. Dále uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2018
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i zákona včetně chybně poskytnutých slev na dani u daňového zvýhodnění) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2018 uveďte úhrn přeplatků za rok 2017, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i zákona. Dále uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2017
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i zákona včetně chybně poskytnutých slev na dani u daňového zvýhodnění) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2017 uveďte úhrn přeplatků za rok 2016, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i zákona. Dále uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2016
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i zákona včetně chybně poskytnutých slev na dani u daňového zvýhodnění) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2016 uveďte úhrn přeplatků za rok 2015, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i zákona. Dále uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2015
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i zákona včetně chybně poskytnutých slev na dani u daňového zvýhodnění) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2015 uveďte úhrn přeplatků za rok 2014, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i zákona. Dále uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2014
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i zákona včetně chybně poskytnutých slev na dani u daňového zvýhodnění) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2014 uveďte úhrn přeplatků za rok 2013, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i zákona. Dále uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2013
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i odst. 1 zákona a opravy daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 zákona týkající se chybně poskytnutých slev na dani) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2013 uveďte úhrn přeplatků za rok 2012, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i zákona. Dále uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2012
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i odst. 1 zákona a opravy daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 zákona týkající se chybně poskytnutých slev na dani) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2012, resp. za část zdaňovacího období 2013 uveďte úhrn přeplatků za rok 2011, resp. 2012, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2011
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i odst. 1 zákona a opravy daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 zákona týkající se chybně poskytnuté slevy na dani) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2011 uveďte úhrn přeplatků za rok 2010, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i odst. 2 nebo 5 zákona až do dne podání Vyúčtování (tyto dodatečné opravy uveďte také v příloze č. 3 Vyúčtování). V navazující tabulce uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům.
Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná.
Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

2010
Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i odst. 1 zákona a opravy daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 zákona týkající se chybně poskytnuté slevy na dani) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2010 uveďte úhrn přeplatků za rok 2009, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i odst. 2 nebo 5 zákona v průběhu běžného období Vyúčtování (tyto dodatečné opravy uveďte také v příloze č. 3 Vyúčtování). V navazující tabulce uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.
V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům.
Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.
Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná.
Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).
vdadpz_typText1B|O|D|E01a Vyúčtování
Typ Vyúčtování.
B - řádné
O - řádné-opravné
D - dodatečné
E - dodatečné-opravné
zdobd_doDatum10Konec zdaňovacího období
vyplňte datum konce zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritické kontroly: Datum konce ZO nesmí být menší než datum počátku ZO. Rok z data počátku a konce ZO musí být totožný. Je kontrolována přípustnost kombinace kódu rozlišení a roku konce zdaň. období. Přípustné kombinace jsou:
A: 2010 až (akt. rok)
B: 2010 až (akt. rok)
C: 2010 až 2013
D: 2010 až 2013
E: 2010 až 2013
F: 2010 až 2013
GA: 2010 až (akt. rok - 1)
GB: 2010 až (akt. rok - 1)
GC: 2010 až 2012
GD: 2010 až 2012
GE: 2010 až 2012
GF: 2010 až 2012
GI: 2013 až (akt. rok -1)
GJ: 2013 až (akt. rok -1)
GK: 2013 až (akt. rok -1)
GL: 2013 až (akt. rok -1)
GM: 2013 až (akt. rok -1)
GN: 2013 až (akt. rok -1)
GO: 2013 až (akt. rok -1)
H: 2010 až (akt. rok)
I: 2010 až (akt. rok)
J: 2010 až (akt. rok)
K: 2010 až (akt. rok)
L: 2010 až (akt. rok)
M: 2010 až (akt. rok)
N: 2014 až (akt. rok)
O: 2014 až (akt. rok)
(nevyplněný): 2010 až (akt. rok - 1)
zdobd_odDatum10Počátek zdaňovacího období
vyplňte datum počátku zdaňovacího období.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: Je kontrolována přípustnost kombinace kódu rozlišení (k_rozl) a roku počátku zdaň. období. Přípustné kombinace jsou stejné jako u konce zdaň. období (viz popis položky zdobd_do)

Věta P
Záznam o plátci
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obceČíslo6Číslo obce
V generovaném souboru nemusí být vyplněno.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
c_orientText4Číslo orientační
Uveďte číslo orientační
c_popČíslo6Číslo popisné
Uveďte číslo popisné.
c_pracufoČíslo4Územní pracoviště v, ve, pro
územní pracoviště, kde je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (podle § 13 zákona číslo 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Pro popis číselníku Pracoviště FÚ klikněte zde.
dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny (pouze číselná část)
vyplňte přidělené Daňové identifikační číslo (DIČ).
jmenoText20Jméno
uveďte jméno(-a).
naz_obceText48Obec
uveďte název obce.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
opr_jmenoText20Jméno (a)
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
opr_postaveniText40Vztah k právnické osobě.
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
opr_prijmeniText36Příjmení
uveďte příjmení oprávněné osoby. Tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Vyúčtování (vztahuje se i na přílohy Vyúčtování) podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování (vztahuje se i na přílohy Vyúčtování).
prijmeniText36Příjmení
uveďte příjmení.
pscText10PSČ
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. PSČ v České republice musí mít délku 5 znaků bez mezer.
sest_emailText255E-mail
E-mailová adresa osoby, která sestavila Vyúčtování.
sest_jmenoText20Jméno
Jméno osoby, která sestavila Vyúčtování. 
sest_prijmeniText36Příjmení
Příjmení osoby, která sestavila Vyúčtování. 
sest_telefText14Telefon
Telefon osoby, která sestavila Vyúčtování.
sest_titulText10Titul
Titul osoby, která sestavila Vyúčtování.
titulText10Titul
uveďte příslušný akademický titul osoby.
typ_dsText1[FPL]Typ daňového subjektu
zvolte typ subjektu, pro který je vyúčtování vyplňováno.
  • F - fyzické osoby (živnost)
  • P - právnické osoby (s.r.o., a.s., v.o.s, …)
  • L - Plátcova pokladna
uliceText38Ulice (nebo část obce)
uveďte název ulice.
zast_dat_narDatum10Datum narození
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_ev_cisloText36Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_icTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10IČ právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_jmenoText20Jméno (a)
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_kodText2([123])|(4c)|([4567][ab])Kód podepisující osoby
Číselný kód podle níže uvedených typů podepisující osoby:
Fyzická osoba:
1 - zákonný zástupce nebo opatrovník
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby

Právnická osoba:
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby
zast_nazevText255Název právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_prijmeniText36Příjmení
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_typText1[FP]Typ podepisující osoby
F - fyzická osoba
P - právnická osoba
Pokud podává podepisující osoba je povinné.
zkrobchjmText255Obchodní jméno právnické osoby
uveďte název právnické osoby, právní formu.

Věta O
Záznam Části I.
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
cj_dpzi03Text30Sloupec 3 - č. j.
uveďte do levé části sloupce čj. rozhodnutí (platebního výměru), kterým Vám správce daně předepsal dlužné částky za vykazované zdaňovací období k přímé úhradě (viz popis u sloupce 1).
kc_dpzi01Číslo140Sloupec 1
od 2013
uveďte úhrn záloh na daň včetně solidárního zvýšení daně u záloh po měsíčních slevách na dani (tj. slevy na dani podle § 35ba a sleva na dani z tit. daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona), které měly být za příslušný kalendářní měsíc sraženy, počínaje zálohou sraženou za leden, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám již byly správcem daně předepsány k přímé úhradě. Čj. případného rozhodnutí (platebního výměru) uveďte ve sloupci 3.

2012, 2011
uveďte úhrn záloh na daň po měsíčních slevách na dani (tj. slevy na dani podle § 35ba a sleva na dani z tit. daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona), které měly být za příslušný kalendářní měsíc sraženy, počínaje zálohou sraženou za leden, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám již byly správcem daně předepsány k přímé úhradě. Čj. případného rozhodnutí (platebního výměru) uveďte ve sloupci 3.

2010
uveďte úhrn záloh na daň po měsíčních slevách na dani (tj. slevy na dani podle § 35ba a sleva na dani z tit. daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona), které měly být za příslušný kalendářní měsíc sraženy, počínaje zálohou sraženou za leden, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám již byly správcem daně předepsány k přímému placení. Čj. případného rozhodnutí (platebního výměru) uveďte ve sloupci 3.

Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná. Pro kódy rozlišení (k_rozl) A-F,H-M nesmí být hodnota vyplněna v měsíci vně zdaňovacího období.
kc_dpzi02Číslo140Sloupec 2
od 2013
uveďte úhrn záloh na daň včetně solidárního zvýšení daně u záloh po měsíčních slevách na dani, které byly za příslušný kalendářní měsíc původně sraženy. K rozdílu mezi částkami uvedenými ve sloupci 1 a 2 dojde v případě, zjistí-li plátce do podání Vyúčtování, že srazil zálohu na daň včetně solidárního zvýšení daně u záloh po měsíčních slevách na dani v nesprávné výši a tuto chybu do podání Vyúčtování napravil postupem podle § 38i zákona. Zároveň tuto opravu uvede do přílohy č. 3 Vyúčtování. Nezahrnujte opravy předcházejících zdaňovacích období.

2012, 2011
uveďte úhrn záloh na daň po měsíčních slevách na dani, které byly za příslušný kalendářní měsíc původně sraženy. K rozdílu mezi částkami uvedenými ve sloupci 1 a 2 dojde v případě, zjistí-li plátce do podání Vyúčtování, že srazil zálohu na daň po měsíčních slevách na dani v nesprávné výši a tuto chybu do podání Vyúčtování napravil postupem podle § 38i zákona. Zároveň tuto opravu uvede do přílohy č. 3 Vyúčtování. Nezahrnujte opravy předcházejících zdaňovacích období (viz sloupec 6 a 7).

2010
uveďte úhrn záloh na daň po měsíčních slevách na dani, které byly za příslušný kalendářní měsíc původně sraženy. K rozdílu mezi částkami uvedenými ve sloupci 1 a 2 dojde v případě, zjistí-li plátce v průběhu zdaňovacího období (2010), že srazil zálohu na daň po měsíčních slevách na dani v nesprávné výši a tuto chybu ve zdaňovacím období (2010) napravil postupem podle § 38i zákona. Zároveň tuto opravu uvede do přílohy č. 3 Vyúčtování. Nezahrnujte opravy předcházejících zdaňovacích období (viz sloupec 6 a 7).

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
kc_dpzi03aČíslo140Sloupec 3
od 2015
uveďte do levé části sloupce čj. rozhodnutí (platebního výměru), kterým Vám správce daně předepsal dlužné částky za vykazované zdaňovací období k přímé úhradě (viz popis u sloupce 1). Pravá část sloupce (částka v Kč) je nepovinná, slouží však pro snadnější výpočet sloupce 9.

do 2014
uveďte do levé části sloupce čj. rozhodnutí (platebního výměru), kterým Vám správce daně předepsal dlužné částky za vykazované zdaňovací období k přímé úhradě (viz popis u sloupce 1). Pravá část sloupce (částka v Kč) je nepovinná, slouží však pro snadnější výpočet sloupce 9 (viz § 234 odst. 2 daňového řádu).

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
kc_dpzi04Číslo140Sloupec 4
od 2019
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň za zdaňovací období 2018, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2018
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň za zdaňovací období 2017, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2017
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň za zdaňovací období 2016, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2016
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň za zdaňovací období 2015, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2015
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň za zdaňovací období 2014, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2014
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň za zdaňovací období 2013, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2013
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň za zdaňovací období 2012, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 1 a 2 zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 1 a 2 zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2012
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2011, resp. 2012, pokud je Vyúčtování podáno za část zdaňovacího období 2013, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 1 a 2 zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 1 a 2 zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2011
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2010, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav podle provedených § 38i odst. 1 a 2 zákona do podání Vyúčtování. Tyto opravy uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 1 a 2 zákona (tj. opravy ročního zúčtování záloh na daň), tato oprava se promítne do sloupce 4 v měsíci, kdy byl nesprávně vrácen přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2010
uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav podle provedených § 38i odst. 1 a 2 zákona v průběhu zdaňovacího období 2010. Tyto opravy uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
kc_dpzi05Číslo140Sloupec 5
od 2019
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2018
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2017
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2016
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2015
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2014
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i zákona (opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2013
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2012, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy aktuálního zdaňovacího období uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (tj. opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2012
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2011, resp. 2012, pokud je Vyúčtování podáváno za část zdaňovacího období 2013, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (tj. opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0 Kč.

2011
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2010, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona do podání Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (tj. opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0,- Kč.

2010
uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2009, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona v průběhu zdaňovacího období 2010. Tyto dodatečné opravy uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.
Poznámka: Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (tj. opravy na daňovém bonusu), tato oprava se promítne do sloupce 5 v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění formou daňového bonusu. Částka nesmí být menší než 0,- Kč.

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
kc_dpzi06Číslo140Sloupec 6
od 2017
zůstává neobsazen (tzn. nevyplňuje se).

2013 až 2016
zůstává neobsazen (tzn. nevyplňuje se) z důvodu, že od počátku zdaňovacího období 2013 se veškeré opravy předcházejících zdaňovacích období řeší pouze prostřednictvím dodatečných vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

2012
uveďte úhrn ostatních zaměstnancům vrácených přeplatků na dani, dodatečně vyplacených měsíčních daňových bonusů a dodatečně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období (dodatečně vrácený přeplatek na záloze na daň po slevách podle § 38i odst. 1 zákona za zdaňovací období předcházející roku 2010, dodatečně vrácený přeplatek daně z ročního zúčtování záloh podle § 38i odst. 1 zákona za zdaňovací období roku 2008, dodatečně vyplacený měsíční daňový bonus podle § 38i odst. 4 zákona za zdaňovací období předcházející roku 2010 a dodatečně vyplacený doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 za zdaňovací období roku 2008), kdy k vrácení (vyplacení) zaměstnancům došlo v období roku Vyúčtování (2012), příp. až do dne podání Vyúčtování. Do úhrnu uvedených přeplatků neuvádějte ty částky, které Vám byly na základě žádosti správcem daně vráceny či převedeny na úhradu jiné daně u FÚ. Tyto opravy uveďte také v příloze č. 3, příp. v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.

Poznámka: U podání za část zdaňovacího období 2013 se sloupec 6 nevyplňuje.

2011
uveďte úhrn ostatních zaměstnancům vrácených přeplatků na dani, dodatečně vyplacených měsíčních daňových bonusů a dodatečně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období (dodatečně vrácený přeplatek na záloze na daň po slevách podle § 38i odst. 1 zákona za zdaňovací období předcházející roku 2010, dodatečně vrácený přeplatek daně z ročního zúčtování záloh podle § 38i odst. 1 zákona za zdaňovací období roku 2007, 2008, dodatečně vyplacený měsíční daňový bonus podle § 38i odst. 4 zákona za zdaňovací období předcházející roku 2010 a dodatečně vyplacený doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 za zdaňovací období roku 2007, 2008), kdy k vrácení (vyplacení) zaměstnancům došlo v období roku Vyúčtování (2011), příp. až do dne podání Vyúčtování. Do úhrnu uvedených přeplatků neuvádějte ty částky, které Vám byly na základě žádosti správcem daně vráceny či převedeny na úhradu jiné daně u FÚ.Tyto opravy uveďte také v příloze č. 3, příp. v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.

2010
uveďte úhrn ostatních zaměstnancům vrácených přeplatků na dani, dodatečně vyplacených měsíčních daňových bonusů a dodatečně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období (dodatečně vrácený přeplatek na záloze na daň po slevách podle § 38i odst. 1 zákona za zdaňovací období předcházející roku 2010, dodatečně vrácený přeplatek daně z ročního zúčtování záloh podle § 38i odst. 1 zákona za zdaňovací období roku 2008, 2007, 2006, dodatečně vyplacený měsíční daňový bonus podle § 38i odst. 4 zákona za zdaňovací období předcházející roku 2010 a dodatečně vyplacený doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 za zdaňovací období roku 2008, 2007, 2006), kdy k vrácení (vyplacení) zaměstnancům došlo v období roku Vyúčtování (2010). Do úhrnu uvedených přeplatků neuvádějte ty částky, které Vám byly na základě žádosti správcem daně vráceny či převedeny na úhradu jiné daně u FÚ.

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
kc_dpzi07Číslo140Sloupec 7
od 2017
zůstává neobsazen (tzn. nevyplňuje se).

2013 až 2016
zůstává neobsazen (tzn. nevyplňuje se) z důvodu, že od počátku zdaňovacího období 2013 se veškeré opravy předcházejících zdaňovacích období řeší pouze prostřednictvím dodatečných vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

2012
uveďte úhrn dodatečně sražených nebo vybraných částek daně, částek nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a částek nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za zdaňovací období předcházející roku Vyúčtování (jedná se o úhrn částek daně, nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předchozí zdaňovací období, následně dodatečně sražených nebo vybraných podle § 38i odst. 2 nebo odst. 5 zákona, které měly být odvedeny v období roku Vyúčtování). Do úhrnu spadají dodatečně sražené částky nesprávně sražených záloh na daň po slevách za zdaňovací období předcházející roku 2010, dodatečně sražená daň včetně daně z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období roku 2008, dodatečně sražené měsíční daňové bonusy nesprávně vyplacené za zdaňovací období předcházející roku 2010 a dodatečně sražené doplatky na daňovém bonusu nesprávně vyplacené po ročním zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2008, kdy k dodatečné srážce podle § 38i zákona došlo nebo mělo dojít v průběhu období roku Vyúčtování (2012), příp. provedených až do dne podání Vyúčtování. Tyto opravy uveďte také v příloze č. 3, příp. v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.

2011
uveďte úhrn dodatečně sražených nebo vybraných částek daně, částek nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a částek nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za zdaňovací období předcházející roku Vyúčtování (jedná se o úhrn částek daně, nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předchozí zdaňovací období, následně dodatečně sražených nebo vybraných podle § 38i odst. 2 nebo odst. 5 zákona, které měly být odvedeny v období roku Vyúčtování). Do úhrnu spadají dodatečně sražené částky nesprávně sražených záloh na daň po slevách za zdaňovací období předcházející roku 2010, dodatečně sražená daň včetně daně z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období roku 2007, 2008, dodatečně sražené měsíční daňové bonusy nesprávně vyplacené za zdaňovací období předcházející roku 2010 a dodatečně sražené doplatky na daňovém bonusu nesprávně vyplacené po ročním zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2007, 2008, kdy k dodatečné srážce podle § 38i zákona došlo nebo mělo dojít v průběhu období roku Vyúčtování (2011), příp. provedených až do dne podání Vyúčtování. Tyto opravy uveďte také v příloze č. 3, příp. v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování. Poznámka ke sloupci 6 a 7: Opravy týkající se zdaňovacího období 2010 včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2009 je nutné provést formou dodatečného Vyúčtování k tomuto zdaňovacímu období, a to v souladu s § 141 daňového řádu.

2010
uveďte úhrn dodatečně sražených nebo vybraných částek daně, částek nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a částek nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za zdaňovací období předcházející roku Vyúčtování (jedná se o úhrn částek daně, nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předchozí zdaňovací období, následně dodatečně sražených nebo vybraných podle § 38i odst. 2 nebo odst. 5 zákona, které měly být odvedeny v období roku Vyúčtování). Do úhrnu spadají dodatečně sražené částky nesprávně sražených záloh na daň po slevách za zdaňovací období předcházející roku 2010, dodatečně sražená daň včetně daně z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období roku 2008, 2007, 2006, dodatečně sražené měsíční daňové bonusy nesprávně vyplacené za zdaňovací období předcházející roku 2010 a dodatečně sražené doplatky na daňovém bonusu nesprávně vyplacené po ročním zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2008, 2007, 2006, kdy k dodatečné srážce podle § 38i zákona došlo nebo mělo dojít v průběhu období roku Vyúčtování (2010).

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
kc_dpzi08Číslo140Sloupec 8
od 2013
uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu.

do 2012
uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Hodnota ve sloupci 8 může být i záporná.
kc_dpzi09Číslo140Sloupec 9
uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Do vypočtené částky neuvádějte částky, které Vám za vykazované zdaňovací období již byly správcem daně předepsány k přímé úhradě (viz sloupec 3). Hodnota ve sloupci 9 může být i záporná.
kc_dpzi10Číslo140Sloupec 10
uveďte rozdíl (značeno +/–) mezi původně vyúčtovanou a dodatečně vyúčtovanou částkou. Kladná částka znamená, že bylo původně vyúčtováno méně, tzn. zbývá doplatit, záporná částka znamená, že bylo původně vyúčtováno více. Vyplňuje se pouze u dodatečného Vyúčtování (poprvé lze podat za zdaňovací období 2010). Další informace k vyplnění dodatečného Vyúčtování jsou uvedeny pod 01a.
Hodnota ve sloupci 10 může být i záporná.
kc_dpzi11Číslo140Sloupec 11
uveďte úhrn částek skutečně odvedených za uvedené zdaňovací období na účet finančního úřadu, včetně částek, které Vám byly správcem daně předepsány k přímé úhradě za vykazované zdaňovací období. Neuvádějte částky, které jste odvedli na základě rozhodnutí správce daně (platební výměr) za minulá zdaňovací období.

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
mesicČíslo21|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12Měsíc
1=leden,..., 12=prosinec.
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota musí být vyplněna. V rámci podání musí být hodnota unikátní (nesmí být více záznamů pro stejný měsíc).

Věta F
Příloha č. 4
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
b_d_dodsrazDatum10datum zvýšení/snížení odvodu;
(2010: datum snížení odvodu nejbližší zálohy/datum odvodu dodatečně sražené částky daňového bonusu)

Příloha č. 4 - sloupec 5
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být větší, než aktuální datum.
b_d_puvsrazDatum10datum, kdy měl být původně ve správné částce poskytnut daňový bonus
Příloha č. 4 - sloupec 3
b_d_zadostiDatum10datum podání žádosti o poukázání dodatečně vyplaceného daňového bonusu (§ 38i (do 2013: odst. 4) a § 35d odst. 5 nebo odst. 9 zákona)
Příloha č. 4 - sloupec 6
b_kc_castkaČíslo140částka
Příloha č. 4 - sloupec 7
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být 0. Pokud je vyplněn sl.6 (b_d_zadosti), hodnota musí být záporná.
b_mesic_nesprČíslo21|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12období, za které byl nesprávně poskytnut daňový bonus
Příloha č. 4 - sloupec 2 (měsíc)
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněna, pokud ve sl. 1 (b_pr_opr) je hodnota M.
b_mesic_oprČíslo21|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12období, kdy byla (2010: dodatečně) provedena oprava poskytnutí daňového bonusu
Příloha č. 4 - sloupec 4 (měsíc)
b_pr_oprText1M|Dpředmět opravy
M - měsíční / D - doplatek

Příloha č. 4 - sloupec 1
b_rok_nesprČíslo4období, za které byl nesprávně poskytnut daňový bonus
Příloha č. 4 - sloupec 2 (rok)
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota musí být >= 2005.
b_rok_oprČíslo4období, kdy byla (2010: dodatečně) provedena oprava poskytnutí daňového bonusu
Příloha č. 4 - sloupec 4 (rok). Zadaná hodnota nesmí být menší, než sloupec 2 (rok).

Věta E
Příloha č. 3
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
d_dodsrazDatum10datum zvýšení/snížení odvodu;
(2010: datum dodatečného sražení/snížení odvodu)

Příloha č. 3 - sloupec 5
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být větší, než aktuální datum.
d_puvsrazDatum10datum, kdy mělo být původně správně sraženo
(poskytnuto, vypočteno)

Příloha č. 3 - sloupec 3
Položka obsahuje kritické kontroly: Hodnota nesmí být větší, než aktuální datum. Pokud ve sl. 1 (pr_opr) je hodnota D, musí být vyplněna a musí být >= než rok ze Sl.2 (rok_nespr) + 1 rok.
kc_castkaČíslo140částka
Příloha č. 3 - sloupec 6
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být 0.
mesic_nesprČíslo21|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12období, za které bylo nesprávně sraženo
(poskytnuto, vypočteno)

Příloha č. 3 - sloupec 2 (měsíc)
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněna, pokud ve sl. 1 (pr_opr) je hodnota Z.
mesic_oprČíslo21|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12období, kdy byla provedena oprava
Příloha č. 3 - sloupec 4 (měsíc)
pr_oprText1Z|DPředmět opravy
Z - záloha / D - daň

Příloha č. 3 - sloupec 1
rok_nesprČíslo4období, za které bylo nesprávně sraženo
(poskytnuto, vypočteno)

Příloha č. 3 - sloupec 2 (rok)
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota musí být > 1993. Hodnota musí být < rok z data konce ZO, pokud ve sl. 1 (pr_opr) je hodnota D.
rok_oprČíslo4období, kdy byla provedena oprava
Příloha č. 3 - sloupec 4 (rok). Zadaná hodnota nesmí být menší, než sloupec 2 (rok).

Věta C
Příloha č. 2 - do ZO 2015 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO >= 2016)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
m_c_pasuText16Číslo pasu
Uveďte číslo pasu nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost poplatníka
m_c_pop_orText10Č.p./or.
Uveďte údaje o bydlišti poplatníka ve státě, jehož je rezidentem (tj. bydliště v zahraničí)
m_d_narozDatum10Datum narození
datum narození poplatníka
m_dicText20Identifikace pro daňové účely ve státu daňové rezidence (do 2013: Daňové identifikační číslo)
od 2014
Uveďte daňový identifikátor používaný v zemi rezidence: např. daňové identifikační číslo, číslo sociálního pojištění. Všeobecné informace o daňovém identifikačním čísle dle jednotlivých zemí naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

do 2013
Uveďte daňové identifikační číslo poplatníka, pokud mu bylo státem, kde je rezidentem, přiděleno
m_jmenoText20Jméno(-a)
uveďte jméno poplatníka.
m_k_statText2Kód státu
Uveďte písmenný kód státu daňového nerezidenta, tj. poplatníka podle § 2 odst. 3 zákona (dále jen „poplatník“), ve kterém je poplatník rezidentem. Kódy států uveďte podle seznamu uveřejněného na internetové adrese http://www.financnisprava.cz/. Poplatníky řaďte podle jednotlivých států
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2.
Položka obsahuje kritické kontroly: musí být vyplněn kód existujícího státu, nesmí se jednat o CZ.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
m_kc_pojistneČíslo140Pojistné
od 2014
Uveďte úhrn pojistného sraženého nebo uhrazeného na důchodové spoření a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů) ze svých příjmů ze závislé činnosti povinen platit poplatník a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění (viz § 38j zákona)

2013
Uveďte úhrn pojistného sraženého nebo uhrazeného na důchodové spoření a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů) ze svých příjmů ze závislé činnosti povinen platit poplatník a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění (viz § 38j zákona)

do 2012
Uveďte úhrn pojistného sraženého nebo uhrazeného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů) ze svých příjmů ze závislé činnosti povinen platit poplatník a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění (viz § 38j zákona)

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
m_kc_prijmyČíslo140Úhrn příjmů
od 2013
Uveďte celkový úhrn příjmů ze závislé činnosti

2012
Uveďte celkový úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
m_kc_zakldaneČíslo140Úhrn základů daně
Uveďte úhrn měsíčních základů daně
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
m_kc_zalohyČíslo140Úhrn sražených záloh na daň včetně solidárního zvýšení daně u zálohy po slevách nebo daně
(do 2012: Úhrn sražených záloh na daň po slevách nebo daně)


Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
m_mes_zuct1Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 1
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct10Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 10
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct11Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 11
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct12Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 12
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct2Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 2
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct3Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 3
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct4Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 4
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct5Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 5
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct6Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 6
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct7Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 7
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct8Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 8
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_mes_zuct9Text1A|NZúčtováno v měsíci
Zúčtováno v měsíci 9
A - ano
N - ne
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být A, pokud je měsíc vně zdaňovacího období.
m_naz_obceText48Obec
Uveďte údaje o bydlišti poplatníka ve státě, jehož je rezidentem (tj. bydliště v zahraničí)
m_prijmeniText36Příjmení
uveďte příjmení poplatníka.
m_pscText10PSČ
Uveďte číselné označení používané v poštovním provozu dané země
m_rod_cText20Rodné číslo
Uveďte rodné číslo poplatníka, pokud mu bylo státem, kde je rezidentem, přiděleno
m_uliceText38Ulice
Uveďte údaje o bydlišti poplatníka ve státě, jehož je rezidentem (tj. bydliště v zahraničí)

Věta B
Příloha č. 1
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obce_zujČíslo66Kód obce (ZÚJ)
2019
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2018
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 192/2018 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2017
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 276/2017 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2016
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2015
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2014
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2013
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2012
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2011
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 259/2011 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

2010
uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 245/2010 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Pro hodnotu této položky použijte číselník Obce ZUJ (obcezujzko). Z číselníku se vkládá položka c_obce_zuj.
Položka obsahuje kritické kontroly: musí být vyplněn kód existující obce - ZÚJ. Soubor nesmí obsahovat více řádků se stejným kódem.
Pro popis číselníku Obce ZUJ klikněte zde.
c_zkoČíslo4Číslo okresu
Pomocná položka, není třeba ji v souboru vyplňovat.
Pro popis číselníku Obce ZUJ klikněte zde.
naz_obce_zujText405Název obce
Uveďte název obce, na jejímž katastrálním území je umístěno místo výkonu práce.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Obce ZUJ (obcezujzko). Z číselníku se vkládá položka naz_obce_zuj.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn název existující obce - ZÚJ.
Pro popis číselníku Obce ZUJ klikněte zde.
naz_vykonuText403Název místa výkonu práce
uveďte název místa výkonu práce, kterým je místo v obci uvedené v pracovní smlouvě zaměstnance. Je-li v pracovní smlouvě uvedeno jako místo výkonu práce území více obcí, nebo jde-li o zaměstnance na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo zaměstnance ve smyslu § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), bez pracovněprávního vztahu, použije se pro účely vyplnění přehledu jako místo výkonu práce místo pobytu nebo sídlo plátce daně (zaměstnavatele), popřípadě plátcovy pokladny. V případě odměny, která je vyplácena za výkon pěstounské péče uvede úřad práce do místa výkonu obec, kde je práce pěstouna vykonávána. Při souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy a jiných příjmů (např. odměny členů statutárních a dalších orgánů právnické osoby) se zaměstnanec zařadí podle místa výkonu práce v pracovní smlouvě. Při souběhu dvou a více pracovních smluv u téhož zaměstnavatele se zaměstnanec zařadí na základě pracovní smlouvy s převažujícím úvazkem nebo převažující výší příjmů. Místo „pravidelného pracoviště“ pro účely aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, není rozhodné.
naz_zkoText237Název území okresu
Uveďte název území okresu, v němž se nachází místo výkonu práce. U obcí Praha, Brno, Ostrava a Plzeň je název totožný s názvem obce. Doplňuje se položka "naz_zko" z číselníku "Obce ZUJ" (začíná-li hodnota "OKRES ", tento podřetězec se odstraní).
Pro popis číselníku Obce ZUJ klikněte zde.
poc_zamČíslo74Počet zaměstnanců
Uveďte počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto počtu nezahrnujte pouze zaměstnance, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.

Věta R
Záznam o příloze
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
kod_sekceText1O|DSekce textové přílohy
Označení oddílu, ke kterému se příloha vztahuje:
O - obecná textová příloha.
D - důvody pro podání dodatečného vyúčtování
poradiČíslo4Pořadí
uveďte pořadové číslo řádku.
t_prilohyText72Textová příloha
Jeden řádek textové přílohy, max. 72 znaků.

Věta G
Tabulka k řádku 6
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
d_zadosti_06Datum10podle žádosti podané plátcem u finančního úřadu dne
(den, měsíc a rok)

Uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).
mesic_06Číslo2v měsíci (měsíc, v jehož průběhu byl
přeplatek vrácen zaměstnancům)

Uveďte kalendářní měsíc(e), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům.
uhrnprepl_cČíslo140v částce
(částka v Kč)

Uveďte částku vráceného přeplatku.
uhrnprepl_zČíslo140z toho vráceno/převedeno FÚ plátci/ponecháno na osobním účtu plátce
(v Kč)1)

Uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná.

Věta S
Záznam Části I. - součet
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
s_kc_dpzi01Číslo140Sloupec 1
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
s_kc_dpzi02Číslo140Sloupec 2
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
s_kc_dpzi03aČíslo140Sloupec 3 - částka v KČ
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
s_kc_dpzi04Číslo140Sloupec 4
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
s_kc_dpzi05Číslo140Sloupec 5
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
s_kc_dpzi06Číslo140Sloupec 6
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
s_kc_dpzi07Číslo140Sloupec 7
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
s_kc_dpzi08Číslo140Sloupec 8
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
s_kc_dpzi09Číslo140Sloupec 9
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
s_kc_dpzi10Číslo140Sloupec 10
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
s_kc_dpzi11Číslo140Sloupec 11
Část I. - řádek 13 (ÚHRN) - součet řádků 1 - 12
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.

Věta H
Příloha č. 2 - od ZO 2016 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO < 2016)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
h_c_pasuText16Číslo dokladu prokazujícího totožnost
uveďte číslo dokladu prokazujícího totožnost
h_c_pop_orText10Č.p./or.
uveďte údaje o bydlišti poplatníka ve státě, jehož je rezidentem (tj. bydliště v zahraničí)
h_d_narozDatum10Datum narození
Uveďte datum narození poplatníka.
h_delka_vykČíslo30Délka výkonu práce
od 2017
uveďte počet kalendářních dní, po které trval výkon práce u daného plátce daně ve zdaňovacím období (bez ohledu na skutečnost, zda poplatník v této době dočasně opustil území ČR)

do 2016
uveďte počet dní, po které trval výkon práce u daného plátce daně ve zdaňovacím období
h_dicText20Číslo daňové identifikace ve státě daňové rezidence
uveďte číslo daňové identifikace používané v zemi daňové rezidence
h_jmenoText20Jméno(-a)
Uveďte jméno poplatníka.
h_k_statText2Kód státu daňové rezidence
Uveďte písmenný kód státu daňového nerezidenta, tj. poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 zákona (dále jen „poplatník“), ve kterém je poplatník rezidentem. Kódy států uveďte podle seznamu uveřejněného na internetové adrese www.financnisprava.cz. Poplatníky řaďte podle jednotlivých států.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2.
Položka obsahuje kritické kontroly: musí být vyplněn kód existujícího státu, nesmí se jednat o CZ.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
h_k_stat_pasuText2Kód státu, který tento doklad vydal
uveďte kód státu, který vydal doklad uvedený ve sl. 12.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn kód existujícího státu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
h_kc_mzdyČíslo140Úhrn zdanitelných příjmů
od 2017
uveďte úhrn všech zdanitelných příjmů podle § 6 zákona ze sl. 14

do 2016
uveďte úhrn všech zdanitelných příjmů podle § 6 zákona
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná; hodnota nesmí být větší než hodnota sl. 14 (h_kc_prijmy).
h_kc_odmenyČíslo140Úhrn odměn člena orgánu právnické osoby
uveďte úhrn zdanitelných příjmů podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona včetně příjmů za práci jednatelů (ze sloupce 15)
Položka obsahuje kritické kontroly: hodnota nesmí být záporná; hodnota nesmí být větší než hodnota sl. 14 (h_kc_prijmy); hodnota nesmí být větší než hodnota sl. 15 (h_kc_mzdy).
h_kc_prijmyČíslo140Úhrn příjmů
od 2017
uveďte úhrn všech zúčtovaných příjmů podle § 6 zákona ze zdrojů na území ČR (peněžních i nepeněžních, včetně příjmů od daně osvobozených a příjmů z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně)

do 2016
uveďte úhrn všech zúčtovaných příjmů podle § 6 zákona (včetně příjmů osvobozených)
Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota musí být > 0.
h_kc_zalohyČíslo140Úhrn sražených záloh na daň
od 2017
uveďte úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (bez ohledu na výsledek ročního zúčtování záloh)

do 2016
uveďte úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
h_naz_obceText48Obec
uveďte údaje o bydlišti poplatníka ve státě, jehož je rezidentem (tj. bydliště v zahraničí)
h_prijmeniText36Příjmení
Uveďte příjmení poplatníka.
h_pscText10PSČ
uveďte číselné označení používané v poštovním provozu dané země
h_sraz_danČíslo140Úhrn sražené daně
od 2017
uveďte úhrn sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů ze závislé činnosti

do 2016
uveďte úhrn sražené daně z příjmů ze závislé činnosti

Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být záporná.
h_typ_dicText1D|R|S|JTyp daňové identifikace
od 2017
uveďte typ (písmeno) daňového identifikátoru k údaji ze sl. 9 používaného v zemi daňové rezidence: např. rodné číslo – označte písmenem „R“, daňové identifikační číslo – „D“, číslo sociálního pojištění – „S“, jiné – „J“.
Všeobecné informace o daňovém identifikačním čísle dle jednotlivých zemí EU naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html, příp. dle zemí OECD naleznete na internetové adrese http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

do 2016
uveďte typ (písmeno) daňového identifikátoru k údaji ze sl. 9 používaného v zemi daňové rezidence: např. rodné číslo – označte písmenem „R“, daňové identifikační číslo – „D“, číslo sociálního pojištění – „S“, jiné – „J“.
Všeobecné informace o daňovém identifikačním čísle dle jednotlivých zemí naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
h_typ_pasuText1I|P|D|OTyp dokladu
od 2017
uveďte typ dokladu ze sl. 11 prokazujícího totožnost: např. průkaz totožnosti - označte písmenem "I", cestovní pas - označte písmenem "P", řidičský průkaz - označte písmenem "D", ostatní doklady - označte písmenem "O"

do 2016
uveďte typ dokladu prokazujícího totožnost:
I - průkaz totožnosti
P - pas
D - řidičský průkaz
O - ostatní
h_uliceText38Ulice
uveďte údaje o bydlišti poplatníka ve státě, jehož je rezidentem (tj. bydliště v zahraničí)

Obecná příloha
ZkratkaTyp atributuDélkaPřípustné hodnotyPopis
cislo Číslo4Pořadové číslo přílohy. Nesmí být v rámci jednoho podání duplicitní
nazev Text255Popis přiloženého souboru
jm_souboru Text255Název přiloženého souboru.
povolené typy souborů jsou: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a TXT/CSV. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4 000 kilobajtů.
kodovani Text10base64Kódování přiloženého souboru

DPZVD6 - Limity

Z důvodů překročení stanovené velikosti podání může dojít ke změně zpracování z on-line do režimu off-line,
ve kterém budou některé kontroly a přepočty ve formuláři i u načteného podání vypnuty a podání bude odesláno bez jejich provedení.
U těchto níže uvedených vět písemnosti jsou uvedeny parametry, kdy po překročení stanoveného limitu bude zpracování
prováděno pouze v off-line režimu. Pokud není typ věty uveden, pak se jedná o limit pro všechny věty za podání celkem bez ohledu na
jejich typ. Takový limit, pokud je nastaven, bývá uveden vždy na prvním řádku tabulky.


TypPopisStanovený limit počtu řádků (záznamů)
Sumární limit všech řádků za celé podání8000
BPříloha č. 13000
CPříloha č. 2 - do ZO 2015 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO >= 2016)3000
EPříloha č. 33000
FPříloha č. 43000
HPříloha č. 2 - od ZO 2016 (nesmí být v souboru obsažena pro ZO < 2016)3000Legenda - význam sloupců jednotlivých tabulek


Struktura vět


Typ:Označení věty písemnosti. Věta reprezentuje určitý věcný (i opakující se) celek. Každá písemnost musí mít povinné věty "D" a "P". Pro označení věty jsou (nově) rezervovány 2 znaky.
Popis:Popis obsahu věty.
Minimální počet:Minimální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Maximální počet:Maximální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Položky:Seznam zkratek položek, které může daná věta obsahovat.

E-příloha


Typ:Typ přílohy (zatím existuje pouze obecná příloha).
Kód přílohy:Kódové označení e-přílohy.
Popis:Vysvětlení významu e-přílohy.
Minimální počet:Minimální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny.
Maximální počet:Maximální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny.
Atributy:Seznam atributů přílohy.

Položky vět


Zkratka:Název položky - tento název je použit i pro název položek v souboru XML.
Typ položky:Datový typ položky.
Délka:Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků.
Za čárkou:U číselných položek udává počet míst za desetinnou čárkou.
Kód:Obsahuje kód položky tak, jak se má zobrazit v popisu položky na formuláři/průvodci.
Maska:Pouze pro typ alfanum. Může obsahovat regulární výraz, na který je položka kontrolována.
Alfanum.:Udává, zda se jedná o textovou reprezentaci čísla (hodnotou položky mohou být pouze řetězce sestávající ze znaků '0' - '9').
Měna:Indikátor, zda se jedná o položku typu měna. Pokud nejsou vyplněny hodnoty délky a za čárkou, jsou použity defaultní údaje měny (10,2).
Povinná:Určuje, zda položka musí být zadána (v souboru).
Záporná:Určuje, zda (číselná) položka může být záporná.
Popis:Vysvětlení významu položky.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.12.1 ze dne 31.07.2020 17:42