Rozhraní číselníků

  Níže najdete číselníky používané v aplikacích Daňového portálu, zejména v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

  Řádek - obsahuje pořadové číslo číselníku v tabulce.
  Název číselníku
  Zkratka - identifikátor jednoznačně určující daný číselník.
  Datum aktualizace číselníku - datum, kdy došlo k poslední aktualizaci číselníku.
  Stažení celého číselníku - sloupec obsahující odkaz na ZIP soubor s číselníkem. ZIP obsahuje soubor ve formátu TXT. V prvním řádku souboru TXT je uvedeno záhlaví a v dalších řádcích jsou pak samotná data číselníku. Jednotlivé hodnoty v souboru TXT s číselníkem jsou odděleny pomocí znaku "|", tzv. „PIPE“.
  Popis číselníku - vždy ke konkrétnímu číselníku je možnost vysvětlení položek číselníku.
  Ukázka číselníku - ve sloupci je možnost, po kliku na odkaz, zobrazit konkrétní číselník v XML struktuře s parametry volání a ukázkou.
  Třídění záznamů - po kliku na názvy sloupců Řádek, Název číselníku a Datum aktualizace číselníku v záhlaví tabulky lze třídit záznamy sestupně/vzestupně.

  Aktuální seznam dostupných číselníků

  Řádek ↑ Název číselníku ZkratkaDatum aktualizace
  číselníku
  Stažení celého číselníku
  ve formátu ZIP
  Popis položek
  číselníku
  Ukázka
  číselníku
  1Územní finanční orgányufo19.06.2018Číselník Územní finanční orgányČíselník Územní finanční orgányČíselník Územní finanční orgány
  2Pracoviště FÚpracufo19.06.2018Číselník Pracoviště FÚČíselník Pracoviště FÚČíselník Pracoviště FÚ
  3Zemězeme19.06.2018Číselník ZeměČíselník ZeměČíselník Země
  4Obceobce19.06.2018Číselník ObceČíselník ObceČíselník Obce
  5Certifikační autorityca_cert16.11.2017Číselník Certifikační autorityČíselník Certifikační autorityČíselník Certifikační autority
  6Konverzní číselník OKEČ -> NACEokecnace19.06.2018Číselník Konverzní číselník OKEČ -> NACEČíselník Konverzní číselník OKEČ -> NACEČíselník Konverzní číselník OKEČ -> NACE
  7Seznam všech úloh (daní) s jejich jmény.ulohy24.05.2016Číselník Seznam všech úloh (daní) s jejich jmény.Číselník Seznam všech úloh (daní) s jejich jmény.Číselník Seznam všech úloh (daní) s jejich jmény.
  8Stavy podánístavy_pod26.04.2010Číselník Stavy podáníČíselník Stavy podáníČíselník Stavy podání
  9Celní úřadyucelur19.06.2018Číselník Celní úřadyČíselník Celní úřadyČíselník Celní úřady
  10Celní úřady - PBÚpbucelur19.06.2018Číselník Celní úřady - PBÚČíselník Celní úřady - PBÚČíselník Celní úřady - PBÚ
  11Kód předmětů plněník_pred_pl19.06.2018Číselník Kód předmětů plněníČíselník Kód předmětů plněníČíselník Kód předmětů plnění
  12Druhy příjmů - FÚdp_fu19.06.2018Číselník Druhy příjmů - FÚČíselník Druhy příjmů - FÚČíselník Druhy příjmů - FÚ
  13Teritoria pro MOSSc_ter_moss19.06.2018Číselník Teritoria pro MOSSČíselník Teritoria pro MOSSČíselník Teritoria pro MOSS
  14DNE - Kódy zpevněných ploch drzplochy19.06.2018Číselník DNE - Kódy zpevněných ploch Číselník DNE - Kódy zpevněných ploch Číselník DNE - Kódy zpevněných ploch
  15Obce ČSÚcisob19.06.2018Číselník Obce ČSÚČíselník Obce ČSÚČíselník Obce ČSÚ
  16Seznam dostupných daní (druhů příjmů).nazdan19.10.2017Číselník Seznam dostupných daní (druhů příjmů).Číselník Seznam dostupných daní (druhů příjmů).Číselník Seznam dostupných daní (druhů příjmů).
  17Obce ZUJobcezujzko24.10.2017Číselník Obce ZUJČíselník Obce ZUJČíselník Obce ZUJ
  18Právní formypfo19.06.2018Číselník Právní formyČíselník Právní formyČíselník Právní formy
  19DNE - Koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3bkoef_k1527.02.2018Číselník DNE - Koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3bČíselník DNE - Koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3bČíselník DNE - Koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3b
  20DPS - kódy rozlišení příjmů dle § 22 Odst. 1k_rozl_prij19.06.2018Číselník DPS - kódy rozlišení příjmů dle § 22 Odst. 1Číselník DPS - kódy rozlišení příjmů dle § 22 Odst. 1Číselník DPS - kódy rozlišení příjmů dle § 22 Odst. 1
  21DPS - sazby daně dle státůstat_sazba19.06.2018Číselník DPS - sazby daně dle státůČíselník DPS - sazby daně dle státůČíselník DPS - sazby daně dle států
  22EET - kódy činností provozovencinnost_prov19.06.2018Číselník EET - kódy činností provozovenČíselník EET - kódy činností provozovenČíselník EET - kódy činností provozoven
  23Činnostiokec19.06.2018Číselník ČinnostiČíselník ČinnostiČíselník Činnosti
  24DSL - Sazby osobnísazdslos19.06.2018Číselník DSL - Sazby osobníČíselník DSL - Sazby osobníČíselník DSL - Sazby osobní
  25DSL - Sazby nákladnísazdslna19.06.2018Číselník DSL - Sazby nákladníČíselník DSL - Sazby nákladníČíselník DSL - Sazby nákladní
  26DSL - Osvobození a kód vozidladsloskvo19.06.2018Číselník DSL - Osvobození a kód vozidlaČíselník DSL - Osvobození a kód vozidlaČíselník DSL - Osvobození a kód vozidla
  27DSL - Osvobozenídapdslos19.06.2018Číselník DSL - OsvobozeníČíselník DSL - OsvobozeníČíselník DSL - Osvobození
  28DNE - Právní důvody osvobozenídnepduos19.06.2018Číselník DNE - Právní důvody osvobozeníČíselník DNE - Právní důvody osvobozeníČíselník DNE - Právní důvody osvobození
  29DNE - Právní vztahydnepv19.06.2018Číselník DNE - Právní vztahyČíselník DNE - Právní vztahyČíselník DNE - Právní vztahy
  30Katastrální územíkatuz19.06.2018Číselník Katastrální územíČíselník Katastrální územíČíselník Katastrální území
  31DNE - Soubor lesních typůdneslt19.06.2018Číselník DNE - Soubor lesních typůČíselník DNE - Soubor lesních typůČíselník DNE - Soubor lesních typů
  32DNE - Kódy pozemkůdrpoz19.06.2018Číselník DNE - Kódy pozemkůČíselník DNE - Kódy pozemkůČíselník DNE - Kódy pozemků
  33DNE - Kódy stavebdrstav19.06.2018Číselník DNE - Kódy stavebČíselník DNE - Kódy stavebČíselník DNE - Kódy staveb
  34DNE - Kódy jednotekdrjed19.06.2018Číselník DNE - Kódy jednotekČíselník DNE - Kódy jednotekČíselník DNE - Kódy jednotek
  35DNE - Sazby a koeficientydnesaz19.06.2018Číselník DNE - Sazby a koeficientyČíselník DNE - Sazby a koeficientyČíselník DNE - Sazby a koeficienty
  36DNE - koeficientu dle § 6/4 zákonakoef_poz27.02.2018Číselník DNE - koeficientu dle § 6/4 zákonaČíselník DNE - koeficientu dle § 6/4 zákonaČíselník DNE - koeficientu dle § 6/4 zákona
  37DNE - koeficienty dle § 11/3, 4 ZDNE pro stavby a místní koeficient dle §12 ZDNE pro nemovitostikoef_sta27.02.2018Číselník DNE - koeficienty dle § 11/3, 4 ZDNE pro stavby a místní koeficient dle §12 ZDNE pro nemovitostiČíselník DNE - koeficienty dle § 11/3, 4 ZDNE pro stavby a místní koeficient dle §12 ZDNE pro nemovitostiČíselník DNE - koeficienty dle § 11/3, 4 ZDNE pro stavby a místní koeficient dle §12 ZDNE pro nemovitosti
  38DNE - Koeficient dle §11/3 pro jednotkykoef_jed27.02.2018Číselník DNE - Koeficient dle §11/3 pro jednotkyČíselník DNE - Koeficient dle §11/3 pro jednotkyČíselník DNE - Koeficient dle §11/3 pro jednotky
  39DNE - osvobození zeměd.půdy dle §4v ZDNE pro obec a výjimky z osvobození pro pozemkyosv_poz27.02.2018Číselník DNE - osvobození zeměd.půdy dle §4v ZDNE pro obec a výjimky z osvobození pro pozemkyČíselník DNE - osvobození zeměd.půdy dle §4v ZDNE pro obec a výjimky z osvobození pro pozemkyČíselník DNE - osvobození zeměd.půdy dle §4v ZDNE pro obec a výjimky z osvobození pro pozemky
  40Cena KUcena_ku19.06.2018Číselník Cena KUČíselník Cena KUČíselník Cena KU
  41Měnamena19.06.2018Číselník MěnaČíselník MěnaČíselník Měna
  42Seznam států daňové rezidence.statydr06.11.2013Číselník Seznam států daňové rezidence.Číselník Seznam států daňové rezidence.Číselník Seznam států daňové rezidence.
  43Kontrola formátu podle normy ACDT0xx.regformat02.10.2009Číselník Kontrola formátu podle normy ACDT0xx.Číselník Kontrola formátu podle normy ACDT0xx.Číselník Kontrola formátu podle normy ACDT0xx.
  Počet záznamů: 43
  Počet řádků:


  Rozhraní číselníků je ovládáno pomocí URL parametrické řádky. Číselníky zobrazené po kliknutí na odkaz, ve sloupci "Ukázka číselníku", jsou uloženy ve struktuře XML, která je popsána v tomto univerzálním schématu. Výsledek výběru může obsahovat žádný, jeden, nebo množinu záznamů. Vyhledávání je možné provést různými způsoby (případně kombinací více způsobů):

  • hledání nejbližší hodnoty v určitém intervalu (vhodné pro hledání koeficientu podle určitého základu),
  • filtrováním podle určité podmínky (na rovnost jednoho nebo více klíčů),
  • filtrováním u vybraného klíče podle daného textového řetězce (hodnota klíče začíná tímto textem).

  Volací adresa servletu číselníků je: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_ciselnik


  Pro posílání dotazů na číselníky platí některá další pravidla:

  • dotaz musí být ve formátu UTF-8, který je ještě kódován podle specifikace URL (uuencoding - každý znak s kódem >127 je nahrazen znakem "%" + číslem dle ascii kódu uvedeného znaku)

  Seznam parametrů, které lze použít při vyhledávání v konkrétním číselníku, je uveden na stránce s popisem číselníku, která se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz ve sloupci "Ukázka číselníku". Nicméně celý číselník lze stáhnout po kliknutí na odkaz "Číselník ve formátu ZIP", ve sloupci "Stažení celého číselníku".


  Výstup (odezva) číselníku, pokud byl dotaz v pořádku, je ve formátu XML a odpovídá jeho primární definici podle schématu s tím, že element Ciselnik je obohacen o atribut Dotaz, ve kterém je původní dotaz na číselník.
  Pokud dotaz nebyl správný, nebo je nějaký jiný problém, je vráceno hlášení chyby ve formátu XML podle schématu (příklad).


  Upozornění: Z důvodu výkonu je zavedeno omezení na velikost výstupu. Pokud odpověď na dotaz obsahuje příliš mnoho záznamů, je z této množiny vráceno pouze prvních 300 nalezených položek. Je doporučeno dotazy optimalizovat pomocí zadání vhodných kritérií tak, aby výstupy nebyly příliš velké. V případě potřeby je možné získat obsah celého číselníku zadáním dotazu s jediným parametrem C=název číselníku, ale toto neplatí pro číselníky označené jako "velký číselník". Pro ně je v případě, že není zadán žádný omezující parametr, vráceno pouze prvních 300 nalezených položek. Pro všechny číselníky je možné získat obsah celého číselníku ke konkrétnímu datu platnosti zadáním dotazu s parametrem "PL=RRRR-MM-DD".


  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.11.1 ze dne 11.06.2018