• PŘIHLÁSIT NIA

Rozhraní číselníků

Níže najdete číselníky používané v aplikacích Daňového portálu, zejména v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Řádek - obsahuje pořadové číslo číselníku v tabulce.
Název číselníku
Zkratka - identifikátor jednoznačně určující daný číselník.
Datum aktualizace číselníku - datum, kdy došlo k poslední aktualizaci číselníku.
Stažení celého číselníku - sloupec obsahující odkaz na ZIP soubor s číselníkem. ZIP obsahuje soubor ve formátu TXT. V prvním řádku souboru TXT je uvedeno záhlaví a v dalších řádcích jsou pak samotná data číselníku. Jednotlivé hodnoty v souboru TXT s číselníkem jsou odděleny pomocí znaku "|", tzv. „PIPE“.
Popis číselníku - vždy ke konkrétnímu číselníku je možnost vysvětlení položek číselníku.
Ukázka číselníku - ve sloupci je možnost, po kliku na odkaz, zobrazit konkrétní číselník v XML struktuře s parametry volání a ukázkou.
Třídění záznamů - po kliku na názvy sloupců Řádek, Název číselníku a Datum aktualizace číselníku v záhlaví tabulky lze třídit záznamy sestupně/vzestupně.

Aktuální seznam dostupných číselníků

Řádek ↑ Název číselníku ZkratkaDatum aktualizace
číselníku
Stažení celého číselníku
ve formátu ZIP
Popis položek
číselníku
Ukázka
číselníku
1Územní finanční orgányufo06.12.2018Číselník Územní finanční orgányČíselník Územní finanční orgányČíselník Územní finanční orgány
2Pracoviště FÚpracufo06.12.2018Číselník Pracoviště FÚČíselník Pracoviště FÚČíselník Pracoviště FÚ
3Zemězeme06.12.2018Číselník ZeměČíselník ZeměČíselník Země
4Obceobce06.12.2018Číselník ObceČíselník ObceČíselník Obce
5Certifikační autorityca_cert16.11.2017Číselník Certifikační autorityČíselník Certifikační autorityČíselník Certifikační autority
6Konverzní číselník OKEČ -> NACEokecnace06.12.2018Číselník Konverzní číselník OKEČ -> NACEČíselník Konverzní číselník OKEČ -> NACEČíselník Konverzní číselník OKEČ -> NACE
7Seznam všech úloh (daní) s jejich jmény.ulohy24.05.2016Číselník Seznam všech úloh (daní) s jejich jmény.Číselník Seznam všech úloh (daní) s jejich jmény.Číselník Seznam všech úloh (daní) s jejich jmény.
8Stavy podánístavy_pod26.04.2010Číselník Stavy podáníČíselník Stavy podáníČíselník Stavy podání
9Celní úřadyucelur06.12.2018Číselník Celní úřadyČíselník Celní úřadyČíselník Celní úřady
10Celní úřady - PBÚpbucelur06.12.2018Číselník Celní úřady - PBÚČíselník Celní úřady - PBÚČíselník Celní úřady - PBÚ
11Kód předmětů plněník_pred_pl06.12.2018Číselník Kód předmětů plněníČíselník Kód předmětů plněníČíselník Kód předmětů plnění
12Druhy příjmů - FÚdp_fu06.12.2018Číselník Druhy příjmů - FÚČíselník Druhy příjmů - FÚČíselník Druhy příjmů - FÚ
13Teritoria pro MOSSc_ter_moss06.12.2018Číselník Teritoria pro MOSSČíselník Teritoria pro MOSSČíselník Teritoria pro MOSS
14DNE - Kódy zpevněných ploch drzplochy06.12.2018Číselník DNE - Kódy zpevněných ploch Číselník DNE - Kódy zpevněných ploch Číselník DNE - Kódy zpevněných ploch
15Obce ČSÚcisob06.12.2018Číselník Obce ČSÚČíselník Obce ČSÚČíselník Obce ČSÚ
16Seznam dostupných daní (druhů příjmů).nazdan19.10.2017Číselník Seznam dostupných daní (druhů příjmů).Číselník Seznam dostupných daní (druhů příjmů).Číselník Seznam dostupných daní (druhů příjmů).
17Obce ZUJobcezujzko24.10.2017Číselník Obce ZUJČíselník Obce ZUJČíselník Obce ZUJ
18Právní formypfo06.12.2018Číselník Právní formyČíselník Právní formyČíselník Právní formy
19DNE - Koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3bkoef_k1527.02.2018Číselník DNE - Koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3bČíselník DNE - Koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3bČíselník DNE - Koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3b
20DPS - kódy rozlišení příjmů dle § 22 Odst. 1k_rozl_prij06.12.2018Číselník DPS - kódy rozlišení příjmů dle § 22 Odst. 1Číselník DPS - kódy rozlišení příjmů dle § 22 Odst. 1Číselník DPS - kódy rozlišení příjmů dle § 22 Odst. 1
21DPS - sazby daně dle státůstat_sazba06.12.2018Číselník DPS - sazby daně dle státůČíselník DPS - sazby daně dle státůČíselník DPS - sazby daně dle států
22EET - kódy činností provozovencinnost_prov06.12.2018Číselník EET - kódy činností provozovenČíselník EET - kódy činností provozovenČíselník EET - kódy činností provozoven
23Činnostiokec06.12.2018Číselník ČinnostiČíselník ČinnostiČíselník Činnosti
24DSL - Sazby osobnísazdslos06.12.2018Číselník DSL - Sazby osobníČíselník DSL - Sazby osobníČíselník DSL - Sazby osobní
25DSL - Sazby nákladnísazdslna06.12.2018Číselník DSL - Sazby nákladníČíselník DSL - Sazby nákladníČíselník DSL - Sazby nákladní
26DSL - Osvobození a kód vozidladsloskvo06.12.2018Číselník DSL - Osvobození a kód vozidlaČíselník DSL - Osvobození a kód vozidlaČíselník DSL - Osvobození a kód vozidla
27DSL - Osvobozenídapdslos06.12.2018Číselník DSL - OsvobozeníČíselník DSL - OsvobozeníČíselník DSL - Osvobození
28DNE - Právní důvody osvobozenídnepduos06.12.2018Číselník DNE - Právní důvody osvobozeníČíselník DNE - Právní důvody osvobozeníČíselník DNE - Právní důvody osvobození
29DNE - Právní vztahydnepv06.12.2018Číselník DNE - Právní vztahyČíselník DNE - Právní vztahyČíselník DNE - Právní vztahy
30Katastrální územíkatuz06.12.2018Číselník Katastrální územíČíselník Katastrální územíČíselník Katastrální území
31DNE - Soubor lesních typůdneslt06.12.2018Číselník DNE - Soubor lesních typůČíselník DNE - Soubor lesních typůČíselník DNE - Soubor lesních typů
32DNE - Kódy pozemkůdrpoz06.12.2018Číselník DNE - Kódy pozemkůČíselník DNE - Kódy pozemkůČíselník DNE - Kódy pozemků
33DNE - Kódy stavebdrstav06.12.2018Číselník DNE - Kódy stavebČíselník DNE - Kódy stavebČíselník DNE - Kódy staveb
34DNE - Kódy jednotekdrjed06.12.2018Číselník DNE - Kódy jednotekČíselník DNE - Kódy jednotekČíselník DNE - Kódy jednotek
35DNE - Sazby a koeficientydnesaz06.12.2018Číselník DNE - Sazby a koeficientyČíselník DNE - Sazby a koeficientyČíselník DNE - Sazby a koeficienty
36DNE - koeficientu dle § 6/4 zákonakoef_poz27.02.2018Číselník DNE - koeficientu dle § 6/4 zákonaČíselník DNE - koeficientu dle § 6/4 zákonaČíselník DNE - koeficientu dle § 6/4 zákona
37DNE - koeficienty dle § 11/3, 4 ZDNE pro stavby a místní koeficient dle §12 ZDNE pro nemovitostikoef_sta27.02.2018Číselník DNE - koeficienty dle § 11/3, 4 ZDNE pro stavby a místní koeficient dle §12 ZDNE pro nemovitostiČíselník DNE - koeficienty dle § 11/3, 4 ZDNE pro stavby a místní koeficient dle §12 ZDNE pro nemovitostiČíselník DNE - koeficienty dle § 11/3, 4 ZDNE pro stavby a místní koeficient dle §12 ZDNE pro nemovitosti
38DNE - Koeficient dle §11/3 pro jednotkykoef_jed27.02.2018Číselník DNE - Koeficient dle §11/3 pro jednotkyČíselník DNE - Koeficient dle §11/3 pro jednotkyČíselník DNE - Koeficient dle §11/3 pro jednotky
39DNE - osvobození zeměd.půdy dle §4v ZDNE pro obec a výjimky z osvobození pro pozemkyosv_poz27.02.2018Číselník DNE - osvobození zeměd.půdy dle §4v ZDNE pro obec a výjimky z osvobození pro pozemkyČíselník DNE - osvobození zeměd.půdy dle §4v ZDNE pro obec a výjimky z osvobození pro pozemkyČíselník DNE - osvobození zeměd.půdy dle §4v ZDNE pro obec a výjimky z osvobození pro pozemky
40Cena KUcena_ku06.12.2018Číselník Cena KUČíselník Cena KUČíselník Cena KU
41Měnamena06.12.2018Číselník MěnaČíselník MěnaČíselník Měna
42Seznam států daňové rezidence.statydr06.11.2013Číselník Seznam států daňové rezidence.Číselník Seznam států daňové rezidence.Číselník Seznam států daňové rezidence.
43Kontrola formátu podle normy ACDT0xx.regformat02.10.2009Číselník Kontrola formátu podle normy ACDT0xx.Číselník Kontrola formátu podle normy ACDT0xx.Číselník Kontrola formátu podle normy ACDT0xx.
Počet záznamů: 43
Počet řádků:


Rozhraní číselníků je ovládáno pomocí URL parametrické řádky. Číselníky zobrazené po kliknutí na odkaz, ve sloupci "Ukázka číselníku", jsou uloženy ve struktuře XML, která je popsána v tomto univerzálním schématu. Výsledek výběru může obsahovat žádný, jeden, nebo množinu záznamů. Vyhledávání je možné provést různými způsoby (případně kombinací více způsobů):

  • hledání nejbližší hodnoty v určitém intervalu (vhodné pro hledání koeficientu podle určitého základu),
  • filtrováním podle určité podmínky (na rovnost jednoho nebo více klíčů),
  • filtrováním u vybraného klíče podle daného textového řetězce (hodnota klíče začíná tímto textem).

Volací adresa servletu číselníků je: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_ciselnik


Pro posílání dotazů na číselníky platí některá další pravidla:

  • dotaz musí být ve formátu UTF-8, který je ještě kódován podle specifikace URL (uuencoding - každý znak s kódem >127 je nahrazen znakem "%" + číslem dle ascii kódu uvedeného znaku)

Seznam parametrů, které lze použít při vyhledávání v konkrétním číselníku, je uveden na stránce s popisem číselníku, která se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz ve sloupci "Ukázka číselníku". Nicméně celý číselník lze stáhnout po kliknutí na odkaz "Číselník ve formátu ZIP", ve sloupci "Stažení celého číselníku".


Výstup (odezva) číselníku, pokud byl dotaz v pořádku, je ve formátu XML a odpovídá jeho primární definici podle schématu s tím, že element Ciselnik je obohacen o atribut Dotaz, ve kterém je původní dotaz na číselník.
Pokud dotaz nebyl správný, nebo je nějaký jiný problém, je vráceno hlášení chyby ve formátu XML podle schématu (příklad).


Upozornění: Z důvodu výkonu je zavedeno omezení na velikost výstupu. Pokud odpověď na dotaz obsahuje příliš mnoho záznamů, je z této množiny vráceno pouze prvních 300 nalezených položek. Je doporučeno dotazy optimalizovat pomocí zadání vhodných kritérií tak, aby výstupy nebyly příliš velké. V případě potřeby je možné získat obsah celého číselníku zadáním dotazu s jediným parametrem C=název číselníku, ale toto neplatí pro číselníky označené jako "velký číselník". Pro ně je v případě, že není zadán žádný omezující parametr, vráceno pouze prvních 300 nalezených položek. Pro všechny číselníky je možné získat obsah celého číselníku ke konkrétnímu datu platnosti zadáním dotazu s parametrem "PL=RRRR-MM-DD".


Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.16.1 ze dne 27.11.2018