• PŘIHLÁSIT NIA

Ukázka číselníku


Název číselníku: Územní finanční orgány (ufo)
Rozhraní číselníků je ovládáno pomocí URL parametrické řádky. Parametry volání uvádí následující tabulka:

ParametrNázevS parametryPopis
CčíselníkNázev číselníku, ke kterému se výběr vztahuje.
PLplatnostFormát parametru je RRRR-MM-DD.
Parametr nemusí být zadán. Pokud je parametr uveden, je vždy vrácen celý obsah číselníku k zadanému datu platnosti (neplatí omezení na 300 záznamů). Budou vybrány jen ty záznamy, které jsou k uvedenému datu platné (platnost obsahují jen některé číselníky - nejčastěji jsou v atributech d_pocpl pro počátek a d_ukopl pro ukončení).
Kklíč intervaluH, VParametr specifikující klíč pro vyhledání záznamu s hodnotou klíče nejbližší hodnotě parametru H v intervalu, který závisí na hodnotě parametru V.
Hhranice intervaluK, VParametr specifikuje číselnou hodnotu klíče uvedeného jako parametr K. Je vybrán záznam, jehož hodnota klíče K je nejbližší v intervalu hodnot větších nebo menších než hodnota H (závisí na parametru V).
Vtyp intervaluK, HUrčuje interval, ve kterém je hledán záznam, jehož hodnota klíče K je nejbližší hodnotě parametru H.
Přípustné hodnoty:
V ? hledá se v intervalu hodnot větších nebo rovno H,
M ? hledá se v intervalu hodnot menších nebo rovno H.
Parametr nemusí být vyplněn ? za defaultní hodnotu se pak považuje V.
KFklíč filtruFParametr určující klíč pro vyhledání dle filtru specifikovaného v parametru F.
Fhodnota filtruKFHodnota filtru pro vyhledání. Vybírají se záznamy, u nichž hodnota atributu KF začíná řetězcem F (tj. KF like F%).
Učíslo UFOPPokud je parametr uveden, záznamy se vybírají pouze z údajů dodaných uvedeným UFO.
Pvšechny UFOUParametr může být použit společně s U. Pokud nejsou nalezeny žádné záznamy v datech dodaných UFO z parametru U, provede se nové hledání v datech ze všech UFO.
WpodmínkaVícenásobný atribut. Vybírají se záznamy, které odpovídají dané podmínce (možno použít pouze operátor =).
Příklad použití:
W=c_ufo=100&W=stav=1
Mmaximální početOmezení maximálního počtu vrácených záznamů.
TtříděníSpecifikace třídění výsledné množiny
Parametr obsahuje dva znaky určující způsob třídění:
  1. znak typ třídění  T-textové, N-numerické
  2. znak způsob  S-sestupně, V-vzestupně
a dále podtržítko a název atributu včetně znaku "@".
Příklad parametru může být např.:
&T=NV_@paragraf

Volací adresa servletu číselníků je: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_ciselnik

Prostřednictvím níže uvedeného odkazu je možno zobrazit příklad odezvy číselníku - nejde o kompletní výpis odezvy, ale o vzorek 50 záznamů číselníku sloužící jako ukázka struktury dat číselníku. V případě, že je v číselníku uvedena platnost záznamů, získáte zadáním datumu obsah číselníku platný k zadanému dni, výchozí hodnota platnosti je dnešní datum.

Datum platnosti (ve formátu D.M.RRRR):

Záznamy na níže uvedeném odkazu jsou odezvou servletu číselník s těmito parametry: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_ciselnik?C=ufo&M=50&PL=2020-01-25

Číselník Územní finanční orgány

Zpět na rozhraní číselníků

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.29.5 ze dne 15.01.2020