Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro zdravotní pojišťovny
  Tabulka: Název položky
  Věta: UQ

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1I.PTechnický účet k neživotnímu pojištění
  2I.1PZasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
  3 Pa) předepsané hrubé pojistné
  4 Pb) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
  5 Pc) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)
  6 Pd) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)
  7I.2.PPřevedené výnosy z investic z Netechnického účtu (pol. II.4.)
  8I.3.POstatní technické výnosy, očištěné od zajištění
  9I.4.PNáklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
  10 Pa) náklady na pojistná plnění:
  11 Paa) hrubá výše
  12 Pbb) podíl zajišťovatelů (-)
  13 Pb) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
  14 Paa) hrubá výše
  15 Pbb) podíl zajišťovatelů (-)
  16I.5.PZměny stavu ostatních technických rezerv očištěné od zajištění (+/-)
  17I.6.PBonusy a slevy, očištěné od zajištění
  18I.7.PČistá výše provozních nákladů:
  19 Pa) pořizovací náklady na poj. smlouvy
  20 Pb) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)
  21 Pc) správní režie
  22 Pd) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
  23I.8.POstatní technické náklady, očištěné od zajištění
  25I.10.PMezisoučet, zůstatek Technického účtu k neživotnímu pojištění (pol. II.1.)
  26II.PNetechnický účet
  27II.1.PVýsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (pol. I.10.)
  28II.2.PVýnosy z investic:
  29 Pa) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
  30 Pb) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
  31 Paa) výnosy z pozemků a staveb
  32 Pbb) výnosy z ostatních investic
  33 Pc) změny hodnoty investic
  34 Pd) výnosy z realizace investic
  35II.3.PNáklady na investice:
  36 Pa) náklady na investice, včetně úroků
  37 Pb) změny hodnoty investic
  38 Pc) náklady spojené s realizací investic
  39II.4.PPřevod výnosů z investic na Technický účet k neživotnímu pojištění (pol. I.2.)
  40II.5.POstatní výnosy
  41II.6.POstatní náklady
  42II.7.PDaň z příjmů
  43II.8.PVýsledek hospodaření po zdanění
  44II.9.PMimořádné náklady
  45II.10.PMimořádné výnosy
  46II.11.POstatní daně neuvedené v předcházejících položkách
  47II.12.PVýsledek hospodaření za účetní období
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50