Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění
  Tabulka: Název položky
  Věta: UE

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1I.P | ZTržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
  2A.P | ZNáklady prodeje (včetně úprav hodnot)
  3*P | ZHrubý zisk nebo ztráta
  4B.P | ZOdbytové náklady (včetně úprav hodnot)
  5C.P | ZSprávní náklady (včetně úprav hodnot)
  6II.P | ZOstatní provozní výnosy
  7D.P | ZOstatní provozní náklady
  8*P | ZProvozní výsledek hospodaření (+/-)
  9III.P | ZVýnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
  10III.1.PVýnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
  11III.2.POstatní výnosy z podílů
  12E.P | ZNáklady vynaložené na prodané podíly
  13IV.P | ZVýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
  14IV.1.PVýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba
  15IV.2.POstatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
  16F.P | ZNáklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
  17V.P | ZVýnosové úroky a podobné výnosy
  18V.1.PVýnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
  19V.2.POstatní výnosové úroky a podobné výnosy
  20G.P | ZÚpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
  21H.P | ZNákladové úroky a podobné náklady
  22H.1.PNákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
  23H.2.POstatní nákladové úroky a podobné náklady
  24VI.P | ZOstatní finanční výnosy
  25I.P | ZOstatní finanční náklady
  26*P | ZFinanční výsledek hospodaření (+/-)
  27**P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním(+/-)
  28J.P | ZDaň z příjmů
  29J.1.PDaň z příjmů splatná
  30J.2.PDaň z příjmů odložená(+/-)
  31**P | ZVýsledek hospodaření po zdanění (+/-)
  32K.P | ZPřevod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
  33***P | ZVýsledek hospodaření za účetní období (+/-)
  34*P | ZČistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50