Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce
  Tabulka: A K T I V A
  Věta: UF

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  11PPokladní hotovost a vklady u centrálních bank
  22PStátní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování
  3 Pv tom: a) vydané vládními institucemi
  4 P b) ostatní
  53PPohledávky za bankami a družstevními záložnami
  6 Pv tom: a) splatné na požádání
  7 P b) ostatní pohledávky
  84PPohledávky za klienty - členy družstevních záložen
  9 Pv tom: a) splatné na požádání
  10 P b) ostatní pohledávky
  115PDluhové cenné papíry
  12 Pv tom: a) vydané vládními institucemi
  13 P b) vydané ostatními osobami
  146PAkcie, podílové listy a ostatní podíly
  157PÚčasti s podstatným vlivem
  16 Pz toho: v bankách
  178PÚčasti s rozhodujícím vlivem
  18 Pz toho: v bankách
  199PDlouhodobý nehmotný majetek
  21 Pz toho: goodwill
  2210PDlouhodobý hmotný majetek
  23 Pz toho: pozemky a budovy pro provozní činnost
  2411POstatní aktiva
  2512PPohledávky z upsaného základního kapitálu
  2613PNáklady a příjmy příštích období
  27 PAktiva celkem
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50