Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce
  Tabulka: P O D R O Z V A H O V É P O L O Ž K Y
  Věta: UG

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  11PPoskytnuté přísliby a záruky
  22PPoskytnuté zástavy
  33PPohledávky ze spotových operací
  44PPohledávky z pevných termínových operací
  55PPohledávky z opcí
  66POdepsané pohledávky
  77PHodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
  88PHodnoty předané k obhospodařování
  99PPřijaté přísliby a záruky
  1010PPřijaté zástavy a zajištění
  1111PZávazky ze spotových operací
  1212PZávazky z pevných termínových operací
  1313PZávazky z opcí
  1414PHodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
  1515PHodnoty převzaté k obhospodařování
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.36.1 ze dne 10.09.2021 06:58