Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů


  Na stránce jsou uvedeny informace z aplikačních číselníků, které EPO2 používá pro práci s vybranými informacemi z účetních výkazů. Jde o seznam vyhlášek, příslušejících účetních výkazů a tabulkách, ze kterých se výkazy skládají.
  Odkazy (z názvů tabulek) slouží k získání podrobných informací o číslech řádků ukládaných do vět.  500/2002 Sb., pro podnikatele

  Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele


  Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění


  Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění  501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce

  Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné fin. instituce


  Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce


  Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro banky a jiné fin. instituce  502/2002 Sb., pro pojišťovny

  Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny


  Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro pojišťovny  503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny

  Vybrané údaje z Přehledu o pěněžních tocích pro zdravotní pojišťovny


  Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro zdravotní pojišťovny


  Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny


  Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro zdravotní pojišťovny  504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

  Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání


  Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání  2021
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50